Brazílie – Komplexní geografická charakteristika

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Brazílie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Martin Zdvořáček

 

Martin Zdvořáček, Gymnázium Jateční

Úvod
Tato práce se věnuje jihoamerické Brazílii, a jejím hlavním cílem a mým úmyslem je přiblížit všem, kteří tuto vskutku vzdálenou zemi příliš neznají, její charakteristiku z nejrůznějších oblastí její charakteristiky. Perla Jižní Ameriky – Brazílie je v mnoha ohledech krásnou zemí, její součástí je podle mnohých i nejkrásnější město na světě, Rio de Janeiro, které může být pro některé rájem na zemi. Obklopují ho hory, nádherné zálivy a ostrůvky. Dalším příjemným aspektem je, že pro obyvatele Brazílie je typická tolerance a velkorysost. Už proto určitě stojí za to lépe ji poznat.

 

Poloha              

Brazílie je státem ležícím na jižní polokouli, na kontinentu Jižní Afriky. Nachází se přibližně na 5° až 33° severní šířky a 34° až 73° západní délky.  Jak můžeme vidět na obrázku pod tímto textem, její rozloha zaujímá téměř polovinu tohoto kontinentu. Rozkládá se na území o rozloze 8 511 970 km2. Jen pro představu uvedu, že je větší než všechny evropské země dohromady (nezapočítám-li Rusko). V porovnání se zbytkem světa se Brazílie řadí na 5. místo, hned za Čínu, USA, Kanadu a největší Rusko. Velká územní rozloha je také příčinou používání čtyř rozdílných časových pásem. Tento jihoamerický stát je obklopen z jedné strany Atlantským oceánem, tato linie lemující pevninu je dlouhá téměř 7500 km. Z druhé strany potom sousedí hned s několika státy. Ne severu jsou Brazilskými sousedy Francouzská Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela a Kolumbie, na západě Peru a Bolívie a na jihu jsou to Argentina a Uruguay. Nejkratší hranicí je linie se Surinamem a naopak ta nejdelší je hranice s Bolívií. Celková dálka hranic je 23 127 km.

 

 

Fyzicko-geografické poměry/ Přírodní poměry

Geologické a geomorfologické poměry

Brazílie se rozléhá na Jihoamerické litosférické desce, a zaujímá její značnou část. Velké území brazilského povrchu tvoří nížiny, které sahají až k poměru 40% z celkového povrchu této země. Nejvýznamnější nížinou je ta, ležící v povodí největší řeky Amazonky, která se pyšní rozlohou téměř 4 mil. Km2. Kolem Amazonky se rozléha největší deštný prales na světě, Amazonský. Další nížiny najdeme v povodí řek Paraguay a Paraná a jejich přítoků.  V porovnání s okolním světem nemá Brazílie nijak vysoká pohoří, obecně jen 3% území přesahuje výšku 900 m. Amazonské nížiny od sebe rozdělují dvě horská území. A to sice Guyanskou vysočinu, která se rozléhá mezi brazilské prostory jen svou menší částí, přesto je pro tuto zemi velice důležitá, protože se zde nachází nejvyšší hora brazílie Pico da Neblina vysoká 3014m. Pohoří na jihovýchod od Amazonky se nachází Brazilská vysočina, ve světovém měřítku jedna z nejrozlehlejších vysočin, která zabírá přes polovinu území tohoto státu. Nad atlantickým pobřežím se zdvíhá pohoří Serra de Mantiqueira, jehož nejvyšší částí je Serra de Caparao (s průměrnou výškou okolo 700 – 800 metrů), s nejvyšší horou Brazilské vysočiny Pico da Bandeira, vysokou 2890m. Zajímavostí je, že tato hora byla až do 20. století považována za nejvyšší horu Brazílie.

 

Klimatické poměry

Brazílie je státem, rozkládajícím se od oblasti rovníku, až po oblast obratníku Kozoroha, to je důsledkem různorodého klimatického prostředí v jednotlivých regionech státu. Celkově lze ovšem určit brazilské klima jako tropické. Nejvyšší teploty se vyskytují na severovýchodním území, a pohybují se okolo 28 stupňů Celsia. Na jihu bychom potom hledali teploty obecně nejnižší, okolo 16 stupňů. Jih má také blíže ke klimatu Evropskému, který je nám známý, a to díky výraznějším klimatickým rozdílům během roku. Na Severu nejsou teplotní rozdíly nijak zvláštně výrazné a liší se jen v ohledu množství srážek.

 

Hydrologické poměry

Tato oblast se může řadit mezi ty, které jsou největším symbolem a ozdobou této země. A to jediným faktem, tím je že se zde nachází největší řeka světa Amazonka. Řeka měří 7062 km, a za zmínku stojí i velká šířka jejího koryta. Jejími největšími přítoky jsou Icá, Jarupá, Río Negro, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu a Tocantins. Zajímavostí je třeba vznik agradačních valů, způsobený snižováním rychlosti proudění v hlavním korytě a nanášením materiálu. Řeka Paraná odvodňuje jih země, jejím největším přítokem je Paraguay. Brazílie se může Pyšnit také řadou krásných vodopádů, mezi ty nejznámější patří Iguacu. Na řece Sao Francisco potom nalezneme obrovskou přehradní nádrž Represa. N jihu u Atlantského pobřejí jsou lagunová jezera Lagoa dos Patos a Lagoa Mirim.

 

Biotické poměry

Obrovský Amazonský deštný prales vytváří samotný ekosystém a je domovem velkého množství druhů rostlin a živočichů. Tento prales se dělí na jednotlivé 4 patra a každé je domovem jiného živočišstva i rostlinstva. Typickými zvířaty jsou: jaguár, lenochod, kosman, dále také velké množství pavouků (př. sklípkan), žab (př. Stromová žába) nebo třeba ptáků (př. Ara, kolibřík, harpyje, rorýs). Prales je samozřejmě také domovem nejrůznějšího hmyzu, jako jsou třeba motýli, kteří jsou zajímaví širokou škálou tvarů a barev. Z rostlin jsou významné hlavně dřeviny jako eben, mahagon, teak a maranti. Za zmínku také stojí kácení a vypalování deštného pralesa, které má neblahý dopad na životní prostředí, které je až na poměrně značné znečištění velkých měst vcelku dobré.

 

Historický Vývoj

Brazilské Dějiny se píší od roku 1500, kdy přistál na pobřeží Atlantského oceánu portugalský admirál Pedro Álvares Cabral a od roku 1532 začala portugalská kolonizace. Už zde můžeme hledat důvody, proč je dnes v Brazílii úředním jazykem právě portugalština. V roce 1630 bylo holandskou Západoindickou společností obsazeno město Olinda a dobyté území bylo nazváno Nové Holandsko. Jeho holandský guvernér Johan Maurits van Nassau dobyl sedm kapitanií, ale pokus o dobytí Rio de Janeira se nezdařil. V roce 1654 byla tato území připojena opět k portugalské říši. Za napoleonských válek roku 1807 uprchl do Brazílie portugalský dvůr v čele s králem Janem VI., který zde vládl 13 let. V roce 1815 byla zrušena kolonie a vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve. 7. Září 1822 je dnem, kdy se stala tato země nezávislým císařstvím, 15. Listopadu 1889 potom federativní republikou. Po vzoru USA byla roku 1891 přijata ústava a vyhlášeny Spojené státy brazilské. Pro nás může být podle mého zajímavostí může být to, že prominentní brazilský politik a od roku 1956 do roku 1961 brazilský prezident Juscelino Kubitschek de Oliveira, byl po matce českého původu, matka se jmenovala Júlia Kubitschek (Kubíček). Jedním z výsledků jeho vlády byl projekt nového hlavního města Brasília, které stojí v centru země. Také dokončil hlavní silniční síť, a celkově byl v zemi velmi oblíbený. V Brasílii bylo otevřeno Mezinárodní letiště prezidenta Juscelina Kubitschka a také luxusní hotel Kubitschek Plaza.

 

Socioekonomické poměry

Obyvatelstvo

Brazílie má okolo 184 milionů obyvatel. Většinu brazilského obyvatelstva tvoří zástupci bílé rasy, jejichž původ můžeme hledat většinou v Portugalsku, ale také v Německu, Itálii nebo Polsku. Tato skupina tvoří v Brazílii 55% populace. Další výraznou složkou národnostního a typologického složení jsou míšenci. V Brazílii žije konkrétně 38% mesticů a mulatů. Dále potom 6% černochů a ostatní tvoří 1%. To je podle mého jen důkazem, že je těžké najít podobu typického Brazilce, protože jsou to lidé, kteří se od sebe vzhledem i barvou pleti často velmi liší. Co se týče náboženství, většina obyvatel jsou římští katolíci. Brazílie je tedy katolickou zemí a je považována za zemi s největším množstvím obyvatel katolického vyznání na světě. Přirozený přírůstek je zde 1,1%, porodnost 17,3 dětí na 1000 obyvatel a úmrtnost dětí je 30,7 na 1000 obyvatel. Brazilci se průměrně dožívají 71 let. Hustota je 22 obyvatel na km2, to tuto zemi řadí na 192. pozici ve světovém poměru.

 

Sídla

Brazílie se člení na 26 spolkových států (estados) a 1 federální distrikt (distrito federal), v němž se nachází brazilské hlavní město Brasilia. Mezi 10 největších měst V Brazílii patří tyto města: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife a Porto Alegre. Když srovnáme počty obyvatel žijících v jednotlivých městech, zjistíme, že hlavní město Brasilia je až na 4. Pozici s počtem obyvatel okolo 2,6 milionů. Nejvíce obyvatel bychom poté nalezli ve městě Sao Paulo, a to 11 milionů. Města jsou soustředěna nejvíce na pobřeží Atlantského oceánu. Je pár výjimek, jako např. město Manaus, nebo méně významná města, jež se nachází ve vnitrozemí.

 

Hospodářství

Už od 16.století Brazílie vyvážela suroviny, o které byl zájem v zahraničí. Postupně to bylo dřevo, cukr, zlato a drahokamy. Hospodářství se tedy vyvíjelo vždy ve spojení s nějakým zbožím. Brazílie je rozvojovým státem charakteristický rychlou industrializací a sociálními rozdíly. Kontrast je patrný u chudinských čtvrtí, v opozici s moderní architekturou velkých měst.

 Celé hospodářství Brazílie je rozděleno do tří hlavních skupin:

Primér – Další a zároveň poslední skupinou je zemědělství, to zde tvoří 9%. Pěstují se zde jak tropická ovoce, tak také ovoce, které se pěstují v Evropě. Naleznete zde také plantáže s Kakaem. Do zemědělství patří také zvířata, ani ty zde nejsou výjimkou, chovají se zde koně, skot, ovce, kozy, drůbež a další.
Sekundér29% hospodářství tvoří v Brazílii průmysl. Nejdůležitějším oborem je zde výroba nákladních, ale také osobních automobilů, hutnictví a také chemie.
Terciér, především služby jsou zastoupeny nadpoloviční většinou a tvoří 62% z celkového hospodářského sekteru. Ročně navštíví Brazílii nad 4 milióny turistů, pro které jsou zde připraveny kvalitní služby, ať už obrovské písečné pláže, tak nejrůznější památky.

 

HDP činí na obyvatele 7600 dolarů. Nezaměstnanost v Brazílii přesahuje 10%, to je opravdu vysoké číslo, takže zde panuje chudoba. Například internet zde má pouze 27 000 000 lidí, což je jen pár procent ze všech obyvatel. Co se týče energetiky, tak ta je zde šetrná k životnímu prostředí, z 91% jsou zde vodní elektrárny, 2% tvoří jaderné elektrárny, tepelné 5% a ostatní mají podíl 3%. K hospodářství je třeba také zmínit, že Brazílie je nad obrovským ložiskem nerostů, je zde spousta zlata a železné rudy. Železničních tratí je v Brazílii 30 000 km a využití mají hlavně v průmyslu.

 

Doprava

Silniční doprava se velice liší, v jednotlivých regionech země. Ve velkých městech jsou samozřejmostí silnice s tvrdým povrchem, ty tvoří ale pouze necelých 10 % silnic. Celková silniční síť je 1 680 000km dlouhá. Amazonskou nížinou procházejí silnice, které mají zpřístupnit vnitrozemí.  Železničních tratí je v Brazílii 30 000 km a využití mají hlavně v průmyslu. Jako dopravní tepny jsou hojně využívány řeky. Důležitým říčním přístavem je Manaus ležící na Amazonce, který je přístupný i pro oceánské lodě.

Některé lodě pravidelně plují proti proudu i do přístavu Iquitos v Peru. Hlavní zastoupení letecké dopravy potom hledejme ve velkých městech. Letiště jsou v Sao Paulu, Rio de Janeiru, Porto Alegre a v Recife.

 

Cestovní ruch
Brazílie je turisticky velmi atraktivní země především díky přírodním krásám, klimatickým podmínkám, moři a zajímavým městům. Podle mého je největším lákadlem této země Rio de Janeiro s pláží Copacabana, známou a oblíbenou sochou Krista a spoustou dalším krás. I v dalších státech Brazílie ovšem můžete najít klid, pohodu a především krásné pláže. V současné době se zde rozvíjí hotely v blízkosti pralesa, které nabízejí exotický zážitek. A mohou být zajímavou variantou dovolené, kterou vám nenabídnou nikde jinde.

Socha Krista v Riu, ZDROJ: http://hnonline.sk/c4–21566920-k00000_d

 

Další brazilské zajímavosti:

VITORIA-REGIA: Česky královna Viktorie. Je symbolem amazonského pralesa a je největší květinou na světě. Dorůstá do průměru až dvou metrů.
KARNEVAL: je též symbolem Brazílie a trvá čtyři dny a noci. Ulice Rio de Janeira jsou plné lidí v barevných maškarních kostýmech, kteří zpívají a tančí v rytmu samby. Vyvrcholením karnevalu je oslňující přehlídka lodí.
FOTBAL: brazilský národní sport se hraje všude- na ulicích i plážích. Každé čtyři roky se v celé zemi po dobu konání mistrovství světa zastaví veškerá ostatní činnost. Brazílie je jedinou zemí světa, která se vždy probojovala do závěrečného kola. V roce 2014 se v Brazílii odehraje Mistrovství světa.
INDIÁNI: kdysi jich v Brazílii bylo přes milion, ale dnes jich tu žije méně než 250 000. Jejich původní způsob života vážně ohrožuje kácení deštných pralesů. Žijí v primitivních příbytcích z rákosu nebo z nepálených cihel a často neumí ani číst a psát.

 

Závěr
Brazílie je, i přes své nedostatky, které jsou v této práci odhaleny, krásnou zemí, s jedinečnou přírodou a památkami, které nenajdeme jinde ve světě. Myslím, že není jen mým snem a touhou, se do Brazílie jednou podívat a poznat ji ještě lépe, než nabízí tato seminární práce.

 

Zdroje

  1. Redakce: CLP Carlo Lauer a kol. : Velký atlas světa, 2002, nakladatelství Marco Polo
  2. Školní atlas světa, nakladatelství Kartografie Praha, 1998
  3. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
  4. http://www.brasil.cz/brazilzakl.php#poloha
  5. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/brazilie/index.html
  6. http://www.finez.cz/odborne-clanky/regionalni-analyzy/regionalni-analyza-brazilie
  7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_hustoty_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
  8. http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
  9. http://www.brcactaceae.org/geology.html
  10. http://www.guaranaplus.cz/guarana-cz/3-VSE-O-GUARANE/61-Brazilie