Cement a betony – maturitní otázka

stavitelstvi

 

   Otázka: Cement a betony

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Voky

 

 

Cement

 • surovina pro výrobu vápencové slíny + přísady;základní surovina(vápenec, slinité vápence,křemičitý písek,železná ruda,kazivec+vysokopecní struska ,popílek)

 

Výroba

 • 1. Smísí se ve stanoveném poměru
 • 2. Melou se na prášek
 • 3. Vypalování v rotačních pecích + proces slinování

 

Cement = práškové anorganické pojivo, po smíchání s vodou tuhne a tvrdne pod vodou i na suchu; doprava – v cisternách,v pytlích(25 kg), auty, železnice;skladování – skladování v pytlích(musí být chráněno před deštěm, čím starší tím méně pevné pro delší skladování hydrobizace až na 9 měs.).

 

Malty a maltové směsi – složky:

 • plnivo: 20-70% písek
 • pojivo: vápno,cement,sádra; voda: čistá
 • přísady: slouží ke změně vlastností (např. rychlé tuhnutí)

Použíti: zdění a omítky, kladení dlažeb, obkladů, spárování a zálivky

 

Druhy malt

podle pevnosti  vápenná sádrová cementová vápenocementová

Ostatní malty – sanační(omítky vlhké zdivo), šlechtěné omítkové směsi-břizolit;

Doprava a výroba – ruční , mechanická(maltárny,cementárny) průmyslově vyráběné malty (mokré malty , suché maltovésměsi)

 

Beton

 • nejběžnější a nejoblíbenější stavivo(klady-tvrdost,odolnost,pevnost,ohnivzdornost,jednolitost a tvarovatelnost,hospodárnost)(zápory – hmotnost,zvuková vodivost,objemové změny,kolísavost vlastností betonu,rekonstrukce)

 

Rozdělené dle funkce: nosné – konstrukční,silniční, vodo-stavební; nenosné.

Podle způsobu výroby a provádění-monolitické(do bednění) a montované ( prefabrikované)

Podle objem hmotnosti lehké(do 2000kg/m3) běžné(2000-3000) těžké (3000-3500) velmi těžké (3500-5000)

Podle struktury(hutné-množství dutin menší než 18%; mezerovité- větší než 18%, pórovité s velkým množstvím)

Podle konstrukčních vlastností – prosté bez výztuže, slabě vyztužené(minerální vyztužení), železobetonové, plně předpjaté(výztuž se napne a poté se se betonuje)

 

Složky betonu:

 • kamenivo(přírodní, umělé) cement, voda , příměsi a přísady(upravují vlastnosti).
 • Voda – záměsová , ošetřovací (musí být čistá bez chem. přísad )
 • Přísady a příměsi do betonu ( plastifikátory, provzdušňující přísady , urychlovače tvrdnutí a tuhnutí) => upravují vlastnosti betonu.

Hydratace (chem. fyz. proces kašovitá cem. Směs přechází do tuhého a tvrdého stavu)

Hydratační teplo– při chem. reakci cementu a vody vzniká teplo.

Betonová směs – výroba(ruční , strojní-míchačky,výroba na stavbě,výroba smyslová v betonárkách)

 

Doprava– primární(výroba –stavba, autodomíchávačka) sekundární(v rámci stavby; kolečka, japonky, transportery, čerpadla, žlaby)

Ukládání do bednění (dřevěné, ocelové; ztracené bednění zůstává v konstrukci) Bet. Směs – zpracování : zásady hutnění( strojní pěchy nebo ručních)

Vibrování (druhy vibrátorů-ponorné, přeložné, lisování a vibrolisování) vakuování.

Ošetřování betonové směsi – léto (kropit povrch, zakrývání fóliemi) zima (pod 5°C zpomalení hydratačního procesu) betonování 0- -3° zahřívání vody + zakrytí konstrukce, -3- -15 ohřev vody + mrazuvzdorné přísady , pod -15 nesmíme betonovat.

Zkoušky betonu – zkouška pevnosti , destruktivní , nedestruktivní.

 

Zvláštní druhy betonu ( mezerovité betony , lehčené přímo/nepřímo).

 • Mezerovité betony – použití kamenivce úzkých frakcí , cementová malta spojuje zrna jen částečně a takto vzniklé mezery zvyšují tep. odpor.
 • Betony lehčené nepřímo – kameniva objem. hmotnosti druhy(keramsitový, perlitový, škvárový, strusko-vápencový, polystyren).
 • Přímo do směsi přidání pěny nebo různé plyny (pórobeton-mleté vápno YTONG , plynobeton (hliníkový prášek), pěnobeton (dehtové mýdlo s klihem).
 • Prolévavé betony – speciální technologie(hrubé kamenivo ukládáme přímo do bednění konstrukce) důkladně zhutníme a následně proléváme cementem.
 • Pohledový beton – funkce statická stavební provozní estetická architektonická; bez povrchové úpravy. Beton s rozptýlenou výztuží – vláknobeton (beton s polypropylenovými vlákny) drátobeton (betonová směs je doplněna o ocelové drátky) Ohnivzdorný beton– z kameniva s co nejmenším obsahem živce a křemene , nejčastěji čedič  a diabas.
 • Žáruvzdorný beton – odolnost do 900° kamenivo z pálené hlíny nebo vysokopecné strusky , do 1300° šamotová drť , pro vyšší vypálený křemenec magnezit.

 

Výrobky z betonu – betonové a železobetonové prefabrikáty pro základy ,stěnové stropní dílce , sloupy , překlady , nosníky ; pro dokončení práce pro zahradní stavby dlažbu oplocení; pro inženýrské stavby – kanalizační trubky, prefabrikáty žump a šachet.

 • Betonové prefabrikáty pro nosnou konstrukci – stěnové panely, stropní panely,siroll – připjatý panel , filigrán – zkrácené bednění; překlady , schodiště ; doprava , montáž , únosnost.
 • Betonové tvárnice – pro bytovou a občanskou výstavbu , zdivo jednovrstvé dvouvrstvé, z obyčejného betonu, lehčeného, bet. Stropní překlady , bet . krytina, bet. Dlažba – zámková.
 • Vláknocementové výrobky – tenkostěnné výrobky ve tvaru desek rovné nebo vlnité , výroba ze směsi vláken cementu vody a barviva, střešní desky- rovinné nebo vlnité , obkladové desky, kanalizační vláknocementové prvky.
 • Střešní krytina – šablony , vlnitá krytina.
 • Obkladové desky
 • Vápenopískové zdící prvky – z netaženého vápna, písku a vody , výhody : trvanlivost,vysoká přesnost rychlost výstavby, vysoká pevnost , zvuk. Idol. Vlast. , tepelně-akumulační vlast.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!