Čepy, hřídele, hřídelové spojky

 

Otázka: Čepy, hřídele, hřídelové spojky

Předmět: Strojnictví

Přidal(a): David Veselík

 

 

Čepy mohou být samostatné strojní součástky nebo jsou částí hřídele uložené v ložiskách. Pak se nazývají hřídelové čepy (čep ukončuje hřídel).

 

Definice, co to je hřídel:

Hřídel je strojní součást válcovitého tvaru sloužící k převodu otáčivého pohybu a mechanické práce. Na hřídeli mohou být nasazeny ozubená kola, řetězová kola, řemenice, kladky, pojezdová kola, spojky, brzdy zdrže a jiné rotační i nerotační části, např. vačky. Podle funkce a namáhaní můžeme hřídele rozdělit do dvou skupin, a to na hřídele nosné a hřídele hybné.

 

Hřídele rozdělujeme:

 • Nosné – jsou zatížené vahou, většinou jsou uloženy nepohyblivě v rámu stroje a jsou namáhány pouze na ohyb a potlačení je hybné – zatížené krouticím momentem. Typickými představiteli nosných hřídelí jsou nápravy železničních strojů.
 • Hybné – přenášejí podle otáčivého pohybu i krouticí moment. Jsou to např. hřídele nesoucí řemenice, ozubená kola. Hybné hřídele jsou namáhány na ohyb a na krut. Typickým představitelem hybných hřídelí jsou hřídele v převodových skříních, to jsou všechny hřídele, které jsou nuceně poháněny.

 

Druhy hřídelů:

 • Plné, duté, klikové – u auta, cyklistických kol, ohebné – u soustruhu, kloubové – součást podvozku nákladních aut, drážkové, dutá hybná, normální hybná.

 

Hřídelové čepy, definice:

 • Hřídelový čep je část hřídele, která je ve styku s ložiskem. Každý hřídel je uložen nejméně na dvou ložiskách. Má tedy alespoň dva hřídelové čepy. Reakce vyvolané zatížením jsou přenášeny stykovou plochou čepu do ložiskových pánví.

 

Podle tvaru to jsou:

 • Válcové, kuželové, prstencové, kulové, patní.

 

Podle směru silového zatížení:

 • Radiální hřídelové čepy přenáší silové zatížení, které působí kolmo na osu hřídele
 • Axiální hřídelové čepy přenášejí silové zatížení působící ve směru osy hřídele.

 

Použití:

 • Pro uložení do valivých nebo kluzných radiálních ložisek, popř. otáčející se části na nehybné nosné hřídeli (např. jeřábová pojezdová kola).

 

Hřídelové spojky, definice:

 • Přenášejí krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem.
 • Účel – ochrana před přetížením, tlumení rázů

 

Rozdělení spojek:

 • Hřídelové spojky – neovládané – mechanické – ovládané – mechanické – hydrodynamické – elektrické – ostatní – samočinné – mechanické – hydrodynamické – ostatní (ZUBOVÉ,  PRUŽNÉ).


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy