Čerstvý beton – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Čerstvý beton

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ČERSTVÝ BETON

 • = beton, který už je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem,

Dávkování složek

 • kamenivo,
 • většinou hmotnostně,
 • objemově pouze pro kce skupiny A,
 • rozdělení do frakcí podle kce,
 • A – 1 frakce drobného + 1 frakce hrubého,
 • B – 1 frakce drobného + 2 frakce hrubého,
 • C – 2 frakce drobného + 2 frakce hrubého,
 • rozdělení do frakcí podle třídy betonu,

 • určení množství kameniva – Bolomeyova objemová rovnice,

 • voda,
 • závisí na požadované konzistenci betonové směsi,
 • závisí na křivce zrnitosti,
 • konzistenci udáváme podle tzv. vodního součinitele,

 • vodu dávkujeme hmotnostně,
 • cement,
 • podle ČSN – podle druhu betonu,
 • PB – min. 200kg/m3 hotového betonu,
 • ŽB – min. 240kg/m3 hotového betonu,
 • se zvyšujícím se množstvím cementu pevnost betonu stoupá až do množství cca. 450kg/m3 hotového betonu, větší množství cementu nezhydratuje,
 • podle ČSN – EN – min. množství cementu se stanoví podle stupně vlivu prostředí,
 • dávkujeme hmotnostně, přesně,
 • přísady,
 • dle doporučení výrobce,
 • malé objemy,
 • dodržet přesné dávkování,

Konzistence betonové směsi, vodní součinitel

Zkoušky konzistence

 • Abransova zkouška,
 • sednutí kužele,
 • komolý kužel naplníme betonovou směsí (7dm3),

 • do válce vložíme kuželovou formu, naplníme betonovou směsí, zhutníme,
 • sundáme kužel, položíme desku z plexiskla,
 • spustíme vibrační stůl,
 • měříme, za jak dlouho se směs srovná do tvaru válce,
 • vhodné pro zavadlou až plastickou konzistenci,
 • metoda stupně zhutnění,
 • pro plastickou a měkkou konzistenci,

 • nádoba hranolovitého tvaru je umístěna na vibrační stůl,
 • nádobu naplníme betonovou směsí, povrch seřízneme pravítkem, spustíme vibrační stůl,
 • vibrujeme, dokud je vidět pokles hladiny,
 • po vypnutí měříme sednutí ve všech 4 rozích, stanovíme průměr,
 • metoda rozlití,
 • pro tekuté směsi a maltu,

 • na zdvojenou desku postavíme kužel,
 • ten naplníme betonovou směsí, nehutníme, zarovnáme povrch,
 • odformujeme a desku během 15 vteřin 15x zvedneme po zarážku a spustíme,
 • měříme průměr rozlité směsi ve 2 vzájemně kolmých směrech.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!