Chov dojnic – maturitní otázka

 

   Otázka: Chov dojnic

   Předmět: Chov skotu

   Přidal(a): čaky

 

Dojnice: samice plemen dojných a kombinovaných

Význam:

 • 1) produkce kvalitního konzumního mléka
 • 2) produkce telat

 

Výživa a krmení

Krmná dávka: jsou pro dojnice 2 základní

 • letní a zimní KD
 • monodietní

 

Letní krmná dávka:

 • zelená píce (jetel, vojtěška. luční porost)
 • siláž, senáž
 • seno: stabilizátor KD, celoročně
 • sláma: mechanická nasycenost

 

Zimní krmná dávka:

 • konzervovaná zelená píce (senáž, siláž)
 • seno, sláma
 • okopaniny: pouze oblastní záležitost
 • krmná řepa, mrkev

 

Monodietní KD

 • celý rok stejná
 • siláž, senáž
 • seno, sláma

 

Doplňkové krmivo: základním doplňkem je jadrné krmivo (šroty dle užitkovosti)

Příležitostní krmiva: zbytky z jednotlivých průmyslů

 

Technika krmení dojnic

 • 1) hromadné krmení
 • 2) skupinové krmení
 • 3) individuální krmení

 

Hromadné:

 • všem stejně nezohledňujeme užitkovost, věk, pohlaví
 • jednoduché na organizaci práce ale nevýhodné z hlediska kusů (u krav tržní produkce mléka)

 

Skupinové:

 • celé stádo rozdělíme do skupin dle užitkovosti, zdravotního stavu, a stádia reprodukce a každou skupinu krmíme zvlášť

 

Individuální:

 • nesložitější lze provádět při malém počtu zvířata správné technologii, pro dojnice nejlepší
 • v praxi se většinou používá kombinace skupinového a individuálního
 • hromadné a individuální-jednodušší

 

Organizace krmení

 • nejčastější model krmení je 2* denně
 • krmíme-li 3* denně dáváme 3 dávku v poledne a pouze jako doplňkovou (jadrné krmivo)
 • napájení: vody musí mít adlibitum
 • čistá pitná a teplota 10-15 C
 • spotřeba vody na 1ks/den je 50-70 litrů

 

Pastva dojnic:

 • organizačně náročná, pouze v letních obdobích, pastva v blízkosti stáje

 

Typy:

 • Celodenní: po ranním dojení vyžene na pastu a zahání vpřed večerním dojením
 • Polodenní: po ranním dojení na pastu a před polednem zpátky

 

Způsoby:

 • volný: nejjednodušší, dojnice volně na celé pastvině, největší ztráty na pastvinách až 50%
 • oplůtkový: pastvina je rozdělena na oplůtky a velikost oplůtku se řídí délkou kterou chceme nechat spásat, ztráty 30%
 • dávkový: pastvina rozdělena na dávky a je buď na půl den nebo na celý, ztráty 20%
 • pásová pastva:na pastvě nebo na orné půdě, spásání plodin, které nejsou přímo pastevními plodinami(směsky), do 5 % ztrát

 

Krmení vysokobřezích dojnic

 • V prvních 5 měsících není žádný větší náskok na krmení
 • Do 6 měsíce vyměníme KD –nároky plodu na živiny
 • Přípravky na březost se skládají: z jadrného krmiva, ML a vyvážený poměr mezi prvky (K, Ca)
 • 60 dní před plánovaným porodem vyřadíme z krmné dávky jadrné krmivo a šťavnatá krmiva
 • Přidáváme kvalitní konzervované krmivo a případně seno
 • V den porodu nekrmíme vůbec podáváme pouze nápoj

 

Krmení v době rozdojování

 • Doba těsně po porodu, doba, při které dojnice zvyšuje produkci mléka až do stagnace-laktační křivky délka individuální (28-60 dní)
 • 1-3 dny po porodu krmíme stejně tak jako před porodem postupně 4 den začínáme krmnou dávku zvyšovat

 

Ustájení dojnic

 • Musí odpovídat zásadám welfare
 • Stájové mikroklima
 • Teplota, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost, prašnost, složení stájového vzduchu, osvětlení
 • Teplota-ve stáje je značně ovlivněna teplotou venku ale i koncentrací Z a dále je ovlivněna typem ustájení
 • Optimální teplota: volné ustájení – 6-10 C
 • Vazné ustájení – 10-12 C
 • U nás velmi špatně udržitelné teplota ve stáji by mela byt maximálně o 3 C větší než teplota venku Ve stínu
 • Teploty nad 25 C činí problémy –snižování užitkovosti špatně se jim dýchá teplota nad 30 C život ohrožující
 • Teploty kolem 0 C snášejí velmi dobře krátkodobě snesou i teploty -20 C

 

Rychlost proudění vzduchu –nesmí být průvan

 • V létě 0,5 m/s
 • V zimě 0,25m/s

 

Relativní vlhkost:

 • Optimální je 50-70%
 • Do 90-100% respirační problémy výtoky nozder a očí
 • Pod 50% vysychání sliznic

 

Prašnost:

 • Nasycení vzduchu prachovými částicemi –co nejmenší
 • Ovlivněno způsobem krmení

 

Složení stájového vzduchu:

 • Mmělo by se nejvíce podobat vzduchu atmosférickému
 • Škodlivé plyny metan, čpavek, sirovodík

 

Osvětlení:

 • Světlo by mělo být přirozené neměla by být stáj bez oken
 • Poměr mezi podlahou a okny by měl být 1:12

 

Ustájení dojnic

 • 1.vazné: dlouhé,střední,krátké (stelivové,bezstelivové)
 • 2.volné: boxové,s hlubokou podestýlkou,s plochým přistýláním

 

Zakládání krmiv

a) mechanickými mobilními prostředky

 • traktor s přívěsem, návěsem
 • samovyprazdňovací vozy
 • samozakládací (mýchací) vozy

+mobilních: pohyblivost, spolehlivost, méně náročné, snadná opravitelnost, snadná nahraditelnost

 • mobilních: znečistění stájového mikroklima, nutnost průjezdné stáje, možnost průvanu

 

b) stacionárními mechanickými prostředky

 • žlabové dopravníky
 • nadžlabové dopravníky

+stacionárních: Možnost automatizace, nutnost malého prostoru, tichý chod

-poruchovost, nenahraditelnost něčím jiným, vysoká finanční náročnost

 

Odklízení výkalů

a) odklízení slamnaté chlévské mrvy

 • oběžný shrnovač
 • traktorová radlice

 

b) odkliz kejdy

 • přeronový systém kanálů
 • šípové lopaty
 • jímkové kanály
 • podroštové komorové jímky

 

Typy dojení

 • a) ruční
 • b) strojní

 

na stání:

 • stacionární – konvové, potrubní
 • mobilní

v dojírně

 • stabilní: tandemové, rybinové
 • mobilní – kruhové: rototandem, rotolaktor
 • nejvýznamnější výrobci dojíren: ALFA_LAVAL,WESTFALIA,AGROSTROJ PELHŘIMOV

 

Ošetřování dojnic

 • Soubor úkonů, které provádíme s dojnicí, v souladu s veterinárními předpisy (veterinární zákon a zákon na ochranu Z proti týrání +evropské směrnice)

 

1)ošetřování srsti a kůže

 • Záleží na technologii ustájení
 • Volné ustájení: se Z čistí v podstatě sama(drbadla)
 • Vazné ustájení: čistit ručně, individuálně každou dojnici zvlášť

U obou je možné čistit dojnice vodou ale musí být příznivé počasí (v letních měsících) před výstavou nebo aukcí vždy

 

2) ošetřování paznehtů

 • Pravidelné, volné ustájení 1* ročně ale při vazném ustájení alespoň 2* za rok, servisně objednaná služba

 

3) odrohování

 • O dojnic výjimečně, veterinární lékař nebo proškolený pracovník, nástroj buď pilka nebo struna

 

4) vyhledávání říje

5) pomoc a ošetření v době porodu

 

6) pravidelná kontrola zdravotního stavu

 • Kontrola minimálně 1* denně


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy