Čití a vnímání – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Čití a vnímání

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Čití = děj, při kterém se zapojují analyzátory

 • např. čichové buňky ­> zaznamenávají zápach nebo vůni
 • zrakový analyzátor ­> barevná nebo černá
 • hmatový analyzátor ­> vnímáme povrch, teplo …
 • chuťový analyzátor ­> hořkost, sladkost, slanost
 • sluchový analyzátor ­> tóny, zvuky bolest

 

Počitek = odraz jedné vlastnosti (předmětu nebo jevu), kterou si člověk uvědomuje ­

 

Aby podnět mohl působit, musí mít určitou hodnotu:

1) podprahové podněty ­> vyvolávají počitek

2) dolní počitkový práh ­> nejmenší intenzita, která vyvolává počitek (např. peříčko)

3) horní počitkový práh ­> nejvyšší intenzita podnětu, která vyvolává počitek

4) nadprahové podněty ­> pociťujeme je jako bolest ­

 

smyslová citlivost

 • schopnost rozlišovat podněty s velmi nízkým počitkovým prahem ­

 

smyslová adaptace

 • změna smyslové citlivosti př. přechod z tmavé místnosti do světlé a naopak ­

 

podmínky správného čití:

1) stav centrální nervové soustavy např. nemoc, porucha vědomí, bolest

2) drogy

3) činnost analyzátorů

4) podněty, které na nás působí – musí mít určitou intenzitu, dobu a musí být výrazné

 

Vnímání

 • odraz podnětu, nebo jevu, ale jako celku ­> vnímáme všechny vlastnosti předmětu nebo jevu pomocí analyzátorů ­
 • výsledek vnímání je vjem

 

vjem

 • děj, při kterém se uplatňuje analýza a syntéza = rozklad slučování

 

Vlastnosti vjemu:

1) výběrovost – z podnětu, které na nás působí, nemůžeme vnímat všechny, vyčleňujeme pouze některé ­ vybírám podle: zájmu, potřeby, citového vztahu

2) zaměřenost – vnímáme předmět nebo jev proti pozadí ­ čím větší kontrast, tím větší vnímání

3) apercepce – vlastnost, kdy se využívá minulé zkušenosti ­ máme možnost dotváření vlastností, které nevidíme

4) pregnantnost – dotváření částečného podnětu

5) konstantnost = stálost ­ podnět nebo jev vnímáme za každé situace stejně

 

Druhy vnímání

a) zrakové vnímání – barva, světlo, tma, tvary, velikost, hloubka, stáří, místo

b) sluchové vnímání

c) chuťové vnímání

 

Sociální vnímání

 • vnímání osoby ke mně jako k člověku

 

Zvláštnosti vnímání

 • Sinestezie = určitý vjem bývá doprovázen druhým vjemem
 • př. učení a u toho máme puštěnou hudbu

 

Pseudoiluze

 • vjem je vyvolaný podnětem, který danému vjemu neodpovídá ­ vjem je zkreslený a ten člověk ví, že je ten vjem zkreslený (vnímá to)
 • objektivní: mlha, tma
 • subjektivní: únava, nemoc ­
 • využití pseudoiluze – podle tvaru, velikosti

 

Poruchy vnímání ­

dělení:

 • kvantitativní = množství ­
 • kvalitativní

 

Kvantitativní poruchy

 • snížené vnímání např. při nemoci, únavě, drogy, záležitost psych. stavu
 • zvýšená vnímavost – objevuje se u drog, alkoholu, některé léky (vedlejší účinky)

 

Kvalitativní poruchy – iluze ­ halucinace

 

Iluze

 • porucha, zkreslený vjem, který je vyvolán skutečným podnětem
 • člověk je přesvědčen o pravdivosti toho podnětu
 • např. zraková iluze, sluchová iluze, chuťové iluze, čichové iluze

 

Halucinace

 • patologie, jsou vjemy, které vznikají bez podnětu, člověk je přesvědčen o pravdivosti

 

Imperativní halucinace

 • sluchové halucinace, nejnebezpečnější ­ příznaky psyzochemie ­
 • člověk slyší hlasy co má udělat, pomalu vždy negativní věc
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!