City a vůle – maturitní otázka

 

   Otázka: City a vůle

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Iva

 

 

City = velice zvláštní projev psychiky; mají specifické vlastnosti, které vycházejí z jejich rysů

 

hlavní rysy citů:

1) spontánnost– vznikají zcela spontánně, samy od sebe, nejdou ovlivnit rozumem nebo vůlí

2) aktuálnost– probíhají vždy v dané situaci (když na nás něco působí), nejde naplánovat

3) subjektivnost– jsou individuální, nejdou zprůměrovat, citypochopíme, až je zažijeme

4) polarita– city mají krajní meze (od +  k -, láska – nenávist),většinou jsme někde uprostřed

5) předmětnost– k něčemu se vztahují (věc, člověk,…)

6) přenositelnost– jsou „nakažlivé“, lépe jsou přenositelné od člověka, který je nám citově bližší (i nějaká věc v nás může vyvolat nějaké pocity- vzpomínky)

– je ovlivněna tím, jak moc jsme citliví

– adekvátní projevování citů patří k duševnímu zdraví

 

dělení citů (velké množství dělení):

1) podle průběhu

-sledujeme, jak probíhají (rychlost nástupu citů, intenzita, rychlost odeznění)

a) afekty– nástup rychlý, prudký, vysoká intenzita, kratší trvání, až na hladinu nevědomí člověka, rychlé odeznění, typické pro choleriky (člověk se zpotí, zčervená, brečí, křičí, směje se, zvýšení

tlaku apod.)

b) nálady – nástup i odeznění pomalejší, jsou krátkodobé (zhruba jeden den)

– problémem je prudké střídání nálad z extrému do extrému

c) vášně– velmi silné city, nástup pomalý i rychlý

-dlouhodobé odeznívání-> konec je pomalý (může to být celoživotní záležitost), někdy nám může zabraňovat dělat jiné věci, vše ostatní ustupuje do pozadí (spojování se slovem závislost), často je třeba pomoci odborníka (např. práce, kouření,…)

 

2) podle úrovně:

a) nižší city– souvisí s uspokojováním biologických potřeb, společné pro všechny živočichy, pocity libosti a nelibosti, potřeba rozmnožování

b) vyšší city– specifické pro člověka

  1. intelektuální – spojeny s odhalováním něčeho nového (při objevení, vymyšlení, naučení něčeho), vznikají při získávání nových poznatků
  1. estetické – spjaty s vnímáním nebo vytvářením uměleckého díla, prosazují prožívání krásy
  2. morální – souvisí s prožíváním morálky (soubor zásad, podle kterých by se člověk měl chovat), např. když uděláme něco, co se má (někomu pomůžeme,…), nebo něco, co se nemá (špatné svědomí)
  3. citové vztahy – city člověka vůči jinému člověku, skupinám lidí, sobě samému

 

Vůle = vynakládání psychického úsilí, jehož prostřednictvím člověk dosahuje vytyčeného cíle a překonává překážky, které se na cestě k tomuto cíli vyskytují

 

překážky:

a) vnitřní– vychází z osobnosti (vlohy, IQ, smysly)

b) vnější– přicházejí zvenčí (situace v rodině, ekonomická situace)

 

fáze volního procesu:

1) motivační, přípravná– stanovení si cíle (důležité je, aby byly reálné)

2) uskutečňovací (rozhodovací) – nejdelší, nejtěžší, jak dosáhnout cíle

– od vytyčení cíle po jeho dosažení/ nedosažení

3) dosažení nebo nedosažení cíle– nejlepší je cíle dosáhnout, zaradovat se, uklidnit se a vytyčit si nový cíl

 

Cíl = uvědomělý směr lidské aktivity

 

druhy cílů:

1) podle délky trvání:

a) krátkodobé – důležité z hlediska aktivizace

b) dlouhodobé – systém dlouhodobých cílů= životní plány (utváří se v adolescenci)

– krátkodobé jsou aktivizačně lepší-> lepší je mít vizi života a tu si rozdělit na menší krátkodobé síle

 

2) podle splnitelnosti:

a) reálné (splnitelné)

b) nereálné (nesplnitelné)

– dlouhodobé nesplnění cílů vede k frustraci, deprivaci

– člověk potřebuje zažít úspěch, jinak to může vést k psychickému onemocnění


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy