Paměť a učení – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Paměť a učení

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Paměť = psychický proces, kdy se odráží prožívání a chování ve vědomí člověka ­

 • existence paměti umožňuje vznik zkušenosti ­
 • paměť považujeme za schopnost

 

1. fáze – zapamatování

 • vštípení do paměti, kdy se vytváří paměťové stopy ­ stopy i spoje jsou dočasné

 

2. fáze – pamatování = uchování v paměti

 • typické zapomínání ­> má jak pozitivní tak negativní význam ­
 • aby kvalita látky byla přesnější, závisí to na:
  • a) detailech
  • b) přesnosti
  • c) kvalita paměti
  • d) podmínky, při kterých si to zapamatováváme

 

3. fáze – vybavování = znovu poznávání

 • můžu reprodukovat, na základě vzpomínek ­
 • vzpomínání = děj, kdy pomocí otázek se zpátky dostaneme do
 • vybavování ­ znovu poznání – obdoba na základě znovu poznání př. recepty

 

Druhy paměti

1) neúmyslná paměť př. vzpomínky úmyslná paměť – př. učení

2) mechanická paměť – učit se něco nazpaměť př. vzorečky, básničky logická paměť – hledáme logické souvislosti

 

Paměťové typy ­

 • názorná paměť – zraková (fotografická paměť), sluchová … ­
 • slovně-­logická – dokážeme si to odvozovat, spojovat ­
 • emocionální paměť

 

Individuální druhy paměti ­

 • rychlost v zapamatování ­
 • rychlost vybavování ­
 • délka zapamatování ­
 • záležitost věku ­
 • přesnost v uchování a vybavování

 

Podmínky úspěšného vybavování

1. tělesný stav ­> nemoc, únava

2. psychický stav ­> stres, nervozita

3. kvalita osvojení

4. zvláštnosti poznávacích procesů ­> představivost, myšlení, paměť

 

Poruchy paměti

 • Hypermnézie = chorobně zvýšená paměť, pouze v určitých oblastech ­ objevuje se nekritičnost
 • Hypomnézie = snížená paměť, týká se hloubky nebo šířky paměti ­ neví co bylo před chvílí, nevybavuje si slova nebo jména Amnézie = ztráta paměti, může být úplná nebo částečná Afekt a epileptický záchvat ­ u P/K s demencí, po úrazech ­> retrográdní amnézie
 • Dysmnézie = porucha paměti, patří tam: konfabulace = stav, kdy mezery v paměti jsou vyplněny smyšlenkami – fyziol. pro děti

 

Učení = proces, při kterém dochází k osvojení určité látky, jevu ­

 • kromě paměti se uplatňuje pozornost, soustředěnost, vnímání, vůle, vlastnosti osobnosti (trpělivost, povrchnost)

 

Typy učení: ­

základní dělení:

 • a) mechanické – vyj. slova, básnička, zapomínání
 • b) logické učení – vyhledáváme logické souvislosti ­

 

 • učení mimovolní = osvojujeme si nějaké poznatky, bez určitého záměru
  • zájmy, typické pro dětský věk ­
 • záměrné učení = máme nějaký cíl, součástí je i využití správných prostředků
  • př. vůle, trpělivost, motivace, informace

 

Obsah učení

1) vědomosti = soubor pochopených, zapamatovaných faktů, pouček, vztahy mezi nimi

2) dovednosti = schopnost rychle, pohotově a s co nejmenší námahou zvládnout daný úkol, týká se to nejen rozumové činnosti, ale i manuální ­ při zvládání dovedností využíváme i získané vědomosti

3) návyky = zautomatizovaná, opakující se činnost

 

Druhy učení:

1) kognitivní = osvojování vědomostí

2) motorické = osvojujeme si dovednosti a návyky

3) sociální = způsoby chování

 

Činitelé ovlivňující učení

a) tělesný stav ­ únava

b) stav psychický

c) rozvoj psychických schopností patří tam: soustředěnost vůle motivace

d) úroveň myšlení, paměti

e) charakterově volné vlastnosti

f) aktivita jedince (dobrovolné úkoly…)

g) vztah k učební látce (zajímá se o danou problematiku)

h) činitelé související se situací učení

patří tam:

1) mikroklima

2) střídám odpočinek a činnost

3) záležitost denního režimu

 

Činitelé ovlivňující učební materiál

1) povaha učebního materiálu

2) význam látky

3) zajímavost a pestrost

4) rozsah látky

5) opakování