City – psychologie a komunikace

 

   Otázka: City

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

City = vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k nějakým podnětům ­

 • člověk se narodí s určitou škálou tělesných citů a během vývoje se vytvoří široká škála citů vyšších

 

Vlastnosti citů

1) polarita = protikladnost ­

 • převážná většina citů má svůj protiklad př. láska x nenávist

2) smíšenost

 • většina citů k sobě zahrnuje směs citů příjemných a nepříjemných

3) aktuálnost = neopakovatelnost ­

 • cit, který prožijete jednou (neopakuje se) př. první láska

4) citová adaptace = přizpůsobení

 • př. dítě jde poprvé do školky

5) stereotypnost

 

Druhy citů

1) tělesné city

 • vyjadřuje prožívání tělesného stavu

 

2) citové reakce

 • vznikají při poruše rovnováhy člověka a prostředí reakce silné
 • afekt = bouřlivá reakce, agresivita ­ projevy, které jsou na člověka vidět
 • př. zčervenání,opocení,zrychlený puls
 • psych. stránka – zapomínání, porucha rovnováhy, vyčerpání

 

3)citový stav

 • dlouhotrvající, ale ne dost silné prožívání psychického stavu ­
 • označujeme to jako nálada
 • negativa citového stavu:
  • frustrace = je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit
  • deprivace = označujeme tím nedostatečné uspokojení důležité psych. či fyzické potřeby jedince ­ citové stavy vznikají i v konfliktních situacích
  • Neuspokojování potřeb ­
   • patologické stavy
   • a) tréma = určitý druh strachu, který trvá delší dobu
   • b) stres = pociťujeme strach, nervozitu, můžeme brečet … ­ psychická zátěž, která vzniká v průběhu uspokojování potřeb

 

4) citové vztahy = jedná se o subjektivní vztah k něčemu nebo k někomu ­

 • intenzivní citový stav = vášeň

 

5) vyšší city

 • vznikají v průběhu života člověka a jsou spojovány se socializací ­ charakteristické pouze u člověka
 • patří sem:
  • intelektuální city – vznikají při intelektuální činnosti př. zvědavost, zklamání estetické city – souvisí s pocitem krásna ­ uplatňuje se při líčení, oblékání, vybavení pokoje…
  • etické city – rozvíjí se na zájmu morálky
  • společenské city – vznikají s existencí člověka v dané skupině lidí
  • egoismus = prosazování vlastní osoby na úkor jiných
  • altruismus = opak egoismu

 

 

Poruchy citů

1) citová labilita = velmi rychlé střídání citů

2) citová pomalost = dlouhé přetrvávání citů

3)poruchy citové dráždivosti – apatie = stav, kdy člověk nereaguje na podněty př. sociální tupost – protispoleč. zvyky

4) patická nálada = dlouhé přetrvávání nálady a ten člověk si to neuvědomuje

 • př. agresivní patická nálada = zlostný, je schopný udělat vše

 

Poruchy obsahu citů

 • averse = citový odpor př. k jídlu …
 • komplex = ztráta sebedůvěry př. z postavy, kvůli škole …
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy