ČZU v Praze

Jedná se o moderní vědeckou a pedagogickou univerzitu, která je známá i ve Světě. Poskytuje různé formy vzdělání a navrhuje jmenování profesorů. Studium je zde rozděleno klasicky do tří stupňů, občan může tedy absolvovat bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia.

Každý stupeň vzdělávání končí uceleně. Student tedy ukončí celou etapu uceleně a může ji buď využít v praxi, nebo začít studovat další stupeň, ať už na této či jiné univerzitě. A pokud se rozhodnete pro nový studijní obor, pak můžete využít výuky v anglickém jazyce.

 

Historie univerzity

ČZU, neboli Česká zemědělská univerzita, je jedna z vysokých veřejných škol nacházejících se v Praze. Pyšnit se může poměrně dlouhou historií, neboť byla založena již roku 1906. V té době byl děkanem profesor Julius Stoklasa. V té době probíhal zatím jen čtyřletý zemědělský obor. Velkým milníkem se však stal až rok 1952, kdy byla zřízena samostatná Vysoká škola zemědělská v Praze.

 

Struktura univerzity

Dnes se Česká zemědělská univerzita skládá ze šesti fakult, kterými jsou:

  • Provozně ekonomická fakulta (PEF)
  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)
  • Technická fakulta (TF)
  • Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
  • Fakulta životního prostředí (FŽP)
  • Fakulta tropického zemědělství (FTZ)

 

Bakalářské studium

Tato úroveň trvá celkem tři roky. První dva roky studenti absolvují povinné předměty, avšak třetí rok si už některé z předmětů mohou zvolit podle sebe. Bakalářské studium je zakončenou státní bakalářskou zkouškou, která mimo jiné obsahuje i obhajobu bakalářské práce. Po úspěšném složení student dostává titul Bakalář.

 

Magisterské navazující studium

Tato úroveň trvá 2 roky, a jak již název vyplývá, navazuje na bakalářské studium. I v tomto případě mají studenti jak povinné, tak volitelné předměty. Díky volitelným předmětům si mohou rozšířit své vzdělání. Studium končí složením státní závěrečné zkoušky a opět obhajobou práce, tentokrát diplomové. Po úspěšném dokončení získávání titul Ing.

 

Doktorské studium

Posledním milníkem je studium doktorské, které trvá 3-4 roky. To záleží na zvoleném oboru. Tento typ studia je zaměřen na vědeckou přípravu pro absolventy magisterského studia. Doktorské studium zahrnuje náročné odborné zkoušky, závěrečnou doktorskou zkoušku a chybět nemůže ani vědecká disertační práce. Po úspěšném dokončení student získává titul PhD.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy