Daňová evidence – maturitní otázka

 

Otázka: Daňová evidence

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lucie

 

 

Daňová evidence = evidence podnikatelské činnosti

 

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku

 • jen pro FO, PO vede účetnictví

 

1. Daňová evidence

2. Účetnictví (musíme vést minimálně 5 let)

 • dobrovolně
 • FO se stane účetní jednotkou (obrat za min. úč. období větší než 25 milionů)
 • jsme zapsáni v OR

 

Daňová evidence

 • dříve jednoduché účetnictví
 • podnikatel eviduje svoje příjmy a výdaje, aby zjistil základ daně (daňová připravenost)
 • neúčtujeme – zaznamenáváme

 

Evidence

1. POVINNÝ PENĚŽNÍ DENÍK

 • všechny příjmy a výdaje peněžních prostředků
 • pokladní doklady a VBÚ

2. KNIHA FAKTUR PŘIJATÝCH A VYDANÝCH

 • hlídáme datum splatnosti

3. EVIDENCE DPH

 • zaznamenáváme DPH na vstupu a výstupu

4. MZDOVÝ LIST

 • pokud máme zaměstnance

5. INVENTÁRNÍ KARTA

 • pokud máme dlouhodobý majetek (odpisy)

6. SKLADNÍ KARTA

 • zásoby zboží a materiálu

 

Peněžní deník

Výdaj daňový (daňově uznatelný)

 • úhrada faktur za mat, a zboží, placené úroky, výplata mezd (soc a zdr poj, odvod daně z příj.)

Výdaj nedaňový (daňově neuznatelný)

 • nákup DM > 40 tis., splátka úvěru, osobní výběry podnikatele

Příjem daňový

 • přijaté úhrady (tržby v hotovosti, platby faktur)

Příjem nedaňový

 • osobní vklady podnikatele, poskytnutý úvěr

Provozní režie

 • kancelářské potřeby, poradenské služby, odborné publikace, cestovné, nájemné, reklama, úroky, oprav, telefon, energie, pracovní oblečení, kolky, telefonní karty, software do 60 tisíc
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy