Databázové systémy – informatika

informatika

 

   Otázka: Databázové systémy

   Předmět: Informační technologie

   Přidal(a): Kristýna

 

 

Vysvětlete pojem databáze a uveďte příklady databází

 • není jen seznam nebo tabulka – může obsahovat data z různých souborů
 • umožňuje snadnou aktualizaci a hledání dat
 • zadávání dat je efektivnější a přednější
 • spravuje velké množství informací, které se ukládají a třídí do tabulek
 • tabulky jsou obvykle propojovány pomocí společných prvků (relací), díky nimž pak systém pracuje, jakoby byla tabulka jedna

 

Popište prostředí databázového systému MS Access, vysvětlete pojem relace

 • Program pro tvorbu databází.
 • Práce s větším množstvím informací (ukládání, třídění, udržování, aktualizace, propojování)
 • Využití v zaměstnání i v soukromém životě (seznamy zaměstnanců, zákazníků, známých, knih, disků DVD a CD, podklady pro tištěné online sestavy,…)

 

RELACE

 • tabulky jsou obvykle propojovány pomocí společných prvků (relací), díky nimž pak systém pracuje, jakoby byla tabulka jedna
 • Zákazníci    ———-    Objednávky

  

RELACE 1:N

 • Tabulka na straně 1 je primární
 • Tabulka na straně N je související
 • Tabulky musí mít nějaké společné pole
 • V relaci 1:N odpovídá jednomu záznamu v primární tabulce libovolný počet záznamů z tabulky související

 

RELACE M:N

 • Objednávky   ————   Výrobky
 • Jednomu záznamu z jedné tabulky odpovídá libovolný počet záznamů se stejnou hodnotou společného pole z tabulky související
 • Tato souvislost platí i v opačném případě

 

RELACE 1:1

 • Jednomu záznamu z jedné tabulky odpovídá maximálně jeden záznam z tabulky druhé
 • Tato závislost platí i v opačném případě

 

Vysvětlete, co je záznam, pole, dotaz, sestava

Záznam:

 • označujeme jednotlivý řádek v tabulce (např. Petr Novák; Palackého 65, Turnov; 8970612/3615)

Pole:

 • umožňuje uživateli vložit formátovanou buňku z databáze do výkresu

Dotaz:

 • umožňuje načíst a zpracovat data a lze pomocí nich:
  • kombinovat data z různých tabulek
  • aktualizovat data
  • provádět výpočty

Sestava:

 • umožňuje shrnout a vytisknout data
 • grafická úprava, která nám vyhovuje
 • možnost přidat grafy

 

Charakterizujte databázové systémy a srovnejte jejich využití s tabulkovým kalkulátorem

 • Je programový systém na efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství dat (údajů)
 • skládá se ze 2 částí:
  • databáze
  • systém řazení bází údajů (musí být schopný řadit a data a musí efektivně přistupovat k velkému množství dat)

Další podobné materiály na webu: