Javascript – informatika

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Javascript

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Shadow_area

 

 • multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk
 • používá se jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky
 • k ovládání různých interaktivních prvků GUI (tlačítka, textová políčka) nebo animace
 • syntaxe patří do rodiny C/C++/Java, jinak s Javou nemá nic společného
 • program se spustí až po stažení WWW stránky z internetu ->spouští se na straně klienta
 • nemůže pracovat se soubory

 

Syntaxe

 • celý skript je ohraničen párovým tagem <script>

Dynamické přiřazení typů – proměnné může být přiřazena hodnota číselného typu, později i řetězce

 

Datové typy

 • čísla (i desetinná)
 • logické – true, false
 • řetězce
 • null – prázdná hodnota

 

Konverze datových typů

 • jde o jazyk „loosely typed“ – nemusí se specifikovat typ dat dané proměnné
 • typ je automaticky zkonvertován dle potřeby při běhu skriptu

 

Proměnné

 • je case-sensitive – citlivý na malá a velká písmena
 • začíná písmenem nebo _ (podtržítkem)

 

Speciální znaky v řetězci

 • \b backspace
 • \f form feed
 • \n new line
 • \r carriage return
 • \t tab character

 

Escapování znaku

 • Zpětným lomítkem „ \“ \“ „

 

Ukázka události:

<script>

function napis(){

document.write(“ahoj”);

}

</script>

 

<input type=”button” onClick=”napis();” value=”napiš ahoj“ />

 

Příkazy, podmínky, cykly

 • Var proměnná = hodnota – odentifikátor proměnné
 • Break, continue – přerušení smyčky
 • Return – návrat z funkce
 • If, else; switch, case, break, default; – podmínky
 • While () {}; Do {} while(); for(;;){} – cykly

 

For – in

 • For (var i in Pole/Objekt) {}; – vypíše objekty v poli nebo vlastnosti objektu

 

Příkaz Label

 • cast_a: {}; continue cast_a; nebo break cast_a – skočí na řádek a opakuje část_a

 

Příkaz with

 • with(Objekt){parametr = neco; } je stejný jako parametr = neco ;

 

Objekty

function osoba(jmeno, vek, pohlavi) {

    this.jmeno = jmeno

    this.vek = vek

    this.pohlavi = pohlavi

 

    this.vypisUdaje = function() {

        document.write(this.jmeno + „, „ + this.vek);

    }

}

 

var martin = new osoba(„Martin“, 33, „M“);

martin.vypisUdaje();

 

Prototype – přidá funkci nebo proměnnou do již vytvořených objektů

osoba.prototype.datumNarozeni = null;

martin.datumNarozeni = „19.9.1999“;

 

Objekt Math

 • abs(x), log(x), max(x, y), min(x, y), pow(a, x), sqrt(x), random()
 • ceil(x) – zaokrouhlení nahoru
 • floor(x) – zaokrouhlení dolů
 • round(x) – klasické zaokrouhlení
 • cos, sin, tan, acos, asin, atan
 • Konstanty – Math.E, Math.PI, Math.LN2, Math.SQRT2

 

Objekt string

 • Řetězec
 • var promenna = new string(); – nemusí se používat, stačí napsat var promenna = „To co chci“
 • .length – počet znaků v řetězci (length())
 • .toUpperCase(), .toLowerCase()
 • .toString() – číslo na řetězec – var dva = 2; var text = dva.toString();
 • .charAt(n) – vrátí entý znak (počítáno od nuly)
 • .substring(a, b) – vrátí znaky od a-pozice po b-pozici
 • .substr(a, b) – vrátí b znaků od pozice a

 

Objekt window

 • Vrcholem hierarchie objektů
 • location
  • .href = „http://…“
  • .reload(false) – aktualizuje stránku ze serveru pouze pokud byla změněna
  • .reload(true) – aktualizuje stránku ze serveru
  • .replace(„http“) – přesměrování
  • .hostname – doména
 • history
  • .back() – načte minulou stránku
  • .back(n) – o n stránek zpět
  • .forward(n) – o n stránek dopředu
  • .go(n) – o n stránek dopředu nebo dozadu (znaménko -)
 • navigator
  • Zjišťování informací o typu a verzi prohlížeče
  • .appName – „Internet Explorer“
  • .appVersion
  • .javaEnable() – zjišťuje podporu Javy
  • .systemLanguage – původní jazyk systému
  • .userLanguage – nastavený jazyk OS
 • screen
  • .height, .width – výška a šířka pracovní plochy
  • .availWidth, .availHeight – dostupná velikost
 • event
  • .clientX, .clientY, .screenX, .offsetX
  • .altKey, .ctrlKey, .keyCode

 

Objekt dokument

 • Vše, co je nějakým způsobem spojeno s aktuální stránkou
 • Přístup k obrázkům, formulářům, odkazům, barvám …
 • .images, .forms, .links, .anchors
 • .getElementsByTagName(„body“)[0]
 • .getElementsByClassName
 • .getElementsByName
 • .getElementByID

 

Objekt Date

 • Datum a čas
 • var date = new Date(); – proměnná s auktálním datem
 • getMonth() + 1 – leden je 0
 • .getFullYear()
 • .getMonth(), .getDate() – číslo dne v měsící, .getDay() – číslo dne v týdnu
 • .getHours(), getMinutes … getMiliseconds()
 • .get nebo .set – nastavení

 

<script>

    promenna=new Date();

    promenna.setTime(promenna.getTime() + 2 *24*60*60*1000);     // + milisekundy

    mesic = promenna.getMonth() + 1;//leden je 0

    denVMesici = promenna.getDate();

    document.write(“Pozítří bude ” + denVMesici + “. ” + mesic + “.”);

</script>