Délka kružnice – řešený příklad

matematika

 

Otázka: Příklad na délku kružnice

Předmět: Matematika

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Zadání příkladu:

Ruské kolo má 15 kabin a otáčí se kolem vodorovné osy. Dokola se otočí za 4 minuty a 16 sekund. Každá kabina se tak pohybuje rovnoměrně po kružnici a za každé 4 sekundy urazí dráhu 3 metry dlouhou.

Nad rozměry kabiny neuvažujte. Při výpočtech kabinu nahraďte jedním jejím bodem.

Vypočtěte (v metrech):

a) délku dráhy, kterou urazí jedna kabina při jednom otočení ruského kola (tedy za 4 minuty a 16 sekund)

b) velikost výškového rozdílu, který při otáčení ruského kola překoná jedna kabina od nejnižší možné polohy k nejvyšší možné poloze. Výsledek zaokrouhlete na celé metry.

 

Řešení:

Část (a)

1) Dosadíme čísla do trojčlenky:
4 s…….. 3 m
256 s….. x m
___________
$$\frac{x}{3} = \frac{256}{4} $$
x = 192 m

Za jedno otočení kabina urazí 192 m.

Část (b)

1) z předchozího výsledků víme obvod

1) o = 192 m

2) Vzoreček pro výpočet délky kružnice:

o = π · d

3) Dosadíme do vzorečku:

192 = π · d

4) Vypočítáme d:

d = 61 m

Průměr, tedy výškový rozdíl, je 61 m.

 

Časová náročnost: 6-7 minut

Jedná se o příklad z podzimního maturitního testu 2018.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!