Demokratický právní stát, T. G. Masaryk, Václav Havel

dějiny

 

Otázka: Demokratický právní stát, T. G. Masaryk, Václav Havel

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tomáš Nývlt

 

Demokratický právní stát

Přívlastek rozvitý

 • Právní stát:
  • Formální aspekt – prvek vázanosti státu právem, vynutitelnost práva – k tomu slouží právo na soudní ochranu před nezávislými soudy, princip právní jistoty – srozumitelnost práva, ochrana nabytých práv, ochrana legitimních očekávání – aby právo bylo předvídatelné, aby změny v právu neprobíhaly retroaktivně, aby soudní rozhodnutí byla předvídatelná
  • Materiální složka – dívá se na obsah, respekt k základním hodnotám – ochrana základních práv
 • Demokracie:
  • = vláda lidu
  • Demokracie přímá x nepřímá

Volby:

 • Znaky:
  • Svobodné
  • Všeobecné
   • Aktivní volební právo má občan po dovršení určitého věku bez ohledu na pohlaví, náboženství rasu…
   • První volební právo pro ženy – Nový Zéland
   • Volební právo pro ženy u nás v r. 1920
  • Rovné
   • Každý má jeden hlas
   • Každý hlas má stejnou váhu
  • Přímé
   • Voliči hlasují přímo pro určité politické strany, nehlasují pro prostředníka, který by posléze odvolil za ně – USA
  • Tajné
   • Nesmí být zjištěno, kdo a jak hlasoval
   • Povinnost jít za volební plentu sám
 • Funkce:
  • Možnost změny vlády
  • Určují reprezentaci
  • Zjišťují aktuální rozložení politických sil
  • Udělení legitimity parlamentu a vládě
 • Volební právo:
  • Všichni nad 18 let
  • Objektivní právo – souhrn pravidel
  • Subjektivní právo – oprávnění voliče na účast ve volbách
  • Aktivní volební právo – právo volit
  • Pasivní volební právo – právo být volen – věk upravuje Ústav
 • Volební systémy:
  • Většinový:
   • V rámci volebního obvodu získá vítěz všechny přidělené mandáty pro obvod
   • Typický pro volbu jednoho – prezident, senátor…
   • Systém relativní většiny – jednokolový systém
   • Systém absolutní většiny – dvoukolový systém
  • Poměrný volební systém:
   • Mandáty se rozdělují v poměru počtu hlasů získaných od voličů
   • Šanci mají spět i menší politické subjekty
   • Preferenční hlasy
   • Odráží názory voličů, výsledné seskupení je ovšem méně stabilní
   • Hranice % do PSP:
    • 5 % pro samostatný politický subjekt – není v koalici
    • 8 % pro dvoučlenné koalice
    • 11 % pro tří a vícečlenné koalice
  • Smíšený volební systém:
   • kombinace systémů většinového a poměrného
   • Část mandátu na základě většinového, část na základě poměrného
   • Německo, Japonsko, Litva, Maďarsko
   • Poměrně složitý na výpočet rozložení mandátů
 • Volby v ČR:
  • Do PSP, Senátu, EP, funkce prezidenta republiky
  • Do krajských a obecních zastupitelstev
  • Trvají dva dny – pátek, sobota
  • Volič – občan, který dovršil v druhý den voleb 18 let.
  • Státní volební komise – koordinace příprav, průběhu a provedení voleb
  • Okrsková volební komise – dohlíží na průběh voleb – složena ze zástupců politických subjektů – ten, kdo kandiduje nemůže být ve volební komisi, sčítá hlasy
  • Hlasy zpracovává Český statistický úřad

 

Tomáš Garrigue Masaryk

 • 1850 Hodonín – 1937 Lány
 • Rodina, vzdělání:
  • Rodina kočího na císařském statku
  • Zámečnictví, kovářství
  • Gymnázium v Brně a Vídni
  • Doktor filozofie – Vídeň (zakladatel sociologie u nás)
  • Manželka Charlotta Garrigue (seznámení na studiu v Lipsku)
  • 5 dětí: Alice – zakladatelka Č červeného kříže, České ošetřovatelské školy
  • Herbert – malíř, Jan – velvyslanec, ministr zahraničí v exil. vládě a po r. 1945, Olga
 • Zaměstnání, politické aktivity:
  • Profesor na VŠ ve Vídni, v Praze
  • Podporoval ženské emancipační hnutí (Ústava z r. 1920- rovnoprávnost žen s muži,§ 106, volební právo)
  • Redakce Ottova slovníku naučného
  • Vydával časopis Athenaeum (Rukopisy)
  • 1891 poslanec Říšského rady za mladočechy, později za Českou stranu pokrokovou (všeobecné hlasovací právo, 8 hodinová d., česká otázka)
  • 1899 – hilsneriáda (vlna antisemitismu)
  • Záhřebský proces – 1909, falešné obvinění 53 většinou chorvatských Srbů s protirak. činnosti, T. G.M. – odhalení falešných důkazů, konec myšlenky austroslavismu
  • světová válka – odjezd s Olgou do zahraničí (Itálie, Švýcarsko, VB – výuka slovanských jazyků na univerzitě, články do novin)
  • Memoranda vládám F, VB, Ruska o požadavku samostatného ČSR
  • Čs. legie ve F, I, Rusku (základ č armády a četnictva) – bitva u Zborova
 • Vznik ČSR:
  • 10. 1918 – Washington, podpis Deklarace o  –
  • 10. 1918 vyhlášení samostatnosti, 30. 10. Martinská deklarace – Slováci
  • 11.1918 zvolen prezidentem (celkem čtyřikrát),20. 12. vítán v Praze
  • 1923 – umírá manželka, první dámou Alice
  • Ministři – konzultace
  • Zahraniční politika – F, VB, USA, Rumunsko, Jugoslávii
  • 12. 1935 odstupuje z funkce

 

Václav Havel

 • 1936 Praha – 2011 Hrádeček
 • Rodina, vzdělání:
  • Rodina architekta, podnikatele (vilová čtvrť Barrandov) dědeček – Lucerna
  • Po r. 1948 znárodnění majetku
  • Chemický laborant, večerně gymnázium
  • DAMU – dramaturgie (Ekonomická fakulta)
  • První žena: Olga Havlová (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – charitativní č.
  • Dagmar Havlová (Vize 1997)
  • Bezdětný
 • Zaměstnání, politické aktivity:
  • Po vojenské službě 1959 – jevištní technik divadlo ABC, poté Divadlo Na Zábradlí, asistent režie, dramaturg
  • Redaktor liter. měsíčníku Tvář (zakázán)
  • Po kritice invaze vojsk Varšavské smlouvy – zákaz publikace – disident
  • 1969 – po smrti J. Palacha – vyzval vlád k odstoupení, obviněn z podvracení republiky
  • 1975 – Edice Expedice (1974 – práce v trut. Pivovaru – Audience)
  • 1977 – spolu s Pavlem Kohoutem sepisuje Chartu 1977 (Jan Patočka, Jiří Hájek)
  • 1978 – zakládá Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
  • 1979 – odsouzen na 4,5 roku vězení (Dopisy Olze)
  • 1989 – vězněn za přípravu lednového Palachova týdne
  • 1989 (listopad) – spoluzakladatel iniciativy Občanské fórum
 • Vznik demokratického československého státu
  • 12. 1989 – Federální shromáždění ČSSR zvolilo V. Havla prezidentem (prezidentem třikrát)
  • Pomlčková válka – spory o název státu, 29. 3. Československá federativní r., od 23. 4. Česká a Slovenská federativní republika
  • 1999 – vstup do NATO, 2004 vstup do EU
  • 12. 2011 – poslední rozloučení, účast desetitisíců lidí
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!