Digitální fotoaparát a digitální fotografie

informatika

 

   Otázka: Digitální fotoaparát a digitální fotografie

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): tocccs

 

 

Digitální fotoaparáty

 • fotoaparát zaznamenávající obraz v digitální formě
 • obraz může být okamžitě zobrazen na zabudovaném displeji nebo nahrán do počítače
 • od roku 2006 digitální fotoaparáty na trhu dominují

 

U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film.

U digitálního fotoaparátu světlo dopadá na polovodičový čip.

 

 Digitální fotografie – výhody a nevýhody

 • Paměťová karta se používá opakovaně (na rozdíl od filmu)
 • Nepoužívají se chemikálie (ty jsou potřeba k vyvolání filmu)
 • Na paměťovou kartu se zpravidla vejde více snímků než na film
 • Snímek si lze prohlédnout rovnou ve fotoaparátu
 • Snímek lze upravit v počítači, lze ho ihned odeslat či zveřejnit
 • Digitální fotografie nepodléhají zkáze jako vyvolané fotografie

 

Šum – náhodné barevné body

Dynamický rozsah – (rozdíl nejsvětlejší a nejtmavší části snímku) – jestliže je tento rozdíl příliš velký, tak není digitální fotoaparát schopen zaznamenat světlá i tmavá místa

Hloubka ostrosti – nelze získat rozostřené pozadí

Baterie – může se vybít

Rychlost reakce – mívají větší prodlevu mezi zmáčknutím spouště a zaznamenáním obrazu

 

Typy fotoaparátů

 • Filmové
 • Okamžité
 • Digitální    

 

Kompakt

 • Jsou vhodné pro běžné fotografování za dobrých světelných podmínek.
 • Jsou lehké a snadno se obsluhují.
 • Mají pevně vestavěný objektiv a malý snímač
 • O nastavení parametrů fotografie se stará automat a přednastavené režimy z nabídky.
 • Uživatel většinou nemá možnost výrazně ovlivnit výslednou fotografii pomocí nastavení fotoaparátu.
 • Obtížněji zvládají složité světelné podmínky a na zmáčknutí spouště reagují se zpožděním.

 

Kompakt s výměnnými objektivy (elektronické zrcadlovky)

 • Mají elektronický hledáček, který zobrazuje reálný obraz z objektivu, činí tak elektronickou, nikoliv optickou cestou.
 • Mají velké množství vlastností a funkcí „pravých“ zrcadlovek
 • Mají možnost připojení externího blesku.
 • Jsou to špičkové kompakty pro náročnější uživatele.
 • Kompromis mezi kompaktem a zrcadlovkou.ky)

Digitální zrcadlovky (DSLR – digital single lens reflex)

 • Mají spoustu funkcí a možností nastavení parametrů.
 • Umožňují výměnu objektivů a mají možnost připojení externího blesku.
 • Umožňují ruční ostření, ruční zoom a plnou kontrolu nad hloubkou ostrosti.
 • Velký senzor a celková konstrukce nabízí vynikající kvalitu obrazu schopnou i velkoformátového tisku.
 • Rychlost reakce na spoušť je okamžitá.
 • Používají systémy měření expozice a ostření, které jsou bezkonkurenčně nejrychlejší a nejpřesnější.

 

Části fotoaparátu

 • objektiv, clona, zrcadlo (pouze u zrcadlovek), závěrka, senzor, expoziční senzor, AF senzor

 

Vznik fotografie

V okamžiku, kdy stiskneme spoušť (exponujeme snímek):

 • se zrcátko se sklopí vzhůru
 • clona v objektivu se uzavře na změřenou a nastavenou hodnotu (předtím byla otevřena na maximum)
 • otevře se závěrka.
 • Světlo tak může dopadat na senzor a vytvářet snímek.
 • Když se pořizuje snímek, se na krátkou dobu otevře závěrka

 

Clona

 • Clona je proměnný kruhový otvor ve středu objektivu, který reguluje množství světla procházejícího objektivem.
 • Clona je uvnitř objektivu tvořena kovovými lamelami, které se mohou zavírat a otvírat.
 • Clona funguje na podobném principu jako lidská oční zornička.
 • Čím větší je otvor, tím více světla dopadne na senzor.

 

Závěrka

 • Závěrka je zařízení, které reguluje dobu osvitu snímače.
 • Po stisknutí spouště se otevře na určitou dobu (expoziční čas) a propustí světlo prošlé objektivem na snímač.
 • Čím déle je závěrka otevřená, tím více světla dopadne na snímač.
 • Krátké expoziční časy: 1/500 s, 1/250 s, 1/100 s, 1/60 s
 • Dlouhé expoziční časy: 1/15 s, 1/8 s, 1 s (nutná opora nebo stativ)

 

Senzor

 • Senzor (snímač) je tvořen maticí světlocitlivých buněk, které převádějí dopadající světlo na elektrický náboj.
 • Velikost elektrického náboje je úměrná absorbovanému světlu.
 • Používají se dva typy senzorů CCD (Charge Coupled Devices) nebo CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor), liší se principem odvádění náboje.
 • Citlivost snímače je určena nastavením hodnoty citlivosti ISO.

 

Bayerova maska

 • Buňky dokážou registrovat pouze intenzitu dopadajícího světla, ale nejsou schopny rozlišit jeho vlnovou délku, tedy nevidí barvu světla.
 • Proto je nutné nejdříve pomocí Bayerovy masky, což je mozaika složená z červeného, modrého a zeleného filtru (RGB), světlo rozdělit na jednotlivé složky a intenzitu každé složky měřit zvlášť.
 • Takže:Bayerova maska je pole barevných filtrů, který se používá k filtraci světla dopadajícího na snímací čip u většiny jednočipových digitálních fotoaparátů.

 

RGB model barev

 • RGB (Red, Green, Blue) je barevný model založený na faktu, že lidské oko je citlivé na tři barvy – červenou, zelenou a modrou.
  Ostatní barvy jsou dány sytostí těchto barev.

Další podobné materiály na webu: