Dlouhodobý majetek – účetnictví

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Účetnictví, Ekonomie

   Přidal(a): Angela

 

Hmotný majetek

 • např.budovy, stavby, dopravní prostředky
 • cena vyšší než 40 000,- Kč
 • doba používání delší než 1 rok
 • odepisuje se
 • movitý a nemovitý
 • oceňuje se poř.cenou, reprodukční cenou, cenou ve vlastních nákladech

 

Nehmotný majetek

 • např.licence, značky
 • cena vyšší než 60 000 Kč
 • doba používání delší ne 1 rok
 • odepisuje se
 • oceňuje se poř.cenou, reprodukční cenou, cenou ve vlastních nákladech

 

Finanční majetek

 • např.kapitálové investice
 • neodepisuje se
 • doba používání delší než 1 rok
 • oceňujeme pořizovací cenou

 

Způsoby pořízení DM

 • nákup
 • vlastní výroba
 • darování
 • převod z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • novým zjištěním
 • finanční leasing (pronájem, výhoda: zařízení mám okamžitě k dispozici, nevýhoda: věc přeplatím)

 

Odpisy

daňové– podle zákona o dani z příjmu

účetní– měly by ukazovat skutečnou míru opotřebení DM, řeší se měsíčně

 

Rovnoměrný odpis– odepisujeme stále stejnou částku

Zrychlený odpis– v prvních letech odepisujeme zvýšené částky a ty se v dalších letech snižují

 

Funkce odpisu

 • a) z pohledu firmy– nákladová, zdrojová
 • b) z hlediska státu– fiskální, rozvojová ( týká se spíše zrychleného odpisování, motivuje podnikatele k novému pořízení

Oprávky- jsou součtem doposud provedených odpisů.

 

 Evidence DM

na inventárních kartách

obsahují:

 • co je to za majetek
 • inventární číslo
 • pořizovací cena
 • údaje o odpisování
 • datum a způsob vyřazení z majetku
 • umístění majetku

 

Evidence slouží pro:

 • kontrolu majetku- inventarizaci
 • odepisování majetku- účetnictví a daně
 • přehled o finanční hodnotě firmy
 • úhrady škod na majetku pojišťovnou

 

Dlouhodobý majetek má omezenou životnost

→ dochází k fyzickému opotřebení (používáním se součástky ničí)

morálnímu opotřebení (i fyzicky skvěle zachovalý stroj může být technicky zastaralý

 

Reprodukce– údržba, opravy a nákup DM

Členění reprodukce

 • prostá
 • rozšířená
 • zúžená

 

Vyřazení DM

 • prodej
 • bezúplatný převod
 • znovu převést do os.vlastnictví
 • vyřazení z důvodů úplného opotřebení

 

Technické zhodnocení na DM

 • takové zásahy na DM, které představují modernizaci nebo rekonstrukci nástavby a přístavby, které za účetní období přesáhnou částku 40 000,- Kč
 • o částku technického zhodnocení se zvyšuje vstupní cena