Marketing – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Marketing

   Předmět: Ekonomie, Marketing

   Přidal(a): Kirnik

 

MARKETING

 • Nauka o trhu a zákaznících
 • Je součástí ekonomie, jako společenská věda
 • Market= trh, ing= činnost, průběh
 • Vznikl v polovině 20. Století (1950)
 • Ovlivňuje mnoho podnikatelských činností
  • Prodej
  • Výrobu
  • Řízení
  • Personál
  • Nákup- zásobování

 

Market= proces, který umožňuje:

 • Poznání
 • Předvídání
 • Ovlivňování
 • Uspokojování

-> potřeby zákazníka, s cílem dosažení zisku. Potřeba= pocit nedostatku, který chce odstranit.

 • Marketingem se zabývají některé speciální firmy tzv. marketingové

 

PŘEDPOKLADY PRO MARKETING

Existence nejméně dvou stran, které mají co nabídnout

 • (výrobce X  zákazník) , (zboží X peníze)

Obě strany musí být ochotny zúčastnit se směny

 • (kdyby jedna strana nebyla ochotna se zúčastnit se směny, neuskutečnila by se)

Existuje komunikace mezi všemi stranami:

 • (víme o tom, co firma vyrábí a nabízí)

Musí existovat předmět směny

 • (auto, peníze, zajištění služby)

 

CÍLE MARKETINGU

 • ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉHO PRODEJE A TRVALÉHO ZISKU
 • ZAJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH NÁVRATU
 • PRODEJ= pouze jedna činnost. Úkolem je přimět zákazníka ke koupi výrobku, který už podnik vyrobil
 • MARKETING= souhrn mnoha činností, na jejichž konci je prodej.

 

VÝVOJOVÉ ETAPY MARKETINGU 

 • Vyjadřují určité přístupy a směry podnikatelského myšlení= podnikatelské koncepce
 • Jsou založeny na zcela odlišných principech vznikajících působením trhu a jiných faktorů.

 

ETAPY:

VÝROBNÍ KONCEPCE:

 • Nejstarší podnikatelské koncepce 1900-1920
 • V tomto období převyšuje poptávka nabídku, na trhu rozhoduje výrobce
 • Koncepce vychází z potřeb podniku
 • Cílem firmy je maximalizovat zisk tím, že minimalizuje náklady a bude hodně prodávat.
 • Je založena na předpokladu, že zákazníci chtějí levné a snadno dostupné zboží
 • Hlavní představitelé: Tomáš Baťa a Henry Ford à zavedli hromadnou výrobu, Ford zavedl pásovou.

 

VÝROBKOVÁ KONCEPCE:

 • 1920-1940
 • Období světové hospodářské krize -> vysoká nezaměstnanost, nedostatek peněz.
 • Poptávka stále převyšuje nabídku, ale výrobci už začínají brát ohledy na zákazníky
 • Aby firmy dosáhly zisku, zaměřují se na bohaté potenciální zákazníky

 

PRODEJNÍ:

 • 1940-1950
 • Poptávka se srovnala s nabídkou
 • Prodejci byli nuceni řešit odbytové problémy
 • Nejdůležitější postavení na trhu dostává zákazník
 • Výrobci musí přesvědčit zákazníky pomocí reklamy.
 • Cílem firmy je stále prodat, to co vyrobila a ne vyrobit to, co zákazník chce.

 

MARKETINGOVÁ:

 • 1950-1970
 • Firmy začínají zjišťovat přání a potřeby zákazníků a podle toho vyrábět výrobky
 • Cílem je prodávat a vytvářet zisk + udržet si stálé zákazníky
 • Firmy provádějí průzkumy trhu, plánují odbyt, budoucí vývoj a stále používají reklamy

 

SOCIÁLNÍ:

 • 1970-2000
 • Výrobci se snaží uspokojit potřeby svých zákazníků a zároveň potřeby společnosti jako celku
 • Ochrana životního prostředí, snižování nadspotřeby, omezení nedostatků