Doba klasická starověkého Řecka – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Doba klasická starověkého Řecka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nikola Klásková

 

 

Doba klasická (500 – 338 př. n. l.)

Řecko – Perské války (492 – 449 př. n. l.)

 • Ve 2. pol. 6. stol. př. n. l. Peršané ovládli Malou Asii včetně řeckých měst → na počátku 5. stol. př. n. l. se tato města vzbouřila proti perské nadvládě – Řekové z pevniny jim částečně pomohli → záminka pro Peršany k napadení pevninského Řecka

 

 • 490 př. n. l. – Peršané se vylodili na jihu Řecka u Athén (legenda o Marathonském běžci → podle něj pojmenován maraton)

 

 • 480 př. n. l. – obnovení bojů – Peršané znovu zaútočili na Řecko (vrchní velení – Sparta)
  • Bitva u Thermopyl – kvůli zrádci se podařilo Peršanům obejít řecké pozice v soutěsce Lokridě → Řekové sešli na jih, zůstal spartský král Leonidas s 1000 těžkooděnců, aby Peršany zbrzdili (všichni zemřeli)
  • Bitva u Salamíny – námořní bitva, ve které Peršané definitivně prohráli

 

 • 478 – 477 př. n. l. – založen Delský (Athénský) námořní spolek
  • Uctíván bůh Apollón, na ostrově Délu se nacházela i spolková pokladna
  • Členy státy, které se chtěly zbavit perské nadvlády + snaha zbavit Peršany kontroly nad plavbou v úžinách do Černého moře (Athéňané vozili obilí)
  • Základem athénské loďstvo – ostatní členové platili roční příspěvek = foros
  • Boje s Persií skončily mírem v roce 449 př. n. l.
  • Ostatní státy nařkly Athéňany, že zpronevěřují peníze (2. pol. 5. stol.), ale Athéňané povstání vždy potlačili

 

 • 449 př. n. l. – uzavřen definitivní mír mezi Řeky a Peršany → ukončení Řecko-Perských válek a osvobození Řeků v Malé Asii od perské nadvlády

 

 • V následujícím období posílení demokracie v Athénách – především za vlády Perikla (2. pol. 5. stol. př. n. l.)
 • Nejdůležitější státním orgánem Lidové shromáždění – účastnit se ho mohli všichni athénští muži starší 20 let, měl nejvyšší zákonodárnou moc
 • Nadále existovala Rada 500 a Úřad 10 stratégů
 • Za jeho vlády existovala v Athénách přímá demokracie (na rozdíl od dnešní zastupitelské)
 • Chudým Athéňanům vypláceny diety – finanční odměny za práci ve státní správě

 

 • Ekonomický a politický vzestup Athén i díky Athénskému námořnímu spolku – Athény bohatly z peněz členů spolku, začaly zasahovat i do jejich vnitřních záležitostí → vzrůstající odpor spojenců → Peloponéská válka (431 – 404 př. n. l.)

→  Athénský námořní spolek + spojenci x Peloponéský spolek (Sparta) + spojenci

 • Střídavé úspěchy obou stran
 • 405 př. n. l. – bitva u Kozích říčekAthény definitivně poraženy → tvrdé mírové podmínky

→ rozpuštění námořního spolku, Spartou byl v Athénách nastolen krutý oligarchický režim = „vláda 30 tyranů“ → odpor Athén, po čase obnova demokracie

 • Během dalších let byl obnoven Athénský námořní spolek, ale v daleko menším rozsahu a významu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy