Doprava ČR – maturitní otázka

zemepis

 

   Otázka: Doprava ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Petra Červená

 

 

Doprava České republiky je důležitá složka hospodářství. Hustá, ale technicky zastaralá dopravní síť – tvoří ji železnice o délce téměř 10 000 km, 55 000 km silnic a 300 km splav, toků.

Základ tvoří silniční a železniční doprava – 98% nákladu, 99% cestujících

Městská doprava – specifika větších měst.

ČR= tranzitní území, vedou tudy evropské tahy – spojnice západu s východem.

 

1) Silniční : kratší vzdálenosti, doprava osob( terciární sféra), doprava nákladu( sekundární sféra), Od 90. let rozvoj automobilové dopravy (i kamionová doprava) – s tím souvisí rozvoj služeb. Zvýšila se intenzita, ale zhoršilo se životní prostředí  – odpor proti výstavbě nových větších komunikací – málo dálnic a 4 proudových silnic(pomalá výstavba), chybí obchvaty, nevyhovující kvalita povrchu vozovek.

S Evropou nejsme spojeni žádnou dálniční sítí. A také nedotčená dálniční síť brání v rozvoji některých regionů(Ostravsko).

–          Problémy nevýstavný silnic – finance, ochránci přírody a jejich odpor a odpor obyvatel.

–          RO-LA- úsek, na kterém jsou kamiony převáženy na vagónech lokomotiv( šetří to životní prostředí) – Lovosice – Drážďany.

Nákladní automobilová doprava

– Těsně navazuje na dopravu železniční – doprava na kratší vzdálenost. Velký význam ve stavebnictví, v dopravě prům. a zem. Závodů

Silně vzrostl význam dálkové silniční dopravy – transitní doprava.

Síť autobusových linek

Spojuje významná střediska osídlení. Vzrostl počet autobusových spojů ze zahraničí.

Dálniční systém

Země západní Evropa.y dálnice před 50 lety

Ucelený tah – Plzeň- Praha- Brno- Bratislava., vybudování celé dálniční sítě je neustále odkládáno, brzdí tak rozvoj některých regionů(Ostravsko, Pardubicko, Ústecko)

Dálnice – D1( Praha-Brno), D2(Brno-Bratislava), D3(České Budějovice – Linec(plánovaná)), D5(Plzeň-Rozvadov-Nürnberg(chybí obchvat u Plzně)), D8(Praha-Ústí n.Labem-Drážďany- vystavěn pouze ústek Praha-Lovosice), D11(Praha-Hradec Králové-Jaroměř-Polsko)(vystavěn pouze úsek Praha-HK), D47(Vyškov-Ostrava-Polsko-plánovaná)

 

2) Železniční – tvoří společně se silniční dopravou páteř vnitrostátního dopravního systému i tranzitní dopravy.

Je energicky méně náročná a nezatěžuje tak životní prostředí jako doprava silniční.

S hustotou železniční sítě se řadíme mezi přední státy světa.

Společnost : České dráhy.

Většina tratí byla vybudována v minulosti a tak dnes nevyhovuje moderní dopravě. Ačkoliv 42% je elektrifikováno, modernizována, ale ve srovnání s ostatními zeměmi je zastaralá a pomalá – chybí lepší časová spolehlivost,vyšší kultury os. přepravy – Pendolino (Praha- Ostrava, cena 500kč, 356 km, 3hodiny a 19 minut.

Je významná pro přepravu nákladní, ale v přepravě osob ustupuje, zde je lepší osobní doprava.

Zlepšení – výstavba žel. koridorů( zrychlení dopravy)

4 hlavní koridory 1) Děčín-Ústní n. Labem-Praha-Pardubice- Česká Třebová- Brno- Břeclav

2) Bohumín-Ostrava-Přerov-Staré město-Břeclav

3) Cheb-Plzeň-Praha-Pardubice-Česká Třebová-Olomouc-Přerov-Ostrava-Bohumín

4) Děčín-Ústí n.Labem-Praha-Tábor-Veselí n.Lužnicí-České Budějovice.

Historicky první trasy: . hl. trasa pro nákladní dopravu vznikla spojením severočes.hnědouhelného revíru s ostravským černouhelným revírem – s V hranicí státu.( i přes pokles obchodu se SSSR a rozdělení ČSFR se význam řada  zachoval= řada významných tratí.

 

3) Letecká

Hlavní význam v mezistátním styku.

Nejvýznamnější letiště- letiště Václava Havla (Ruzyně). Další města, která mají letiště – Pardubice, Brno(Mezistátní), K. Vary., Ostrava, Plzeň :-D(Letkov)..

 

4) Vodní

U nás menší význam. Splavné toky- Labe od Chvalenic, dolní tok Vltavy (od Prahy do Mělníka-vlévá se do Labe).

Na obou řekách jsou přehradní nádrže – v létě rekreace.

 

5) Potrubní

Dovoz ropy a zemního plynu a rozvoz plynu do jednotlivých domácností. Výstavba ropovodu z Ingolstadtu v Německu do Kralup nad Vltavou. Z Litvínova se Čr napojila na západoevropský rozvodný systém.

 

6) Transformace

Privatizace hlavně v silniční, letecké a vodní dopravě., železnic se dotkla jen okrajově.

2003 rozdělení do 2 podniků – dopravní cesty. Vl. Žel. doprava – ČD.

Zásadní transformace zatím neproběhla.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy