Doprava – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Doprava

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): terechucha

 

 

 • Jedno ze základních odvětví světového hospodářství
 • Cílevědomá lidská činnost – uskutečňuje přepravu lidí, nákladů, energie, zpráv a informací

 

 • Člení se podle prostředí:
  • Pevninská
  • Námořní
  • Vzdušná (letecká)

 

 • Základní složky dopravy:
  • Dopravní prostředky (auta, války, lodě, letadla)
  • Dopravní sítě (silnice, železnice, letecké a námořnické linky)
  • Dopravní uzle (nádraží, letiště, přístavy)

 

 • Na kvalitě a hustotě závisí rozmístění lidí v oblasti a její stupeň využívání

 

 • Dopravu charakterizuje:
  • Délka dopravní sítě (bez leteckých a námořních tras přesahuje 30 000 000 km = cca 22km/100km2
  • Hustota dopravní sítě
  • Intenzita dopravy (tunokilometry, osobokilometry)

 

Pevninská doprava

 • Druhy dopravy:
  • Železniční
  • Automobilová (silniční)
  • Potrubní
  • Vnitrozemská vodní
  • Speciální druhy – rozvod elektřiny, doprava zpráv a informací

 

Železniční doprava

 • Nejhustší žel. síť v západní Evropě a na východním a západním pobřeží USA
 • Nejkratší železniční síť – Island – cca 1km
 • Afrika – málo – jiný rozchod železnic – široko a úzkokolejný
 • Vznik + rozvoj – průmyslová revoluce
 • První parní železnice ve Velké Británii – 19. stol
 • Rozmístění žel. sítě odpovídá rozložení svět. hospodářství
 • Podíl větší než ½ na výkonu pevninské nákl. Dopravy
 • Především přeprava nákladů
 • Střední a velké vzdálenosti
 • Celosvětově délka železniční sítě klesá
 • V hospodářsky vyspělých zemích dochází k rušení málo využívaných tratí a k magistralizaci železniční sítě = soustředění sítě do hlavních tahů
 • Mimořádný význam v transkontinentální dopravě
 • Rusko – transsibiřská magistrála
 • USA – Union Pacific – spojuje západní a východní pobřeží
 • Superrychlé vlaky – Francie – TGV, Japonsko – Šinkanzen
 • Kontejnerizace – náklad ve speciálních kontejnerech -> možnost překládky z vlaku do náklaďáku

 

Automobilová doprava

 • Patří k nejmladším a nejrychleji se vyvíjejícím druhům dopravy
 • Místo v objemu nákladní i přepravní dopravy
 • Přeprava osob a nákladů
 • Krátké vzdálenosti
 • Silnice – 70% z celkové délky světové dopravní sítě
 • Rozvojové státy – cesty s nezpevněným povrchem
 • Vyspělé státy – víceproudou komunikace dálničního typu
 • Více než ¼ světové silniční sítě je v USA
 • Japonsko a Itálie – 100% silnic se zpevněným povrchem
 • Nejhustší síť – Západní Evropa, Japonsko, severovýchod USA

 

Potrubní doprava

 • Ropa, ropné deriváty, zemní plyn, jiné tekuté látky
 • Význam roste – nízké přepravní náklady, ekologičtější
 • Délka potrubí se rychle zvětšuje
 • 1. Ropovod v USA – 19. století
 • Hlavní ropovody a plynovody v rozvojových zemích – z naleziště k vývozním přístavům
 • Západní Evropa – dovozní přístavy: Marseille, Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem, Antverpy
 • Rozsáhlé potrubní sítě – USA, Kanada, Rusko
 • Vývoz – Saudská Arábie, Mexiko, Írán
 • Sítě plynovodů – vyspělé země – rozvojové země využívají plyn jen málo

 

Vnitrozemská vodní doprava

 • Vznik v začátcích civilizace
 • Zastíněna železniční dopravou
 • Přeprava hromadných substrátů
 • Střední a dlouhé vzdálenosti
 • Výhoda – Nízké přepravní náklady, ekologická šetrnost
 • Nevýhoda – malá rychlost, jen splavná říční síť
 • Nejdelší vodní cesty – SNS, Čína, USA
 • Nejvýkonnější – USA, Čína, Rusko, Německo
 • Evropa – Rýn + přítoky rýna, propojení Mohanu a Dunaje cesta
 • Severomořsko-baltský kanál, Rýnsko-mohansko-dunajská-> Černé moře
 • Amerika – Velká Kanadská jezera + řeka sv. Vavřince, Mississippi – Ohio

 

Speciální druhy dopravy

 • elektřina
 • Vynikající rozvodné systémy v Evropě a S. Americe
 • Přenos zpráv a informací
 • Ve vyspělých zemích informace výrazně zvyšují svůj podíl na HDP
 • Poštovní služba – už ve středověku
 • Století – telefon, Začátek 20. Století – rozhlas, 1/3 20. Století TV, 2. pol. 20. stol. – pohotový přenos zpráv a informací
 • Mobil, fax, internet, kabelovka, e-mail

 

Námořní doprava

 • Hromadné náklady s velkým objemem (ropa, rudy, obilí, dřevo)
 • Velké vzdálenosti
 • Význam osobní dopravy klesá – hlavní význam v trajektových linkách a dopravě při pobřeží
 • Atlantik – nejkratší spojení mezi Evropou a Amerikou – 2/3 celkového objemu
 • Tichý oceán – ¼ objemu, spojení mezi Asií a USA

 

Speciálně upravené lodě:

 • Tankery (cisternové lodě)
 • Balkery (suché substráty)
 • Univerzální lodě (smíšené náklady)
 • Kontejnerové lodě (kontejnery) – na vzestupu

 

 • Přístavy:
  • Univerzální (vyspělé země)
  • Specializované = nakládka a vykládka jednoho typu zboží (rozvojové země)

 

 • Přístavy podle funkce:
  • Vývozní – převažuje nakládka nad vykládkou – rozvojové země, specializované
  • Dovozní – vykládka nad nakládkou – vyspělé, univerzální
  • Největší přístav světa – Rotterdam
  • Přístavy: Rotterdam, Singapur, Shanghai, Hongkong, Nagoya (Japonsko), Yokohama, Antverpy, Pusan (J. Korea), Marseille, Hamburg

 

Vzdušná (letecká) doprava

 • Přeprava osob
 • Velké vzdálenosti
 • Nejvíce využívaná státy s velkou rozlohou (USA, Kanada)
 • Využívaná hlavně v mezikontinentálním měřítku
 • Rychlost, bezpečnost
 • Rychlý rozvoj
 • Síť letišť – největší letiště světa odbavují ročně přes 15 000 000 lidí

 

 • Hlavní trasy:
  • Evropa – Severní Amerika
  • Evropa – Jižní Amerika
  • Evropa – Blízký východ

 

 • Přelom 50. A 60. Let – éra dopravních letadel
 • 70. Léta – civilní nadzvuková letadla – Concorde, Jambo Jet
 • 70. Léta – Boeing 747 – 300-400 cestujících + náklad

 

 • Letiště:
  • Malá letiště – vyhlídkové lety, sportovní létání (Kbely)
  • Státní letiště (Pardubice, Ostrava)
  • Mezinárodní (Praha – letiště Václava Havla)
 • Největší světová letiště: Atlanta – Hortsfield, Chicago, Los Angeles, Londýn – Heathrow, Dallas, Tokio, Frankfurt nad Mohanem, Paříž – Charles de Gaulle, San Francisco, Amsterdam, Brusel, Denver, Las Vegas, Soul


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy