Dřevěný celistvý prvek namáhaný dostředným tahem 

stavitelství

 

   Otázka: Dřevěný celistvý prvek namáhaný dostředným tahem – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

DŘEVĚNÝ CELISTVÝ PRVEK NAMÁHANÝ DOSTŘEDNÝM TAHEM

 • je vyvolán normálovou silou – působí v podélné ose prvku,

 

Předpoklady výpočtu

 • deformace taženého průřezu je stejná v celé ploše,
 • tahové napětí se rozděluje rovnoměrně po celé ploše průřezu, tzv. podle obdélníka,
 • pro stanovení velikosti napětí uvažujeme pouze oslabenou plochu průřezu Ant → po odečtení otvorů pro spojovací prvky,

Podmínka spolehlivosti

Postup při návrhu a posouzení

Návrh:

 • vycházíme z hraniční hodnoty podmínky spolehlivosti,

 • b … je dáno kčně (př. šířka mezery vazníku) nebo volíme podle obvykle řezaných tlouštěk,
 • h … dopočítáme a zaokrouhlíme na běžně řezaný rozměr,

Posudek:

 • z navržených rozměrů stanovíme plochu Ant,
 • ověříme podmínku spolehlivosti,

 

Stanovení oslabené plochy průřezu

 • celková plocha průřezu bez plochy pro spojovací prvky,
 • v návrhu odhadneme – asi 0,9 • A,
 • pokud nejsou otvory pro spojovací prvky Ant = A.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!