Drogy a jejich účinky

 

   Otázka: Drogy a jejich účinky

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Benjamin Knop

 

 

Obsah:                                                                  

 • Úvod
 • Co jsou to drogy
  • Rozdělení drog
  • Měkké drogy
  • Tvrdé drogy
 • Alkohol
  • Marihuana
  • Extáze
  • LSD
 • Závěr

 

Úvod                                                                                     

Drogy byly, jsou a budou na tomto světě stejně dlouho jako lidstvo samo, už se jich nezbavíme. Možná se jich ani zbavit nechceme, ať už z toho důvodu, že se jejich vyráběním a prodejem dají vydělat vysoké částky, nebo proto, že je někteří lidé používají jako nástroj k odreagování se a ke chvilkovému zapomenutí na své životní trable, či třeba k léčbě.

Rozhodl jsem se tedy, že si téma Nelegální drogy vyberu k psaní seminární práce a podívám se na něj blíže.

 

1. Co jsou to drogy

Drogou může být cokoliv, já ovšem budu psát o drogách nelegálních, tím mám na mysli omamné, psychotropní látky, působící na nervovou soustavu a ovlivňující nálady, chování a prožívání lidí. Jejich opakované a pravidelné užívání může, ale také nemusí, vést k postupné návykovosti.

To, jak na člověka bude určitá droga působit se nedá obecně určit, jelikož každý je jiný a účinky drog jsou tedy u každého různé. Můžeme ale předpovědět účinek drogy na základě našich předchozích zkušeností či na základě jejich dosud známých předchozích účinků. A také můžeme říct, že všechny tyto drogy mají špatný vliv na náš organismus a na naše zdraví.

 

 1.1 Rozdělení drog

Dají se rozdělit hned podle několika kritérií, já jsem si vybral to nejpoužívanější – podle účinku na náš organismus a podle rizika vzniku závislosti. Dělí se na měkké, to jsou ty, které mají, nebo by alespoň podle studií měly mít, méně škodlivé účinky a pravděpodobnost vzniku závislosti na nich by měla být mnohonásobně menší. Pak jsou tu drogy tvrdé, u kterých je vysoké riziko, že si na ně navykneme a bude pro nás těžké se v budoucnu obejít bez jejich užívání. Jsou pro nás tedy nebezpečnější, o to víc bychom se jim měli vyhýbat a vyvarovat se tak tomu, aby nám ovlivňovaly život.

 

1.2 Měkké drogy

Mezi měkké drogy patří hlavně produkty, které jsou v našem i v ostatních státech tolerovány a řadí se tedy mezi drogy legální, těmi jsou například cigarety, káv, čokoláda a nebo Coca-Cola, jimi se ale krom jedné výjimky zabývat nebudu. Nejznámějšími měkkými drogami, jsou bezesporu hašiš s marihuanou, které jsou, stejně jako většina drog tvrdých, halucinogenní a zkreslují tedy to, jak vnímáme svět okolo nás.

 

1.3 Tvrdé drogy

Tvrdé drogy už legální zcela určitě nejsou, kromě jedné výjimky – alkoholu. Ten je v České republice pro plnoleté občany, i přesto, že je považován za těžkou drogu legální a jeho požívání se tedy (alespoň zákonem) meze nekladou. Ostatní tvrdé drogy už ale nelegální jsou. Mezi takové patří například LSD, pervitin, heroin, extáze a desítky dalších.

 

2. Alkohol

Alkohol je nejdostupnější a nejvíce užívanou drogou vůbec. Je legální a jeho dostupnost je až příliš velká, protože si jej dokáží obstarat i děti ještě mladší, než jsem já a mí přibližně stejně staří spolužáci. V menším množství je pro organismus dokonce prospěšný, především pro cévy a srdce. Napodobuje účinek mnoha drog. Působí podobně jako kokain a amfetaminy, vyvolává tedy pocity vzrušení, způsobuje také odstranění zábran a úzkost. Při pravidelné a nadměrné konzumaci poškozuje játra – cirhóza jater. Zvyšuje také riziko rakoviny (především krku, jícnu a hlavy), vysokého krevního tlaku, cukrovky či obezity. Alkoholem se můžeme při velké konzumaci i otrávit, což může vyústit až v naši smrt.

 

2.1 Marihuana                                  

Marihuana je zase nejdostupnější ilegální drogou. V některých zemích se již zlegalizovala, u nás se už také může v malém množství pěstovat pro léčebné účely. Po jejím požití následuje několik hodin různých stavů, od nesmyslného a nekonečného smíchu, přes zpomalené reakce až po velký hlad. Jsou ovšem i negativní stavy, kdy jsme najednou paranoidní a úzkostlivý, může přijít i nevolnost a také velká únava. Při dlouhodobém užívání se naše reakce zpomalují, i když jsme zrovna marihuanu v nejbližší minulosti nekouřili. Velice se také zvyšuje riziko výskytu rakoviny a zhoršuje se také stav našich plic.

 

2.2 Extáze                                                

Přezdívá se jí také droga lásky, nebo taneční droga, protože je hojně užívána v klubech. Účinky nastupují do půl hodiny, patří mezi ně silná euforie, změny vnímání bolesti, zvýšení sebevědomí, pocit že život, svět a lidé kolem jsou naprosto úžasní, potřeba se neustále někoho dotýkat, obyčejné věci se zkrátka stávají zajímavými a nádhernými. Někdy se člověk pod vlivem extáze vrací do děsivého nebo smutného zážitku z minulosti a zažívá opačný efekt než euforický – záleží na náladě, kterou měl uživatel před užitím. Dlouhodobé užívání zvyšuje pravděpodobnost mrtvice nebo vzniku epilepsie, může poškodit játra nebo ledviny (zejména u mladších uživatelů) a oslabuje imunitní systém.

 

2.3 LSD                                                     

Vyskytuje se ve formě tzv. tripů (malé papírové čtverečky s potiskem zobrazujícím různé symboly) či krystalů. Celková délka účinku LSD se v závislosti na požité dávce pohybuje mezi cca 4 – 8 hodinami. Konzumace nižších dávek se projevuje viděním vzorců (ornamentů) na povrchu věcí, zvýšenou citlivostí k prostorovému vnímání a vnímání barev. Ve většině případů je LSD stav doprovázen pocity mírné radosti a pohody, dobrou náladou, někdy přecházející v silnou euforii.

 

Závěr

Drogy jsou způsob, jak se dočasně dostat do světa, kde naše každodenní problémy neexistují, všichni a všechno je skvělé a o nic se nemusíme starat. Tento stav ale netrvá věčně, tedy pokud neužíváme drogy pořád, čímž se ovšem vzdalujeme našemu reálnému okolí, ve kterém žijeme, utrácíme své finance a hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, ničíme si své vlastní zdraví. Jsou proto něčím, čemu bychom se měli vyvarovat a hlavně bychom jim neměli podlehnout natolik, aby ovlivňovali naše životy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy