Evalvace a devalvace v komunikaci – psychologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

maturita

 

Otázka: Evalvace a devalvace v komunikaci

Předmět: ZSV/Psychologie

Přidal(a): pauleen.xp

 

Evalvace a devalvace v komunikaci

– pojmy ze sociální psychologie, dříve užívané v ekonomické sféře

 • Evalvace = ocenění a zvýšení hodnoty druhého, někdy se používá pojem evaluace
 • Devalvace = znehodnocení a snížení hodnoty druhého, opak evalvace
 • Snížit i zvýšit hodnotu druhého můžeme všemi prostředky sociální interakce (= slovem, vztahem, činem) → vždy musíme dávat pozor na to, co říkáme, jak to říkáme a jak se při tom chováme

 

Evalvační chování = přátelské, laskavé, zdvořilé, taktní a ochotné chování

 

Příklady evalvačního chování:

 1. Chovat se taktně, uctivě a s respektem
 2. Dokázat pochválit
 3. Někomu naslouchat a vyslechnout ho
 4. Neudělat něco, co by druhému ublížilo
 5. Dokázat se druhého zastat
 6. Pomoci druhému nést jeho bolest a zklamání
 7. Přehlédnout drobnější nedostatek a nepřipomínat ho
 8. Dokázat prominout a odpustit
 9. Laskavý tón řeči a úsměv

 

Devalvační = Netaktní, povýšené, neochotné a nepřátelské chování

 

Příklady devalvace:

 1. V rozhovoru druhého neposlouchat a nebrat na vědomí
 2. Skákat druhému do řeči
 3. Měnit téma rozhovoru
 4. Někoho podezírat a obviňovat
 5. Někoho odbýt a odmítnout
 6. Chovat se, jako bych všemu rozuměla jen já
 7. Opovrhovat druhým
 8. Vysmívat se
 9. Urážet
 10. Podceňovat druhé
 11. Někoho zahanbit před druhými
 12. Chovat se k někomu nadřazeně
 13. Pomlouvat
 14. Lhát
 15. Zneužít něčí důvěry