Přístup zdravotníka k nemocnému – psychologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Přístup zdravotníka k nemocnému

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Psychologie strachu,bolesti,úzkosti

­strach

 • ­víme proč se bojíme,má konkrétní podobu ­
 • zdrojem pro K/P je nedostatek informací
 • ­má i vegetativní projevy ­

úzkost

 • ­je emotivní prožitek podobný strach,ale nemá znám zdroj úzkosti

 

Zvládání těchto emocí

1)výchova­nestrašíme děti

2)nebagatelizujeme tyto prožitky­pro K/P jsou skutečné

3)dodáváme dostatek informací o léčbě

4)empatie,podpora

5)v závažných situacích požádáme odborníka ­

 

bolest­

 • nepříjemný subjektivní pocit
 • ­funguje jako ochranný signál varující před poškozením ­
 • pomáhá při včasné diagnostice ­
 • negativní prožitek pokud působí dlouhodobě

 

Projevy

1)verbální ­,,au to bolí“,(slovy)

2)neverbální projevy ­mimika,grimasy ­

 • pohyby končetin – záškuby,cukání,kopání ­
 • vegetativní projevy – ­pocení,bledost,zvracení,zrychlený pulz ­
 • paraligvistické projevy­ – vzdechy,naříkání,pláč

 

Charakteristika

1)lokalita ­- místo kde to bolí

2)kvalita ­- charakter bolesti – ­pálivá,řezavá, kolikovitá,bodavá

3)intenzita ­- slabá,střední,silná,nesnesitelná

4)délka trvání ­- krátkodobá (akutní), ­dlouhodobá (chronická) ­

 • silnější – vede k celkovému vyčerpání ­
 • důsledkem ztráta zájmu o cokoliv,zhoršení emočníhoprožívání,chování

 

Ovlivňuje

 • ­typ osobnosti ­- extrovert mluví více o svém problému,informuje okolí ­
 • věk – děti vnímají bolest intenzivně (zákrok,viditelná krev),starší mají toleranci k bolesti vyšší ­
 • pohlaví
 • ­fyzický stav – vyrovnání je snazší pokud zná příčinu bolesti
 • ­psychický stav ­- deprese,pocity úzkosti,strach jsou emoce- ­jsou pro zvládání nejvhodnější ­
 • denní doba – ­snazší v ranních a dopoledních dobách
 • ­typy výchovy ­- v dětském věku otužovat v tomto směru

 

Odstranění bolesti

1)odvedení pozornosti od vnímání bolesti

2)placebo ­efekt­podání léků které nemají analgetický účinek

3)sugesce ­přesvědčíme K/P jak bude bolest vnímat(trochu to zabolí)

4)hypnóza ­navození hypnotického stavu

5)relaxace ­navození stavu relaxace

6)podávání analgetik ­ze stavu K/P,podáváme podle potřeby

7)analgezie

 

Iatropatogenie ­

 • poškození K/P lékařem,zdravotnickým personálem
 • a)somatická­zdravotník poškodí K/P léčebným či diagnostickým (zákrokem,léky,ošetřovatelskou péčí,zářením)
 • b)psychická­zdravotník poškodí K/P (nevhodným chováním,nerespektováním potřeb

 

Dělení

1) zaviněná nedbalostí ­

 • zdravotník podá špatný lék,injekci,infuzi,zamění jména pacientů při odběrů

 

2) zaviněná nedostatečnou kvalifikací

 • ­zdravotník provádí výkony,ke kterým nemá příslušnou kvalifikaci

 

3) nezaviněná zdravotníkem ­

 • zhoršení stavu po podání léků,na který je K/P alergický a neví o tom

 

Zdroje

 • ­nevhodně vedené preventivní prohlídky
 • ­bludiště zdravotnického zařízení
 • ­osobnost zdravotníka ­
 • osobnost K/P

 

Hospitalismus ­

 • negativní reakce K/P na hospitalizaci

 

Projevy ­

 • deprese,pláč,protesty,agrese
 • uzavřenost,autismus,poživačnost(využití výhod) ­
 • otupělost s monotónní slovní a pohybovou aktivitou ­
 • regrese

 

Prevence

 • ­k hospitalizaci přistupujeme jen ve vážných případech
 • ­s dětmi hospitalizujeme i rodinné příslušníky ­
 • zajistíme aktivizaci přiměřenou zdravotnímu stavu K/P ­
 • nabídneme různé formy zaměstnání – četba,televize ­
 • upravíme ústavní režim tak,aby se co nejvíce podobal běžným životním podmínkám ­
 • střídáme odpočinek a činnost