Evropa – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Karolina W.

 

 

Poloha, rozloha

 • Rozloha 10 382 000 km2 (druhý nejmenší světadíl)
 • Poloha -> srdce severní polokoule (maximálně efektivní pro kontakty se světem)
 • Velmi členité pobřeží (nejčlenitější ze všech světadílů), třetina rozlohy ostrovy + poloostrovy
 • Délka pobřeží – 37 000 km
 • Největší ostrov: Velká Británie – 213 325 km2
 • Nejvyšší hora: Mont Blanc – 4 807 m (Francie, Itálie, Alpy)
 • Největší poloostrov: Skandinávský – 774 000 km2
 • Největší stát: Rusko – 3 955 800 km2 (Evropská část)
 • Nejméně vymezený kontinent
 • Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná
 • Severní část hranice -> pohoří Ural
 • verze hranice – po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře

 

Přírodní poměry

 • nejčlenitější pobřeží ze všech kontinentů
 • nejnižší průměrná nadmořská výška
 • geologicky součástí Eurasijské desky
 • Hlavní sousední desky jsou
  • Africká – hranice probíhá přes Středozemní moře, kolize s Eurasijskou deskou → Alpy, Siera Nevada…
  • Severoamerická – divergentní rozhraní, hranice s Eurasijskou deskou vede po Středoatlantském hřbetu (nejdelší pohoří na světě!), Island a Azory – vrcholky tohoto hřbetu (část Islandu a Azor už leží na Severoamerické desce)
 • Na rozhraní těchto desek

a) velmi častá a silná zemětřesení – Itálie, bývalá Jugoslávie, Řecko, Turecko

b) činné sopky – Vesuv (79 n.l., Pompeje), Etna (největší a nejvyšší sopka Evropy),

 • Nejvíc sopek -> Island (sopečného původu) asi 200 činných sopek
 • Okrajové části kontinentu -> vyvrásněná pohoří
 • Kaledonské vrásnění – starší prvohory – pohoří ve Skotsku a Skandinávské pohoří
 • Hercynské (variské) vrásnění – mladší prvohory – střed Evropy – Český masiv, Středoněmecká vysočina
 • Alpinské vrásnění – od konce druhohor dodnes – Alpy, Karpaty, Apeniny, pohoří Balkánu

 

Povrch

 • Pestrý reliéf – Průměrná nadmořská výška 290 m n.m. (nejméně ze všech světadílů)
 • Většinu území zaujímají nížiny (60 %)
 • Východoevropská nížina (rovina) – největší nížina v Evropě
 • Kaspická nížina -28 m.n.m. – nejnižší místo Evropy
 • V Kaspické nížině -> jediná evropská poušť Ryn (evropská část Kazachstánu)
 • Nejvyšší vrchol -> Mont Blanc (Monte Bianco, 4 807 m)

 

Podnebí

 • Obecně: Od jihu k severu klesají teploty, od západu k východu klesají srážky
 • tří podnebné pásy severní polokoule
 • nejrozlehlejší část v severním mírném pásu
 • podnebí díky převládajícímu západnímu proudění od Atlantského oceánu znatelně teplejší a mírnější, než by odpovídalo zeměpisné šířce díky oteplujícímu vlivu Golfského proudu
 • Podnebné pásy v Evropě
 • Nejmíň srážek -> návětrné horské a přímořské oblasti, hlavně při západním pobřeží
 • polární pás – chladno po celý rok, pouze na nejsevernějších ostrovech, z velké části zaledněné (Špicberky, země Františka Josefa, Nová země)

Špicberky jako celek – nejvíce zaledněné území – Neroste tu téměř nic, lední medvědi

 • subpolární pás – úplný sever pevniny – krátké chladné léto, tundra – mechy lišejníky, zakrslé stromy, sobi
 • mírný pás – většina Evropy, převažují západní větry (na kontinentě ubývají srážky od západu k východu) Podle výše srážek můžeme rozlišit 3 typy mírného pásu:
 1. oceánské podnebí – Menší rozdíly mezi létem a zimou, relativně chladná léta a relativně teplé zimy – sněží málokdy, celoročně více srážek (Britské ostrovy, Norsko, Dánsko, severozápad Francie, Benelux)
 2. přechodné podnebí – střední Evropa, jižní Švédsko (je za Norskem a Dánskem), teplé léto se srážkami se střídá se zimou s trvalou sněhovou pokrývkou
 3. kontinentální podnebí – Velké rozdíly teplot mezi létem a zimou, méně srážek, (Rusko, Ukrajina, část Balkánu)
 • subtropický pás – horké suché léto, mírná vlhká zima (nesněží), kolem pobřeží Středozemního moře (vnitrozemí Itálie, Španělska, Balkánu – hodně hornaté => drsnější klima), svahy ohroženy erozí -> katastrofální letní požáry

 

Vodstvo

 • Poměrně hustá říční síť
 • Velká členitost povrchu – chybí větší říční systémy (nahrazeny větším počtem malých)
 • 80 % v úmoří Atlantského oceánu
 • 20 % odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře
 • Vodnatost řek závisí na místním podnebí
 • Maxima vodních stavů -> východní E. – jaro a počátek léta, střední + severní E. jaro, západní a jižní E. v zimě, velehory v létě
 • Největší řeka – Volha – nejdelší , nejvodnatější, největší povodí (povodí součástí největší bezodtoké oblasti Evropy)

 

Jezera

 • Většina evropských jezer ledovcový původ, sladká, mají odtok
 • především v severních oblastech kontinentu a na horách
 • Největší sladkovodní jezero – Ladožské (15. největší na světě, zamrzá od prosince do května)
 • Tisíce jezer na jezerních plošinách (Finská, Karelská, Mazurská, Velkopolská…)

 

Přírodní krajiny

 • Mrazové pustiny – severní ostrovy a islandské vnitrozemí
 • hospodářské – lov ryb a mořských živočichů v okolních mořích
 • Tundry a lesotundry – severoevropské a islandské pobřeží
 • krátká vegetační doba a dlouhodobě zmrzlá půda (permafrost)
 • mechy, lišejníky, odolné byliny, břízy, vznikají zde rašelinné bažiny, vřesoviště
 • sob, liška polární, lumík, sněžný kur a ryby v moři
 • hospodářské využití – chov sobů, lov kožešinové zvěře

 

 • Tajgy – rozsáhlý prostor mezi severním polárním kruhem a 55°s.š
 • jehličnatý les, složený ze smrku, borovice, jedle, břízy…
 • ve vyšších polohách horská tundra s mechy, lišejníky a křovinami
 • los, hnědý medvěd, vlk, jelen, rosomák, sobol…
 • hospodářské využití – lesnictví a lov kožešinové zvěře
 • Smíšené a listnaté lesy – mezi 55 a 45°s.š
 • buk, dub, smrk, bříza, borovice, javor, lípa (vyšší polohy – buk, jedle, smrk, modřín)
 • nejvyšší polohy – křoviny (jalovec, borovice, kleč, kosodřevina), alpské louky (Alpen) a kamenité pustiny místy s porosty trav a bylin
 • liška, zajíc, divoká kočka, rys, divoké prase (vyšší polohy horský kamzík, horská ovce medvěd brtník)
 • hospodářské využití – pěstování obilovin, brambor, cukrové řepy, chov skotu, prasat
 • Stepi a lesostepi – jižně od 55° s.š., východně od 30° v.d. , Uherská nížina, španělské vnitrozemí
 • suchomilné bylinné formace, traviny (kostřava, kavyl, pelyněk), kosatec
 • zajíc, hlodavci (sysel, stepní svišť), v dunajské deltě množství ptáků (růžový plameňák, velký kormorán)
 • hospodářské využití – pěstování obilovin, kukuřice, slunečnice, sušší oblasti chov skotu a koní
 • Subtropické lesy a křoviny – středomořské pobřeží
 • vždyzelené suchomilné lesy (dub korkový, olivovník, dub, borovice), trnité keře, macchie

(husté formace vždyzelených křovin a bylin: vřes, myrta, pistácie, levandule, tymián, jalovec)

 • vyšší polohy (do 1800 m) smíšené dubobukové lesy
 • nejvyšší polohy – horské louky a kamenité pustiny
 • ptáci, hadi, ještěrky a hmyz, ve vyšších polohách hnědý medvěd a kamzík
 • Pouště a polopouště – Kaspická nížina
 • nesouvislý rostlinným kryt, křoviny a byliny (pelyněk)
 • plameňák, volavka, pelikán a jeseter

 

Nerostné bohatství

 • Vlastní zdroje v Evropě nestačí potřebám průmyslu => dovoz
 • Ve světovém měřítku má význam těžba:
 • černé a hnědé uhlí
 • železná ruda (Švédsko, Rusko), uranu
 • těžba dřeva (Skandinávie, Rusko)
 • Těžba ropy a zemního plynu (Severní moře, Rusko) je nedostatečná = nutný dovoz

 

Obyvatelstvo

 • 718 mil. obyvatel (9,6 % světové populace)
 • Hustota zalidnění je vysoká, 72 obyvatel/km2 (nejhustěji zalidněný kontinent)
 • příznivé podnebí, úrodná půda, bohatá vegetace, přístavy, průmyslové oblasti -> práce, velkoměsta
 • Oproti ostatním světadílům rovnoměrně zalidněná
 • Největší hustota zalidnění – Monako, Vatikán, Malta (větší státy – Nizozemsko, Belgie, VB)
 • Nejnižší hustota zalidnění – Island (3 obyvatelé/km2)
 • Europoidní rasa (přechodná rasa mezi europoidní a mongoloidní – Estonci, Maďaři a Finové)
 • Pro Evropu je typický pokles přirozeného přírůstku obyvatelstva
 • Častý cíl přistěhovalců (např. z Afriky a Asie).
 • Průměrná délka dožití – 68 let (muži) a 77 let (ženy)
 • nízký přirozený přírůstek (některé státy i úbytek), vysoký průměrný věk dožití
 • vysoká urbanizace: 70% městského obyvatelstva
 • nízká kojenecká úmrtnost – 0,12%
 • 99% gramotnost
 • vysoká zaměstnanost

 

 • Jazyky:
 • Indoevropské jazyky (většina Evropanů, nejrozšířenější jazyková skupina na světě)
 • Podskupiny
  • románské jazyky – francouzština, španělština, italština (základ latina)
  • germánské – angličtina, dánština, norština
  • slovanské – čeština, slovenština, polština, ruština
 • Ugrofinské jazyky – estonština, maďarština, finština

 

 • Náboženství:
 • Křesťanství
 • římskokatolické – papež Benedikt XVI (Polsko, Španělsko, Itálie, Francie…)
 • protestantské (evangelické) – Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island…
 • pravoslavné – Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko
 • Islám
 • Bosna a Hercegovina, část Albánie

 

Vývoj osídlení

 • První lidé přišli do Evropy z Afriky přes Asii v pravěku
 • Evropská civilizace – kořeny ve starověké Mezopotámii a Egyptě (odtud k pobřeží Středozemního m.)
 • Nejstarší evropské kultury – Kréta (minojská), Řecko (mykénská)
 • Navázána antická civilizace – starověké Řecko a Řím, na jejichž základech stojí dnešní evropské státy
 • Velké expanze Říma – šíření antické kultury a vzdělanosti do západní Evropy, Francie, Británie
 • Rozpad římské říše – centra – města v jihozápadní (Španělsko, Portugalsko) později v západní části Ev.
 • Evropská civilizace díky objevným plavbám i na ostatní kontinenty
 • Stále přetrvávají rozdíly mezi vyspělou západní E. a zbytkem -> rozdílný historický vývoje
 • Za posledních 200 let se počet obyvatel ztrojnásobil i přes vysoký počet vystěhovalců
 • Až do poloviny 20. kontinent s nevyšším počtem vystěhovalců, nejvíce lidí odcházelo do USA

 

Postavení v rámci celosvětového hospodářství

 • Hospodářsky jedna z nejvyspělejších oblastí
 • Zemědělství většiny zem na vysoké úrovni -> vysoká intenzita, mechanizace a chemizace
 • Soběstačná ve výrobě základních potravin
 • Více než polovina průmyslu – západoevropská oblast (Anglie, s. Francie, Belgie, Nizozemsko, Porýní a Porúří v Německu
 • 1/3 veškeré průmyslové výroby světa z Evropy
 • Rozvinuta všechna průmyslová odvětví (dynamický vývoj – energetika, moderní technologie, chemie)
 • Hutnictví pokrývá 1/3 světové produkce ( Německo, Itálie, Ukrajina a Rusko)
 • Strojírenství – automobilismus (Peugeot, Citroen, Seat, BMW, SAAB, Volvo, Volkswagen, Škoda…)
 • Elektronický a elektrotechnický sektor (Itálie, Francie – Thomson, Nizozemí – Philips, Finsko – Nokia)
 • Letecký průmysl – francouzský Airbus
 • Spotřební průmysl (textilní, obuvnický aj.) výrobky vysoké kvality – konkurence dovozu levné Asie
 • Potravinářský průmysl – na světové produkci se podílí 50%
 • Finanční a cestovní ruch – služby na vysoké úrovni
 • Převažuje vývoz zboží i služeb nad dovozem surovin a zboží

 

Státní systémy

 • 43 států plus tři, které do evropského území zasahují pouze svou částí (Kazachstán, Rusko, Turecko)

Monarchie

 • 7 království – Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, VB
 • 3 knížectví – Andorra, Lichtenštejnsko, Monako
 • 1 velkovévodství – Lucembursko
 • 1 městský stát – Vatikán

 

Republika

 • Poloprezidentské republiky – Bosna a Hercegovina, Francie, Rumunsko, San Marino, Ukrajina
 • Parlamentní republiky – Albánie, Bulharsko, ČR, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Turecko
 • Prezidentské republiky – Kypr, Srbsko

 

 • Nejbohatší stát – Lucembursko
 • Nejchudší stát – Moldavsko
 • Největší stát – Rusko (i nejvíce obyvatel)
 • Největší hustota zalidnění – Monako (až 16 000 obyv./km2)

 

Evropská unie

 • 1958 založeno Evropské hospodářské společenství (EHS) – hospodářská spolupráce šesti zemí: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko
 • Z počáteční hospodářsky orientované spolupráce -> společenství spolupracující v řadě politických oblastí – od rozvojové pomoci po ochranu životního prostředí
 • 1993 – Smlouva o Evropské unii (navázání na EHS – změna názvu)
 • Unie – zachování míru, stability, prosperity – milionům lidí pomohla zvýšit životní úroveň
 • Společná evropská měna
 • Zrušení hraničních kontrol mezi zeměmi EU – cestování bez omezení
 • Založena na zásadách právního státu – veškerá činnost se odvíjí od smluv, s nimiž všechny členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas
 • 2009 – Lisabonská smlouva – její cíl je především reformovat instituce Evropské unie a její fungování