Exekuce ve správním řízení

právo

 

   Otázka: Exekuce ve správním řízení

   Předmět: Správní právo

   Přidal(a): Martinaa

 

 

Exekuce ve správním řízení

 • další procesní stadium správního řízení
 • pokud povinný v určené lhůtě nesplní uloženou povinnost dobrovolně

 

Druhy exekuce

 • na peněžité plnění
  • exekuci vede tzv. obecný správce daně (celní úřady, územní finanční orgány, krajské úřady, orgány hlavního města Prahy, obecní úřady, jiné orgány
 • na nepeněžité plnění
  • exekuční správní orgán-správní orgán, který je součástí moci výkonné, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír
  • lhůty pro nařízení a provedení exekuce:
   • exekuci lze nařídit nejpozději do 5let a ukončit nejpozději do 10let od marného uplynutí lhůty k plnění
  • Exekuční výzva
   -může ji vydat exekuční SO, pokud nehrozí vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen
  • Exekuční příkaz
   -exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, jsou-li splněny podmínky návrhu i řízení
 • Způsoby provedení exekuce
  • musí být přiměřené
  • v exekučním příkazu lze uvést je jeden způsob exekuce
  • 3 způsoby provedení
   • náhradním výkonem-u zastupitelných plnění
   • přímým vynucením
    • vyklizení objektu, odebrání movité věci, předvedení
   • ukládání exekučních pokut

 

Exekuční správní orgán

 • SO, který je oprávněn k exekuci

 

Exekuční titul

 • na jeho základě se vydává exekuční v nebo exekuční příkaz
 • vykonatelné rozhodnutí
 • vykonatelný smír

 

Vyvlastnění a jiná omezení práv

 • Vyvlastnění (expropriace)-nucený přechod vlastnického práva na základě správního aktu
 • Nucené omezení vlastnického práva-zásah na základě zákona nebo na základě správního aktu, který omezuje některou ze složek vlastnického práva
 • Terénní úpravy
 • Vyvlastnění pro účely obrany státu
 • Územní omezení majetkových práv
  • chráněné území a ochranné pásmo
  • stavební uzávěra a zastavěné území
  • další územní omezení

 

Jiná omezení majetkových práv

 • Výhrada vlastnického práva státu
 • Zákonné omezení dispozice s věcí
 • Veřejnoprávní zákonné podmínky pro nabývání, držení, užívání
 • Právo prodat věc
 • Uložení povinnosti k určité činnosti vlastníku věci
 • Nařízení zničení věci vlastníku věci
 • Pravidla pro hospodaření s veřej

 

Více k tématu správní řízení

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!