Finanční řízení podniku – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Finanční řízení podniku

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Michaela

 

 

 

 

Nástroje finančního řízení využíváme :

  • normy – spotřeby materiálu (norma = užitná – neužitná)
  • kalkulace
  • rozpočty – náklady, výnosy, zisky

 

– platební schopnosti

– rozpočet investiční

– zakladatelský rozpočet, který se skládá z předcházejících , a provádíme při zakládání podniku

 

Zisk

– náklady

– výnosy

Jak zvyšovat výnosy a jak snižovat náklady

 

Tok peněz / solventnost a likvidita

likvidita – schopnost přeměnit majetek v peníze nutné k úhradě krátkodobých dluhů nebo schopnost podniku uhradit své platební závazky.

solventnost – podnik je solventní, jestliže má dostatek prostředků k placení – k úhradě svých závazků. Z toho důvodu podnik sestavuje rozpočet potřeby finančních prostředků = platební kalendář, který obsahuje příjmy a výdaje za určité období a to s přesností na měsíc, týdny, kny, kalendář nám ukáže, zda máme vhodněsjednané platební podmínky, zda neplatíme dříve než obdržíme úhrady.

 

Majetek

(na to máme rozvahu)

– vlastní zdroje (vlastní majetek)

– cizí zdroje (krátkodobý úvěr,  dlouhodobý úvěr, půjčky)

 

– rentabilita kapitálu: Z/M = ? %

– rentabilita: Z/T = ? %

Třeba 5 – 10 %, může být vyšší v bankách.

 

Vlastní zdroje – čistý zisk, vklady, akcie (prodej), odpisy dlouh. majetku

 

Kontrola (analýza) – postupové kroky

a.) urční problému (jak se rozdělí zisk)

b.) poměrové ukazatele (norma) – plán nákladů srovnat se skutečností

c.) srovnání se skutečností

d.) kontrola (jestli se to plní, je třeba změna nebo ne)

 

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.

 

Cash flow (tok peněz)

– rozlišujeme 3 druhy cash flow:

  • z provozu
  • z investiční činnosti cash flow celkem
  • z finanční činnosti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy