Funkce – řešený příklad (2)

matematika

 

Otázka: Příklad na funkce

Předmět: Matematika

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Zadání příkladu:

V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf lineární lomené f-ce f s definičním oborem R \ {0}.

Jaký bude předpis funkce f?

$$a) y = \frac{-2}{x}$$

$$b) y = \frac{2}{x-2}$$

$$c) y = \frac{x-2}{x+2}$$

$$d) y = \frac{x-2}{-x+2}$$

$$e) y = \frac{x-2}{x}$$

 

Řešení:

1) Z grafu je patrné, že:

$$x ≠ 0;y ≠ 1$$

2) Sestavíme rovnici pro y

$$y = \frac{x-2}{x}$$

$$y = 1-\frac{2}{x}$$

Správně je tedy odpověď (e)

 

Časová náročnost: 2-4 minuty

Jedná se o příklad z podzimního maturitního testu 2018.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!