Funkční styly

K napsání požadovaného textu v některých případech nemusí stačit umět pravopis nebo dokonce ani mít načteno třeba stovky knih. K některým slohovým útvarům je totiž nutné znát pravidla funkčních stylů. Ty se dělí do skupin na základě funkce textu a často sledují různé cíle. Vhodně napsaný projev tak nemusí být jen záležitost domácích úkolů do českého jazyka. V životě totiž často potřebujeme napsat oficiální dopis, smlouvu, reklamaci nebo jeden z mnoha jiných útvarů.

 

Je pravda, že si konkrétní pravidla požadovaných útvarů můžeme snadno najít na internetu, není marné si udělat alespoň malý přehled ve funkčních stylech. Rozlišujeme:

  • Prostěsdělovací styl – oznámení, leták, blahopřání….
  • Odborný styl – pracovní postup, návod, rešerše…
  • Publicistický styl – článek, komentář, úvodník…
  • Umělecký styl – esej, charakteristika…
  • Administrativní styl – zápis z jednání, žádost, stížnost
  • Řečnický styl – přípitek, kázání, hlášení v rozhlasu

Již zmíněné slohové postupy dělíme do následujících kategorií: popisný, vyprávěcí, informační, úvahový a výkladový.

Pro plné pochopení článku je dobré uvést příklad. Pokud bychom chtěli vybrat útvar, který patří do uměleckého stylu a je napsaný úvahovým slohovým postupem, může zvolit například esej.

 

Pokud vás zaujalo toto téma, více se můžete dočíst na našich dalších stránkách zde:

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!