Geografické vymezení islámského světa

 

   Otázka: Geografické vymezení islámského světa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Pája

 

 • Jihozápadní Asie, severní Afrika, středozápad – Turecko, střední Asie , Indonésie

 

Společné znaky

 • Kulturně homogenní –společné náboženství, v jádru islámského světa – společný jazyk, etnikum
 • Ekonomicky i politicky značně různorodé
 • Dvě stará civilizační centra – Mezopotámie, Egypt
 • Během 20. st. – integrace 7 malých monarchií – SAE, a spojení 2 jemenských států – sjednocený Jemen
 • Integrace – Rada pro spolupráci v Zálivu ( monarchie těžící ropu – společné zájmy), LAS ( Liga arabských států) – obrana arabských zájmů vůči jiným státům, nově vzniklá Arabská zóna volného obchodu  ( 2008)

 

ISLÁM

 • Dvě základní větve : sunnité – po smrti Mohamedově uznali za jeho nástupce Abú Bakra a oddělili se tak od šíitů, kteří uznhali nástupcem členy Mohamedovy rodiny.
 • 90% muslimů – sunnité s výjimkou Íránu, Bahrajnu, Ománu a Ázerbajdžánu.
 • Islám – monoteistické náboženství – 7. st. Učení proroka Mohameda, islám – význam slova „ podrobení se bohu“, vyznavač islámu – muslim
 • Základní prameny – Korán a Sunna
 • Pět pilířů islámu – víra v jednoho boha, každodenní modlitba k bohu ( 5x denně), půst během Ramadánu, udílení almužny a pouť do Mekky
 • Islámské právo – šaría – pravidla chování a každodenního života muslimů
 • Džihád – svatá válka proti všemu nemuslimskému

 

SEVERNÍ AFRIKA

Egypt –nejlidnatější arabský stát ( 10% křesťanská menšina Koptů), většina území v Africe, malá část – Sinaj – v Asii

 • Velké přírodní bohatství – železná ruda, fosfáty, ropa, prosperující zemědělství v Nilské deltě – subtropické ovoce, bavlník, datle
 • Průmysl – vazba na zpracování zemědělských produktů, chemie ( zpracování ropy), hutnictví
 • Specifické místo v ekonomice – cestovní ruch ( památky starověkého období, Rudé moře)( pokusy islámských fundamentalistů – útoky na turisty – snaha oslabit úlohu turistického ruchu – zatím neúspěšné)
 • 99% obyvatelstva soustředěno v Nilské deltě, hl. město – Káhira ( 16 mil. Ob. S aglomerací – největší město Afriky), přístav Alexandria
 • Asuán – město a přehradní nádrž na Nilu ( Násirova přehrada)

 

Země Maghribu – státy západně od Egypta

 Tunisko – civilizační centrum starověkého Kartága, původní obyvatelé – berberské kmeny-  příchodem Arabů nadvláda islámu

 • Rychlý rozvoj cestovního ruchu – stabilizace vnitřních poměrů ( 2011 – svržení vlády a prezidenta)
 • Přidružený člen EU – posílení industrializace země
 • Export průmyslového spotřebního zboží a potravin
 • město – Tunis

 

Maroko – specifika vyplývající z okrajové polohy islámského regionu

 • Většina obyvatel arabizovaní Berbeři
 • Konstituční monarchie, hl. m. Rabat, největší – Casablanca, Rabat, Marakéš
 • Přidružený člen EU,
 • Svévolné připojení Západní Sahary ( bývalá španělská kolonie, bohatá na fosfáty)- anexe neuznávaná většinou afrických států, podporuje nezávislost
 • Ceuta a Melilla – dvě španělské državy na území Maroka
 • Význam mezinárodního cestovního ruchu

 

Alžírsko – hl. m. Alžír

 • Bohatství ropy a zemního plynu
 • Původně socialistická orientace,po rozpadu bipolárního světa – rozšíření islámského fundamentalistického hnutí – protievropská orientace, teroristické akce, vraždění cizinců i domácích obyvatel, kteří se staví proti nim, , narušení vztahů se sousedními zeměmi, útlum cestovního ruchu

 

Libye – hl. m. Tripolis

 • 90% vývozu – ropa, bývalý vůdce Kaddáfí – snaha o integraci arabských států v protiváze Evropy – využití ropného potenciálu, dlouhodobá mezinárodní izolace díky militantním hnutím a vzniku teroristických skupin

 

ASIJSKÉ CENTRUM

 • Státy Arabského poloostrova – dnes jedny z nejbohatších zemí světa díky těžbě ropy, značně nerozvinuté ekonomiky, rozsáhlé sociální zabezpečení obyvatelstva, vysoká imigrace zahraničních obyvatel z chudších zemí za prací- počet usazených cizinců mnohdy překračuje domácí obyvatelstvo
 • Většina států absolutistické monarchie
 • Všechny země – určitá specializace : Kuvajt – petrochemie, Katar – produkce hliníku, Bahrajn – finanční centrum arabského regionu, SAE – cestovní ruch ,Omán – díky monzunu obilnářství

 

Saúdská Arábie – dominantní postavení oblasti, metropole – Rijád

 • Města Mekka a Medina
 • Perský záliv – ropná pole
 • Nákladný projekt polopouštního zemědělství ( finance z ropy)- čerpání podzemních vod, odsolování mořské vody)- soběstačnost v produkci pšenice ( až dvacetinásobně vyšší náklady než v Evropě)
 • Rychle se rozvíjející průmysl – petrochemie, výroba železa, hliníku, spolupráce s Japonskem a USA – rychlá industrializace, nerozvíjí cestovní ruch ( kromě poutí muslimů)

 

STŘEDNÍ ASIE

 • Bývalé republiky Sovětského svazu
 • Dnes : Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirgizstán, Tádžikistán
 • Jádrová oblast – Ferganská kotlina – – rozdělená mezi tři státy – zemědělská oblast
 • Problém vysychajícího Aralského jezera ( nově vznikající slaná poušť Aralkum)

 

Kazachstán – největší středoasijský stát, západní část – Evropa

 • Obyvatelstvo – Kazaši ( cca polovina), rusové ( třetina) , ostatní národy –( v období komunismu vyhnanství), hustota podobná jako v Kanadě
 • Bohatství surovin – uhlí, ropa, plyn, barevné kovy, rozsáhlý těžký průmysl ( hutní, strojírenský a chemie) zcela chybí zpracovatelský ( dědictví z období SSSR(
 • Hlavní obchodní partner – Rusko, nově i západní Evropa ( hlavně suroviny)
 • Zemědělství – drsné kontinentální klima, step –obilí, bavlna, prasata, kozy, drůbež- perspektivně – vývoz potravin ( jako Kanada)
 • Hlavní centra – hl. město Astana, původní hl. m. Alma – Ata, Karaganda – těžební oblast
 • Pronajatý kosmodrom Bajkonur ( Rusku) těžba ropy z Kaspického moře ( sektory přímořských států)

 

Uzbekistán – nejlidnatější stát, metropole Taškent, , mezi ostatními státy zvláštní postavení – se všemi sousedí

 • Nesouhlas s rozdělením Ferganské kotliny – nové hranice v éře SSSr – přidělení Tádž. A Kyrg. – mnoho Uzbeků za hranicemi státu
 • Ostatní státy – menší hospodářský význam ( oblast Pamíru a Ťan-Šanu), Tádž. A Turkm. – autoritářské režimy

 

Afganistán – chudá vnitrozemská země, bývalá podpora SSSR – po odchodu sovětských vojsk vznik teroristických skupin ( Taliban), mezinárodní izolace.

 • Obtížná obnova politické a ekonomické stability, mezinárodní pomoc

 

TURECKO

 • Nejvyspělejší země regionu Středozápadní Asie
 • město Ankara
 • Část území v Evropě, většina Malá Asie
 • Snaha o přijetí do EU
 • Velké nerostné bohatství – uhlí, barevné rudy, nerudné suroviny)
 • Rychlá industrializace od 60 let minulého stoletíé
 • Vyspělé zemědělství – vývoz oříšků, luštěnin, čaje, ovoce)
 • Oblasti zaostalé ( centrální), rychle se rozvíjející trojúhelník měst Istanbul – Ankara – Izmir – jádrová oblast průmyslu
 • Cestovní ruch – Turecká riviéra – jih, moře, památky
 • Kurdové – národ obývající turecko-íránské pohranicí, největší národ, který nemá vlstní stát, kurdské požadavky na vytvoření vlastního státu dlouhodobě odmítány. Dlouhodobé ohnisko neklidu
 • Odlišnost díky reformám prezidenta Attaturka – přiblížení se Evropě
 • Severní Kypr – republika uznávaná pouze Tureckem, rozdělen v r. 1975

 

INDONÉSIE

 • Velmi nerovnoměrné rozložení obyvatel ( Jáva až 1000ob/km )
 • Rychlý ekonomický růst – hutní základna, strojírenství, elektrotechnika
 • Zemědělství – nedostatek orné půdy – snížení exportu plantážních plodin a posílení specializace – koření, čaj, káva, palmový olej, kokosové ořechy
 • Jádro oblasti – Jáva , hl. m. Jakarta– 17 mil ob. S aglomerací
 • Sumatra – hl. producentem ropy a zemního plynu společně s Kallimantanem( silně zalesněný ostrov)
 • Součástí i západní část Nové Guiney ( původně Irian dnes Papua)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!