Geografie dopravy, hospodářské využití světového oceánu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Geografie dopravy, hospodářské využití světového oceánu

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Fikus55

 

 

Geografie dopravy

 • Doprava slouží k přemísťování osob, nákladů, energie, zpráv a informací
 • Propojuje všechny lidské činnosti
 • Je tvořena třemi složkami

1) dopravní prostředky – auta, lodě, letadla

2) dopravní sítě – silnice, železnice, námořní linky

3) dopravní uzly – nádraží, přístavy, letiště

 • Dělení dopravy

1) pevninská

2) námořní

3) vzdušná

 

PEVNINSKÁ DOPRAVA

 • 1) Automobilová – silniční doprava
 • Doprava osob a nákladů na krátké vzdálenosti (především v USA, západní Evropa, Japonsko)
 • Nejvíce jsou v USA, Z Evropě a Japonsku
 • Nejdelší dálnice na světě je Panamerická – 48 000 km
 • Silnice = umělá cesta se zpevněným povrchem
 • Dálnice = vyšší úroveň silnice
 • Výhody: rychlost, nižší náklady na stavbu cesty
 • Nevýhody:znečišťování ovzduší, hluk, nehody, vysoké náklady na údržbu, zabrání půdy pro stavbu silnic, klimatické vlivy (sníh, déšť..)

 

 • 2) Železniční doprava
 • Doprava osob a nákladů na střední vzdálenosti
 • Nejvíce v USA, Evropa, Čína, Indie, Japonsko
 • Nejrychlejší vlaky:Maglev (Čína), TGV (Francie), Hikari(Japonsko, jezdí rychlostí až 220-230km/hod)
 • Nejdelší železniční trať:Moskva <-> Vladivostok – 9300 km
 • Typy železniční dopravy
 • a) Evropský – velká hustota, vysoká frekvence vlaků
 • b) Severoamerický – řídká síť s moderním vybavením, malá frekvence vlaků – velké náklady
 • c) Ruský–malá hustota železniční sítě, intenzivní využívání železnic, elektrifikace, přeprava velkých objemů z důvodu nedostatku ostatních odvětví pevninské dopravy
 • d) Koloniální– železniční doprava v rozvojových zemích, řídká a nevýkonná síť, různé rozchody kolejí, malá frekvence vlaků, většinou spojují naleziště surovin s vývozními přístavy
 • Výhody: pohodlnost, flexibilita, dostupnost
 • Nevýhody: bezpečnost, ekologie

 

 • 3) Potrubní doprava
 • Rozvody, plynovody, vodovody, teplovody (střední vzdálenost)
 • Využití především u přepravy ropy, ropných derivátů a zemního plynu na velké vzdálenosti
 • Rozsáhlý vznik především v zemích s vysokou produkcí a spotřebou ropy a zemního plynu (USA, SNS,Kanada), nebo také v zemích, které ropu vyvážejí (Saudská Arábie, Mexiko)
 • Na začátku 90. let přesáhla celosvětová délka rozvodů a plynovodů 1,5 milionů km
 • Výhody: spolehlivost, ochrana před krádeží, minimální nebezpečí znečištění vody / vzduchu
 • Nevýhody: vysoké investice, nízká přizpůsobivost (státy se méně přizpůsobují tomuto typu dopravy)

 

 • 4) Vnitrozemská a vodní doprava
 • Uplatnění především při přepravě hromadných substrátů na střední a velké vzdálenosti
 • Celková délka vodních cest – 550 000 km – nejdelší v SNS (123 000km)
 • Nejvýznamnější pro evropskou vodní dopravu je řeka Rýn
 • Důležitá je kvalita vodních cest a velikost loďstva
 • Výhody: levná
 • Nevýhody: znečišťování, časová náročnost plavby, pomalá

 

 • 5) Speciální doprava
 • Doprava zpráv a informací – internet, rozhlas, fax, telefon
 • Rozvod elektrické energie – Evropa, Rusko, Severní Amerika
 • Výhody: Rychlost, dostupnost
 • Nevýhody: lehce napadnutelná

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

 • Přeprava hromadných nákladů na velké vzdálenosti
 • Může být:
 • 1) Trampová doprava – lodě plují nepravidelně podle potřeby, je jich více, lidé si je najímají
 • 2) Linková doprava – pravidelná, 2/3 lodní přepravy se uskutečňuje na Atlantiku, ¼ Pacifik, 1/10 Indický oceán
 • V současnosti asi 80 000 různě velkých plavidel
 • Na převoz nákladů jsou lodě speciálně upraveny
 • Tankery (1/2) = cisternové lodě (ropa), balkery= lodě přepravující suché substráty (písek), kontejnerové lodě = pro přepravu kontejnerů, univerzální lodě = pro přepravu smíšených nákladů
 • Loďstvo světa: Japonsko, USA, SNS
 • Přístavy z hlediska přepravní funkce dělíme na:
 • 1) dovozní – převažuje výkladka nad nákladkou zboží – Rotterdam (Nizozemsko)
 • 2) Vývozní – převažuje nákladka nad vykládkou zboží – Buenos Aires
 • 3) Smíšené – nákladka = výkladka
 • Největší přístavy – Shanghai (Čína), Singapur (JV Asie), Rotterdam
 • Největší přístav Evropy – Rotterdam

 

VZDUŠNÁ DOPRAVA

 • Uplatňuje se v přepravě na dlouhé vzdálenosti, hlavně mezi kontinenty, dobrá je i v přepravě nákladů
 • Výhodou je rychlost, značná bezpečnost, pohodlnější
 • Nejvíce tras vede ze SA doEvropa(přes Atlantik)
 • Dopravní uzly – letiště
 • Dopravní sítě – vzdušné koridory
 • Největší letiště – Chicago, Dallas, LA, Atlanta, Frankfurt nad Mohanem, Tokio, Londýn

 

Využití světového oceánu

 • je to souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená a je v něm soustředěna většina vody na Zemi
 • využití – k rybolovu, lovu velryb, k dopravě, zdroj pitné vody, zdroj elektrické energie (vlnové elektrárny, moc se nevyužívají), k těžbě ropy, těžbě solí
 • Největší úlovky ryb – Čína, Chile, Peru, Japonsko
 • více než 100 odsolovacích stanic vyrábí z mořské vody pitnou vodu (Perský záliv, západ USA)
 • naftonosné plochy mají větší rozlohu v mořích než na pevnině (přes 40% světové těžby ropy) – Perský záliv, Latinská Amerika, Mexický záliv, Severní moře, východní Asie, Indonésie, USA
 • podmořská těžba uhlí v Japonsku, USA a Británii