Geografie Latinské Ameriky – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Geografie Latinské Ameriky

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Pája

 

 

Vymezení regionu :

-území Střední a Jižní Ameriky -> od hranic Mexika včetně , 20.6 mil km kolonizace původně románskými (latinskými) národy – Španělé,Portugalci,Francouzi

 

Přírodní poměry :

Jezero – Titicaca (nejvýše položené na světě)

-tropický podnebný pás (Amazonie,Orinocká nížina), subtropy (Brazilská vysočina), mírný (Laplatská nížina), subantarktický (jih Patagonie)

Savany – llanos (Venezuela),  campos (Brazílie), stepi Laplatské nížiny (pampy) poušť  –  Atacama = nejsušší místo světa

 

STŘEDNÍ AMERIKA

Hlavní oblasti :

-Mexiko

-Pevninský most

-Ostrovní oblouk

 

PEVNINSKÝ MOST

 • Banánové republiky
 • Specializace na tropické ovoce a kávu, cukrovou třtinu, tabák
 • Panamský průplav
 • Guetamala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama.
 • Panamský průplav

 

OSTROVNÍ OBLOUK

 • Velké a Malé Antily
 • Vápencové ostrovy s přímořským klimatem
 • Tropické bouře – hurikány
 • Celoročně teplé podnebí – předpoklad cestovního ruchu
 • Produkce cukru, rumu, tropického ovoce, tabáku

 

MEXIKO

Hl. město : Ciudad de Mexico (patří mezi největší velkoměsta)

těžba  –  ropa,  síra, grafit, rtuť, cín,  antimon,uhlí,wolfram,zemní plyn

úřední jazyk : španělština

-federativní republika

člen  –  OSN, OECD, G20, APEC, Interpol, UNESCO

průmysl : strojírenský, textilní,chemický, potravinářský

pěstování  :  palma olejná, cukrová třtina, kokosovník, kakaovník, káva a kukuřice

 

JIŽNÍ AMERIKA     

Společné znaky :

 • 600 mil obyvatel ( Latinská Amerika)
 • Indiáni ( Mayové, Aztékové, Kečuánci, Ajmarové)
 • st. – kolonizace Španěly a Portugalci
 • Největší státy: Brazílie ( 190 mil), Mexiko (110 mil), Kolumbie (44 mil), Argentina ( 40 mil)
 • Španělština, portugalština, indiánské jazyky
 • hlavní jádra – Sao Paulo (18), Rio de Janeiro ( 10,5), Mexiko ( 19), Buenos Aires a Montevideo – La Plata
 • Periferie =  favely ( sociopatogenní jevy, trestná činnost)
 • Nerostné suroviny : ropa (Kolumbie,Venezuela) a zemní plyn – Patagonie
 • Barevné a vzácné kovy – Andy (= Peru,Bolívie,Brazílie)
 • Železná ruda –  Brazílie
 • Ledek –  Chile
 • Vzácné dřevo – Amazonie
 • rybolov –  Chile, Peru
 • drogy : kokain z Peru,Kolumbie,Bolívie
 • těžba dřeva –  Amazonie,tropické dřevo

 

 BRAZÍLIE

 • Brazilská federativní republika
 • m. Brazília
 • místo rozlohou i počtem obyvatelstva na  světě
 • Portugalština –  pozůstatek koloniální nadvlády

 

Přírodní poměry :

 • Podnebí – Amazonie – vlhké tropy, Brazilská vysočina – střídavé tropy, jih – subtropy
 • Amazonka  – 7 025  km  =  nejdelší řeka světa
 • Sever – Guyanská vysočina – stolové hory, nejvyšší vodopád světa, endemitické druhy

 

Obyvatelstvo :

 • Populačně velmi pestrý region – většina míšenci
 • Největší katolická země světa
 • Vysoká negramotnost ( 40 %)
 • Velké sociální rozdíly mezi bohatými a chudými

 

Hospodářství :

 • Největší vývozce železné rudy na světě
 • Produkce barevných kovů, zlata, diamantů
 • 90% energie – vodní zdroje ( Itaipú) – nedostatek palivoenerg. zdrojů
 • Rychle se rozvíjející průmysl – Sao Paulo, Rio de Janeiro , Recifé -> potravinářský,textilní
 • Zemědělství – 20% ek. Aktivních ob.
 • Tropické plodiny, káva, kakao

 

ARGENTINA

 • Federativní republika
 • Buenos Aires
 • 22 provincii s Ohňovou zemí /fjordy, ledovce/
 • Aconcagua, La Plata
 • NP – Los Glaciares, Ohňová země

 

Obyvatelstvo, hospodářství  :

 • 97% evr. přistěhovalci
 • 3% mestici, indiáni
 • Většina ob. – La Plata (Uruguay – Paraná)
 • Světový význam produkce zem. výrobků ( chov skotu, ovcí – maso, vlna – Patagonie)
 • Obilnářství – La Plata, vinařství –Mendoza
 • Ovoce – zelenina
 • těžba – ropa
 • průmysl – potravinářský,textilní
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!