Geografie průmyslu (2)

 

Otázka: Geografie průmyslu

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): h.ruza

 

 

Průmyslová výroba

 •  tvoří základ světového hospodářství a je odvětvím materiální výroby
 • průmysl se dělí na těžební  a zpracovatelský – těžba 3 druhů surovin – energetické, kovy, nekovy
 • je součástí sekundární (těžební) a terciální (zpracovatelský) sféry
 • vyspělost průmyslu odráží i vyspělost daného státu, nevýhodou negativní dopad na životní prostředí

 

Vývoj

 • průmysl se začíná vyvíjet za dob průmyslové revoluce (2. pol. 18. století v Anglii), kdy jsou -lidské zdroje nahrazovány stroji – předchůdcem byly manufaktury
 • modrý banán v Evropě
 • začínají se objevovat rozdíly mezi jednotlivými částmi světa
 • dochází k negativnímu působení na kvalitu životního prostředí
 • v socialistických zemích zaměřenost na těžký průmysl – ne pro všechny státy vhodné
 • tendence vývoje: recyklace surovin, posílení vědy a techniky, nové materiály, zmírnění následků a dopadů na krajinu, zmenšování rozdílů mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi

 

Lokalizační faktory

 • přírodní charakter – zdroje nerostných surovin a paliv, voda (hutnictví, chemický průmysl, papírnictví), klimatické poměry
 • socioekonomický charakter – trh, pracovní síla, doprava, věda,
 • Nejvýznamnější průmyslové oblasti světa:
 •  Severovýchod USA – mezi Velkými jezery a pobřeží Atlantského oceánu
 • Západní Evropa – Anglie, Benelux, Francie, Německo, severní Itálie
 • Japonsko – ostrovy Honšú a Kjúšú

 

Těžební průmysl = základna průmyslové výroby, závislý na nerostných zdrojích

Energetické suroviny

 • ropa
  • Arabský poloostrov, Severní moře, USA, Kanada (ropné písky)
  • USA největší producent i dovozce
 • uhlí
  • hnědé/černé – kvalita, u nás obojí u hnědého povrchová těžba – devastuje krajinu
  • Čína, Rusko, východ USA, Indie
 • zemní plyn – Rusko, JZ Asie, USA, Kanada
 • uran – Francie (jaderné elektrárny)

 

Energetika

 • široké možnosti využití (teplo, pohon strojů, osvětlení)
 • Tepelné elektrárny –60% světové produkce, budovány v blízkosti hlavních spotřebitelů
 • Hydroelektrárny –20% světové produkce, budují se na vodních tocích (Severní Evropa, jižní Amerika)
 • Jaderné elektrárny –19% světové produkce, umisťují se do oblastí s velkou spotřebou elektřiny
 • Netradiční zdroje – geotermální energie, sluneční energie, vítr (jen lokální význam)

 

Kovy

 • železo – Čína, Rusko, Ukrajina, Švédsko – kvalitní
 • barevné kovy – (měď, olovo, zinek…) – Peru, Čína, Indie, Austrálie, JAR
 • drahé kovy – USA, Austrálie, JAR, Ukrajina

 

Nekovy

 • diamanty – JAR, Austrálie, Rusko
 • fosfáty – Maroko
 • síra – Oceánie
 • bauxit

– země s nedostatkem nerostných surovin se specializují na výrobky, vyžadující málo surovin a kvalifikovanou pracovní sílu (elektronika, hračky)

 

Zpracovatelský průmysl

 • zpracování surovin, polotovarů průmyslového i zemědělského původu
 • Strojírenství – těžké (stroje co dělají stroje), lehké
  • Všeobecné  – výroba obráběcích strojů, průmyslové zařízení (Japonsko, Německo, Rusko, USA)
  • Dopravní– výroba lodí, automobilů (patří mezi nejvýznamnější složky průmyslu, výroba automobilů v Západní Evropě, Severní Americe a Japonsku)
 • Elektronika a elektrotechnika
  • rozšířena po celém světě a stala se důležitým oborem v řadě rozvojových zemí („asijští tygři“ – nově industrializované státy Tchaj-wan, Jižní Korea) známé světové značky směřují do těchto zemí své továrny a know-how díky levným pracovním silám, důležitá vysoká kvalifikovanost
 • Chemický průmysl – ovlivňuje rozvoj a technický pokrok a hospodářství
 • Spotřební průmysl = výroba produktu krátkodobé i dlouhodobé spotřeby
  • textilní, nábytkářský, potravinářský
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!