Geografie průmyslu

 

   Otázka: Geografie průmyslu

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Silvii

 

 

Průmysl je lokalizován tam, kde lokalizační faktory umožňují jeho vznik

 

Lokalizační faktory (přírodní a socioekonomické):

 • surovinové zdroje: voda (teplárny, vodní elektrárny), dřevo (dřevařství, papírenství)
 • podloží (jaderná elektrárny potřebuje nepropustné podloží; chemický průmysl)
 • osídlení, zaměstnanost (pracovní síla)
 • doprava (blízkost ke spotřebitelům – roste cena pohonných hmot; síra – nutná blízkost spotřebitelů)
 • odbyt, cena, ekonomická úroveň zboží a státu, kupní schopnost obyvatelstva (poptávka), energie, kapitál

 

Dělení průmyslu:

 • a1) TĚŽEBNÍ – paliva, rudy, nerostné suroviny (chemický a sklářský průmysl)
 • a2) ENERGETIKA – tepelná, vodní, jaderná …
 • a3) ZPRACOVATELSKÉ OBORY – dřevařský, chemický, textilní, potravinářský, hutnický, strojírenství -> elektronika a elektrotechnika, všeobecné (stroje do továren), těžké strojírenství (důlní technika), spotřební (lednice, pračky) lehké obory (jemná mechanizace)
 • b1) těžký průmysl
 • b2) lehký průmysl

 

Vyspělé státy:

 • mají málo těžkých oborů, ale kvalitní výrobky, které jsou specializované na poptávku
 • Japonsko – 1. v hutnické výrobě
 • strojírenství (dopravní, elektrotechnika, elektronika- počítačová HI-TECH, potravinářský
 • chemický průmysl (pohonné hmoty, farmacie)
 • zpracovatelský průmysl (textilní, potravinářský)
 • zaměstnanost okolo 25 – 30 %

 

Rozvojové státy:

 • různost zaměstnanosti v průmyslu – u ropných zemí podíl cca jako u vyspělých států
 • zaměstnanost v průmyslu je větší
 • těžký průmysl (průmysl kouřících komínů – těží, zpracovávají, vyvážejí)
 • nevyvážejí kompletní výrobky, ale pouze suroviny či paliva (např. Rusko)

 

Těžební průmysl:

 • zabývá se těžbou surovin:
  • PALIVA – uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo
  • RUDY – železná ruda, rudy barevných kovů, vzácné – Au, Ag, bauxit, Cu, Zn, Pb, Ni
  • NEROSTNÉ SUROVINY – kaolin, písky, křemičitany, drahé kameny (pro sklářství, keramiku, stavebnictví, chemický průmysl)

 

 

Energetika:

 • obor pro výrobu elektrické energie: (světový podíl)
  • TEPELNÁ  63 % (Polsko 90 %, JAR, Rusko, Čína)
  • VODNÍ  20 % (Rakousko 60 %, Norsko 100 %, Brazílie 75 %, Švýcarsko 60 %, Kanada 70 %, Nový Zéland 73 %)
  • JADERNÁ  17 % (Litva 90 %, Francie 75 %, Belgie 60 %, Švédsko 50%)
  • SOLÁRNÍ, VĚTRNÁ, GEOTERMÁLNÍ, PŘÍLIVOVÁ VLNA
 •  tepelná energetika: nejzásadnější – hlavně u zemí, které mají paliva a ne vodní zdroje (Polsko …), jsou vybudovány v blízkosti těžby nebo dopravy těžby, kde není osídlení obyvatelstva (ve velkých státech)
 • vodní energetika: v zemích, kde jsou prudké a krátké řeky (Norsko, Švédsko 50 % jaderných a 50% vodních …)
 • jaderná energetika: Litva, Francie …

 

 

Zpracovatelské obory:

 • zpracování surovin za přístupu energie

 

Hutnictví:

 • BAREVNÁ METALURGIE – měď atd.
 • ČERNÁ METALURGIE – železo, ocel
 • Japonsko, Rusko (Kuzbas na západní Sibiři, Povolží, Ural, Jihozápad Sibiře), Ukrajina (Dombas, Krivojro), Čína, Spojené státy (hlavně oblast Velkých jezer)

 

Těžba:

 • černé uhlí – Čína, Indie, Rusko, USA, Austrálie, JAR
 • hnědé uhlí – Čína, USA, Indie, Austrálie, Německo, Rusko, Polsko (Čína a Austrálie – největší exportéři uhlí)
  • zásoby se udávají na 200 let
 • ropa – Saúdská Arábie, Írán, Irák, Kuvajt, Katar, Rusko, Severní Amerika, Severní Afrika, severní část Jižní Ameriky
  • zásoby se udávají na 40. let
 • zemní plyn – Nizozemsko, Kanada, Norsko, Rusko, USA (břidlicový plyn)
 • železná ruda – Čína, Brazílie, Austrálie, Rusko, Indie, Ukrajina, USA, Německo, Japonsko (firma Nippon – největší hutnická firma)

 

Strojírenství:

 • TĚŽKÉ – stroje, letadla, lodě, těžební a hutní technika
 • LEHKÉ – automobily, elektrotechnika, spotřební – pračky, jemná mechanika

 

Regiony:

 • USA – oblast Velkých jezer), jih Kanady, oblast Kalifornie – Silicon Valley)
 • Evropa – Porůří, Porýní, Marseille, Pařížská pánev, Londýn, státy Beneluxu, Polsko, Ukrajina, Rusko – Povolží, Sibiř, Ukrajina)
 • Asie – Japonsko, Hongkong, Taiwan, Singapur, Čína
 • Austrálie, J. Afrika

 

Největší automobilky: USA (Chevrolet, Buick, Dodge, Jeep), Itálie (Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini), Německo (BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Opel), Švédsko (Volvo, Skania), Británie (Rolls-Royce, Jaguar, Lad Rover), Francie (Renault, Citroën, Peugeot)

 

Chemický průmysl:

 • výroba léčiv – lékařství, farmacie, kosmetika
 • výroba hnojiv (zemědělství), pohonných hmot (doprava)
 • nahrazuje přírodní materiály (dřevo, vlna, bavlna, sklo)
 • každý chemický průmysl vyrábí více výrobků
 • u zdrojů surovin, u vody (Polabí, Povolží, Velká jezera), od lidí
 • suroviny: síra, ropa, sůl (kamenná, draselná)
 • hlavní regiony: USA (severovýchod – jezera), Kanada (hranice s USA), Evropa (Porůří, Porýní, Francie, Velká Británie – Londýn, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Švédsko, Japonsko, Čína, Singapur, Taiwan, Austrálie)

 

Spotřební obory:

Textilní průmysl:

 • hedvábnictví, bavlnářství
 • u nás textilky zanikly (nemohly konkurovat ostatním cenám)
 • hlavní regiony: Východní a Jihovýchodní Čína (Bangladéš – jutová vlákna, Čína, Vietnam), Indie (hedvábí), Írán (perské koberce), Belgie (krajky), Evropa (Itálie, Francie, Velká Británie, Španělsko), Severní Amerika, Egypt, Súdán

 

Obuvnický průmysl:

 • Itálie, Francie, Španělsko, USA, Anglie

 

Sklářský a keramický průmysl:

 • ČR stála na špičce světové kvality
 • české ozdoby, korálky (Jablonec), porcelán (Karlovy Vary)
 • Chorvatsko – mramor, Řecko

 

Potravinářský průmysl:

 • decentralizován po celém světě
 • rybářství (východ USA, Peru, Chile, Japonsko, Island, Norsko, Grónsko)
 • čokoláda (Švýcarsko, Belgie, Rakousko)
 • chmel (ČR)
 • ovoce a zelenina (Itálie, Španělsko)
 • těstoviny (Itálie)
 • sýry (Holandsko)
 • koření (Zanzibar, Madagaskar, Cejlon, Taiwan)
 • káva (Brazílie, Kolumbie)
 • vinařství (Jižní Francie, Itálie)

 

Dřevozpracující a papírenský průmysl:

 •  oblasti mírného pásma severní polokoule (Kanada, Severské státy, sever Ruska), tropické pralesy (Amazonie, africký prales, Asijská džungle)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy