Georeliéf a kontinenty

 

   Otázka: Reliéf (georeliéf)

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): el

 

Reliéf v geografii zkoumá tvářnost/vzhled povrchu Země.

 

EVROPA

 • Leží na Euroasijské litosférické desce – Bajdaradský záliv -˃ pohoří Ural -˃ řeka Emba- ˃Azovské moře-˃Černé moře (v atlasu černé tečky)

 

Hranice lit. desek

 • divergentní (Island-ostrov sopečného původu)
 • konvergentní – Subdukce (Africká pod Euroasijskou)
 • kolize (Jaderská a Euroasijská)

 

Geologický vývoj:

 • Baltský Štít-Baltské moře odděluje severní a střední Evropu (pevninský štít=nejstarší a nejstabilnější součást kontinentu-jsou nízké)
 • Prvohory (Kaledonské vrásnění)-Baltské celky v Skandinavii, Irsko, VB-pevninské vrchy, Kaledonská vysočina
 • Druhohory (Hercínské vrásnění)-Centrální část Španělska, Středohoří
 • Třetihory (Alpskohimalájské vrásnění)-Pyreneje, Sierra Nevada, horský systém na Balkáně, Karpaty
 • Čtvrtohory (Doba ledová)-sever ovlivněn ledovcem, zastaven Hercínský oblouk

 

Rekordy

 • Nejvyšší pohoří: Alpy
 • Nejvyšší bod: Mont Blanc (na hranici Francie a Itálie)
 • Nejnižší bod: Kaspická nížina (-28m)
 • Největší nížina: Východoevropská nížina
 • Nejvyšší sopka: Etna (Sicílie, činná)
 • Největší poloostrov: Skandinávský poloostrov
 • Největší ostrov: Britský ostrov
 • Rozloha 10, 5 mil/km2

 

Teplý proud: Severoatlantský proud

Průliv:  Gibraltarský průliv (spojuje Evropu a Afriku- Atlantský oceán a středozemní moře), Lamanšský průliv

Průplav: Korintský průplav

Řeky:  Volha (Rusko)vlévá se do Kaspického moře-sněhový odtokový režim

Dunaj (Německo)vlévá se do Černého moře – sněhovo-deštový odtokový režim, nejdelší

Jezera:  Ladožské jezero 17 703 km²  (Rusko)-tektonický původ, největší

Oněžské jezero 9 616 km²  (Rusko)-tektonický původ

Bezodtokové oblasti: povodí Volhy

 

AFRIKA

 • Leží na Africké lit. desce a lehce na Somálské
 • Hranice mezi deskami tvoří středoafrická příkopová propadlina a v ní jezera Malawia Tanganika.

 

Geologický vývoj

 • Africký štít
 • Horniny z období předprvohorního
  • Prvohory (Kaledonské vrásnění)
   • Sever: byl zalit mořem až po 3hory
   • Centrální: rozlámání centrální a jižní části desky (pánve, plošiny)
  • Druhohory (Hercynské vrásnění)-Na Jihu Dračí hory, pohoří Atlas (bylo dokončeno až ve 3 horách)
  • Třetihory (Alpinsko-himalájské)
   • Atlas (Maroko, Tunis, Alžírsko)
   • tektonický zlom (tvorba jezer)
   • odtrhuje se Madagaskar
   • tvorba pohoří v celé východní části: Východoafrická vysočina, Kilimandžáro (vrchol-Uhuru)
  • Čtvrtohory (doba ledová)-tvorba horského ledovce, hora Uguru pokryta ledovcem

 

Rekordy

 • Nejvyšší hora: Kilimandžáro  (Uhuru) 5895 m v Tanzanii
 • Největší nížina: Sahara (největší poušť světa 1/3 rozlohy Afriky)
 • Nejnižší bod: Assalská proláklina
 • Nejvyšší sopka: Meru
 • Největší ostrov: Madagaskar
 • Největší poloostrov: Somálský poloostrov

 

Rozloha: 30, 5 mil/km2

Teplý proud: Monzunový proud, proud Střelkového mysu

Studený proud: Bengálský proud, Kanárský proud

Průliv: Mosambický průliv, Gibraltarský průliv (Atlantský oceán a středozemní moře)

Průplav: Suezský průplav (středozemní s Rudým mořem)

Řeky: Nil (Egypt)

Kongo (Kongo)

Jezera: Viktoriino jezero (Keňa, Tanzanie)

Tanganika (Tanzanie)

Bezodtokové oblasti: subsaharská Afrika

 

AMERIKA

 • 3 Litosférické desky:  Severoamerické,  Karibské  (Středoamerické) a Jihoamerické

 

Geologický vývoj

 • PRVOHORY (Kanadský štít se vyklenul a jeho centrální část se propadla (vznik Hudsonova zálivu)
 • MLADŠÍ PRVOHORY (vrásnění odeznívá, vznik mocných uhelných pánví v nevrásněných částech)
 • DRUHOHORY (bez horotvorných procesů)… Spojily se dva ostrovy (před-Kordiller a Appalačí)…. Přelom 2H/3H vrásnění z části
 • TŘETIHORY (Vyvrásnění Kordiller)…. Mimořádně silné pohyby, přesmyky…. Horské pásmo: největší je Kolumbijská plošina
 • ČTVRTOHORY (Přemodelování ledovci)…. 4 doby ledové: zaplavení bezodtokých pánví středního pásma Kordiller

 

Rekordy

 • Nejvyšší Bod: Mount McKinley (S. Amer), Aconcagua (J. Amer)
 • Nejnižší Bod: Údolí smrti (a.amer), Gran Bajo de San julian (J. Amer)
 • Největší Ostrov: Hawaii
 • Nejvyšší hora: Aconcagua
 • Největší poloostrov: Labrador
 • Největší činná sopka: Guallatiri

 

Teplý proud: Golfský proud (s.amer), Brazilský proud (j.amer)

Studený proud: Kalifornský proud (S.amer), Peruánský proud (j.amer)

Průliv: Hudsnův průliv (Hudsnův záliv a labradorksé moře)S.amer

Drakeův průliv:  (Tichý a Atlantský oceán) J.amer

Průplav: Panamský průplav (Atlanský a Tichý)Stř Amer

Řeky: Missisipi (S. Amer)

Amazonka (J.amer)

Jezera: Hořejší (S.amer)

Maracaibo (J.amer)

Bezodtoková oblast: Umoří Atlanského oceánu

 

AUSTRÁLIE

 • Australská deska:  Austrálie a okolní přilehlé oceány

 

Geologický vývoj

Australský štít

 • PRVOHORY…. Kaledonské vrásnění ze severu (Arnhemská země) ….. hercynské vrásnění: vyvrásnění Australských Kordiller….. Vytvořila se Středoaustralská pánev
 • DRUHOHORY….. ( Rozpad Gondwany na 3 části)
 • TŘETIHORY….. ( Oddělení Nového Zélandu)
 • ČTVRTOHORY….. ( průlivy:  Bassův a Torresův- Austrálie se tak oddělila od Tasmánie a Nové Guineje)

 

Rekordy

 • Nejvyšší vrchol: Puncak Jaya, pohoří Maoke
 • Největší ostrov: Nová Guinea
 • Největší poloostrov: Yorský pol
 • Největší poušť: Velká písečná poušť
 • Největší řeka: Murray
 • Největší jezero: Eyre
 • Nejnižší bod: Eyerovo jezero
 • Rozloha: 8, 9km2

 

Teplý proud: Východoaustralský proud

Studený proud: Západoaustralský proud

Půliv: Toressův průliv, Bassův průliv (jihoaustralská pánev a Tasmanova pánev)

Průplav: Old port reach

Řeky: Murray (sněhovo deštový)

Jezero: Eyerovo jezero

Bezodtoková obblast: 54%kontinentu

 

ASIE

 • Leží na euroasijské litosférické desce

 

Přírodní hranice s Evropou:

ajdaradcký záliv->pohoří Ural (patří k Evropě) -> řeka Emba->Kaspické moře->severní úpatí Kavkazu (patří do Asie-nejvyšší hora Kavkaz)=Kumano-Manyšská sníženina->Azovské moře-> Kerčský průliv->Černé moře->Bospor a Dardanely (rozdělují stát Turecko, oddělují Malou Asii a Balkán, mezi nimi Marmarské moře

 

Geologický vývoj

 • Sibiřský štít, Čínská tabule, Indický štít. Arabský štít.
 • Prvohory:  (Kaledonské vrásnění)-vytvořily se celky okolo jezera Bajkal
 • Přelom Prvohor-Druhohor: (Hercinské vrásnění)-změny od řeky Jenisej na východ (Středosibiřská vysočina, Verchojanské a Kolínské pohoří, Altaj,  Sajany)
 • Třetihory: (Alpsko-Himalájské vrásnění)-největší změny=>pevninská větev (Malá Asie, Írán,  Irák,  Afgánistán..= >Alpsko-Himalájský oblouk=Himaláje…, Íránská pánev,  Kavkaz,  Taurus,  Balkán..)+oceánská větev (Kamčatka,  Japonsko,  Filipíny…)
 • Čtvrtohory: (Doba ledová)

 

Rekordy

 • Nejvyšší pohoří: Himaláje
 • Nejvyšší bod: Mount Everest
 • Nejnižší bod:  Mrtvé moře -415 m n. m.
 • Největší nížina: Východoevropská nížina
 • Nejvyšší sopka: Ključevskaja Sopka, pol. Kamčatka, Rusko
 • Největší poloostrov:  Arabský pol.
 • Největší ostrov: Kalimantan  (Borneo)
 • Rozloha: 44, 4 mil. Km2

 

Teplý proud: Kuro-šia

Studený proud: Oja-šio

Průliv: Korejský průliv (žluté a japonské moře)

Průplav: Suezský průplav (hranice Asie a Afrika)

Řeky: Žlutá řeka (Čína)

Jezero: Kaspické moře

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!