Gotika v Čechách – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Gotika v Čechách

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): johnyone

 

ČECHY A MORAVA

 • Gotika do Čech přišla za posledních Přemyslovců
 • Nejprve vznikly cisterciácké kláštery

 

KLÁŠERY

 • Chrámy bez věží
 • Bez vnějšího opěrného systému
 • Bez ozdob

 

PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA

OSEK, VELEHRAD

 

1) GOTIKA RANNÁ – PŘEMYSLOVSKÁ 1230-1310

 • Vyznačuje se hmotnou architekturou
 • Křížová nebo hvězdicová klenba
 • Ústupkový portál
 • Vznikla pod přímím vlivem Francie

 

HRADY

ZVÍKOV, BEZDĚZ, PÍSEK, KŘIVOKLÁT, PRAŽSKÝ HRAD…

 

KLÁŠTERY

VYŠŠÍ BROD

 • Na jihu Čech
 • Založen Petrem Vokem z Rožmberka 1259

 

ZLATÁ KORUNA

 • Založen Přemyslem Otakarem II. 1263

 

ZBRASLAVSKÝ KLÁŠTER

 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY (Praha)

KOSTELY

SEDLEC (přestavěn v duchu barokní gotiky)

STARONOVÁ SYNAGOGO (Praha)

 • Z konce 13.stol.
 • nejstarší zachovaná Synagogo ve střední Evropě

 

BAZILIKA V KOUŘIMI

 • Kouřimští lvi – 1. Volná gotická socha

 

2) GOTIKA VRCHOLNÁ – LUCEMBURSKÁ 1310-1419

 • Stavby vznikly z přímé účasti francouzských stavitelů
 • Z doby vlády Jana Lucemburského

 

KOSTEL SV. JILJÍ (Praha)

KOSTEL S KLÁŠTER SV. ANEŽKY (Praha)

KOSTEL A KLÁŠTER SV. JAKUBA (Kolín)

ZAPOČETÍ STAVBY KATEDRÁLY SV. VÍTA (Praha)

 

 • Za vlády Karla IV.

PRAŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ

 

UNIVERZITA KARLOVA 1348

 • Dochováno málo gotické podoby

 

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ

 • Původní Staré město obehnané hradbami – málo prostoru
 • Začalo se stavět na 2 straně Vltavy

 

KARLŮV MOST

 • Nahradil starý Juditin most stržený povodní
 • Délka 520m, šířka 10m
 • 16 mostních oblouků
 • Sochy dosazeny později (barokní)
 • Most je z obou stran chráněn věžemi

 

Staroměstská mostecká věž

Malostranská mostecká věž

 

PRAŽSKÝ HRAD

 • Do r. 1303 po požáru neobyvatelný
 • Po opravách reprezentativní sídlo českého panovníka
 • ,, Zlatá Praha ´´ – bohaté město, 2. Největší po Paříži

 

KATEDRÁLA SV. VÍTA

 • Základní kámen položen 21. 11. 1344 Karlem IV.
 • Stavbu začal francouzský architekt Matyáš z Arrasu
 • Od roku 1356 pokračoval Petr Parléř, pak jeho synové
 • Začalo se od apsid ve východní části
 • Dokončena r. 1929 (stavba – 585let)
 • Nejdůležitější KAPLE SV. VÁCLAVA – jeho hrobka + komora s korunovačními klenoty (7 zámků)
 • Hrobka českých králů
 • Z vnějšku tzv. ZLATÁ BRÁNA
 • Mozaika benátských mistrů
 • Zobrazuje poslední soud

 

KARLŠTEJN

 • Hrad původně určený k uschování korunovačních klenotů
 • Nedaleko Prahy
 • Nejvýznamnější hrad francouzského typu ve střední Evropě
 • Dnešní podoba (střechy) až z 19.stol.
 • Odstupňované hradní budovy

 

Nejníže purkrabství

Císařský palác (zdi silné až 6m)

Střední věže – v ní kaple sv. Kateřiny – soukromá kaple Karla IV.

Donjon (nejvyšší věž) – v ní kaple sv. Kříže

 

 • Kaple sv. Kříže

Zdi pokryté polodrahokamy, v horní části obrazy svatých od Mistra Teodorika

V nich malé schránky na ostatky svatých

Schránka na korunovační klenoty

Za vlády Václava IV.

 

 • Méně reprezentativní stavby, spíše zdobné

MILIČÍN

KOSTEL SV. JILJÍ V TŘEBONI

 

 • Světské stavby

STAROMĚSTSKÁ RADNICE

HRADBY KOLEM NYMBURKA

HRADY TOČNÍK NEBO KRAKOVEC

MĚSTSKÁ ZÁSTAVBA TELČ, LITOMĚŘICE

 

 • S příchodem husitských bouří došlo k útlumu stavebnictví

 

PETR PARLÉŘ 1330-1399

 • Architekt vrcholné české gotiky povolal jej Karel IV., aby pokračoval ve stavbě sv. Víta po Matyášovi z Arrasu
 • Ve sv. Vítu

Dokončil chór se svatováclavskou kaplí

Postavil Zlatou bránu a navrhnul jižní věž

Postavil triforium (ochoz) v něm 21 bust nejvýznamnějších tehdejších osobností (Karel IV. A jeho 4 ženy, Petr Parléř, Jan Očko z Vlašimi…)

 • V díle pokračovali jeho synové

 

DALŠÍ DÍLA:

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ

KARLŮV MOST

TÝNSKÝ CHRÁM

KAROLINUM (budova UK)

 

3) POZDNÍ GOTIKA – JAGELLÓNSKÁ, VLADISLAVSKÁ 1516

 • nové podněty z renesance
 • stavby světské (ve větším měřítku)

 

VELKOSTAVBY

PIVOVARY

MLÝNY

CIHELNY

HUTĚ

RADNICE (Znojmo, Tábor, Brno)

KOSTELY (Tábor, Bechyně, Dolní Dvořiště)

 

Významní architekti

 

MATYÁŠ REJSEK 1445-1506

 • Dokončil výstavbu Prašné brány
 • Chrám sv. Barbory (Kutná hora)
 • Atypickou střechu
 • Hvězdová klenba
 • Dobře zachovaná fresková výzdoba

MĚSTSKÉ DOMY (Kutná hora)

 

BENEDIKT REJT 1454-1535

 • Geniální architekt

 

Dílo:

OPEVNĚNÍ PRAŽSKÉHO HRADU

VLADISLAVSKÝ SÁL 1487-1502

 • Nový reprezentační sál na Pražském hradě
 • Rozměry délka 62, šířka 16, výška 13
 • Největší sál ve střední Evropě bez podpěr
 • Kroužená hvězdová klenba
 • Renesanční okna + jezdecké schodiště
 • Spolupráce na sv. Barboře (klenba)
 • Zámek v Blatné
 • Opevnění hradů Švihov, Rabí
 • Spolupracoval na Křivoklátu

 

SOCHAŘSTVÍ

Památky:

PORTA COELI (BRÁNA NEBESKÁ)

 • Vchod do kostela v Předklášteří u Tišnova
 • 12 apoštolů + donátoři (sponzoři)
 • Konstancie a markrabě Přemysl (v tympanonu)

 

JEZDECKÁ SOCHA SV. JIŘÍ (Pražský hrad)

 • Odlita v roce 1373 bratry z Koloče (Uhry – Maďarsko)
 • Velká dynamika
 • Jiří na koni probodává kopím draka

 

PARLÉŘOVA HUŤ

 • Nejvýznamnější sochařské středisko
 • Stavby, na kterých podílela:

 

SV. VÍT

 • Náhrobek Přemysla I. (od P. Parléře)
 • Triforium – 21 bust

 

Výjimečně realistické

Významné osobnosti (Karla IV. + manželky, P. Parléř, biskup…)

Busty Krista a českých patronů

 

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VEŽ

 • Karel IV. A Václav IV. + sv. Vít, Vojtěch a Zikmund

 

SEVERNÍ PORTÁL TÝNSKÉHO CHRÁMU

 • Ukřižování a poslední soud

 

KRÁSNÝ SLOH

 • znaky: madony s nepřirozeně esovitě prohnutým tělem
 • Malá hlava vůči tělu
 • Jemný výraz
 • Dokonalé zpracování
 • Většinou ze dřeva – řezbářská práce
 • Polychromované
 • Dekorativně stylizovaná drapérie

 

MISTR KRUMLOVSKÉ MADONY

 • Neznáme jméno – jen podle díla

 

Dílo:

KRUMLOVSKÁ MADOMA

PLZEŇSKÁ MADONA

SV. KATEŘINA (Jihlava)

 

MISTR TORUŇSKÉ MADONY

 • Těžkopádnější sochy

Dílo:

TORUŃSKÁ MADONA

BRATISLAVSKÁ MADONA

ŠTEMBORSKÁ MADONA

 

MALÍŘSTVÍ

 • Malířství se opožďovalo za architekturou a sochařstvím
 • V 15.stol. vypukly husitské války – ztráta kontaktu z Evropou

 

1) KNIŽNÍ MALBA

RUKOPISY ELIŠKY REJČKY

 • 9 knih bohatě ilustrovaných

 

PASIONÁL ABATYŠE KUNHUTY

 • Napsal ho a ilustroval kanovník Beneš
 • Symbolické ilustrace

 

VELISLAVOVA BIBLE

 • V ní ilustrovaná legenda o sv. Václavovi (747obrázků)

 

2) NÁSTĚNNÉ MALÍŘSTVÍ

Mikuláš Wurmser

 • Působil na Karlštejně
 • Freska – tzv. ostatkové scény (Karel IV. Jak přijímá ostatky svatých)

Mistr Oswald

 • Podílel se na výzdobě Karlštejna
 • Vyzdobil spodní část kaple sv. Kateřiny na Karlštejně
 • Kaple sv. Václava (katedrála Víta)

 

3) DESKOVÉ MALÍŘSTVÍ

Mistr Theodorik

 • Dvorní malíř Karla IV.
 • Cizinec
 • Představení malířského bratrstva

 

Dílo:

OBRAZY V KAPLI SV. KŘÍŽE (Karlštejn)

 • Alegorie nebeského Jeruzaléma
 • Stěny zdobí broušené polodrahokamy
 • Nad nimi ve 3 pásech deskové obrazy
 • Klenba je ze zlatého plechu s vyraženými hvězdami

 

Znaky díla:

 • 130 obrazů
 • Plasticky tvarované obličeje
 • Zdůrazňuje úlohu světla a barev
 • Nedělá pozadí
 • Často malba přesahuje z desky na rám, v něm je umístěna schránka na ostatky
 • Dělá portréty se silným nosem
 • Z jeho dílny je zřejmě i obra, který zobrazuje Jana Očka z Vlašimi s patrony české země

 

Mistr vyšehradského oltáře

 • Neznáme jeho jméno – přezdíván podle kláštera ve Vyšším Brodě
 • Velká osobnost české deskové malby

 

Dílo:

OLTÁŘ PRO KLÁŠTER VE VYŠŠÍM BRODĚ

 • 9 deskových obrazů
 • Symbolizují Kristovo dětství, utrpení, nebevzetí
 • Plasticky ztvárněné postavy
 • Příliš neřeší pozadí
 • Výrazné barvy

 

Obrazy Madon:

 • Z VEVEŘÍ
 • STRAHOVSKÁ
 • VYŠEHRADSKÁ
 • ZBRACLAVSKÁ

Mistr třeboňského oltáře

 

Dílo:

OTLÁŘ V KOSTELE SV. JILJÍ V TŘEBONI

 • 3 světice a 3 světci (na křídlech oltáře)
 • Uprostřed 4 výjevy
  • KRISTUS NA OLIVETSKÉ HOŘE
  • KLADENÍ DO HROBU
  • Z MRTVÝCHVSTÁNÍ
  • BIČOVÁNÍ KRISTA (nedochováno)

 

Obraz:

ROUDNICKÁ MADONA

Znaky díla:

 • Dokázal vyjádřit hluboký duševní prožitek
 • Ideálně krásný Kristus a svatí a proti nim až zkarikoval zbrojnoše
 • Používá šerosvit – ,,polojasno´´ – vytváří tajemnu náladu
 • Jako první zobrazil vržený stín

 

Mistr litoměřického oltáře

 • Nejvýznamnější pozdně gotický malíř
 • V jeho tvorbě se prolívá gotika a počátek renesance
 • V Čechách působil ve službách krále Ladislava II. Jagellonského
 • Pojmenován podle oltáře v Litoměřicích

 

Dílo:

OLTÁŘ V LITOMĚŘICÍCH

 • Dochovalo se z něj 8 desek
 • Maluje důstojné, zamyšlené postavy
 • Nejvýznamnější obraz z cyklu – Kristus na hoře Olivecké
 • Autor prvního renesančního mužského portu
 • Šlechtic – Albrecht z Kolovrat
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy