Hardware sítí – aktivní prvky – informatika

 

   Otázka: Hardware sítí – aktivní prvky

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Gamer94

 

Repeater – opakovač

 • Prvek, který pouze zesiluje signál, který jím prochází a upravuje ho do ideálního tvaru
 • Jde o malou kostku s jedním výstupem a vstupem s koncovkou RJ45 a elektrickým napájením
 • Pracuje na fyzické vrstvě = není v síti vidět, síť ho neumí identifikovat, platí i opačně, nezná topologii sítě, nemá IP adresu, neumí kontrolovat pakety
 • Pravidlo 5-4-3-lze použít 5×100 m kabelu, po 100 m 1 repeater a na konci nadpojovaného vedení lze připojit maximálně 3 aktivní prvky
 • Dnes je zabudován v hubech a switchích
 • Musí mít napájení

 

Transceiver – převodník

 • Obdoba repeateru, stejné vlastnosti jen navíc umí převádět 1 signál na druhý typ signálu např. z elektrického na optický a naopak, z elektrického na elektromagnetický a naopak a z elektromagnetického a naopak
 • Výstupy jak RJ45 tak BNC tak anténní výstup
 • Musí mít napájení

 

Hub – rozbočovač

 • Prvek, který z jednoho vstupního signálu vytvoří X krát klonovaný signál a rozešle jej na X jiných výstupů = pakety dostávají všechna připojená PC = zbytečně zatěžuje celou síť
 • Pracuje na fyzické vrstvě = nemá IP adresu (pouze MAC adresu) = není v síti vidět a sám neumí síť rozpoznat a naučit se ji
 • Neumí kontrolovat pakety ani v nich přenášená data pouze, signál přenese
 • 2 typy:
  • Pasivní – pouze převede
  • Aktivní – zesílí a upraví do ideálního tvaru
 • Potřebuje napájení

 

Switch – přepínač

 • Na první pohled stejný jak hub, ale má jiné vlastnosti
 • Příchozí pakety přepošle pouze na jeden výstup, kde je připojeno konkrétní PC = nezatěžuje síť, zmenšuje kolize a zvyšuje propustnost
 • Pracuje na linkové vrstvě, nemá IP adresu = v síti není vidět a sám síť nevidí
 • Vytváří si ARP tabulku, do které si ukládá MAC adresy jednotlivých PC a podle nich se rozhoduje kam pakety zaslat
 • Vyrábí se od 5 do 48 portových v provedení stolním a rackovém
 • Switch 3. Vrstvy:
  • Inteligentnější typ switche, má vlastní jednoduchý IOS (software)
  • Můžeme ho konfigurovat, vytvářet vpn, pozor vlan, blokovat porty atd.
  • Dnešní switche umí rozeznat přímý a křížený kabel, jde-li o chybné zapojení dovede elektronicky vstupy a výstupy přepojit

Brigde

 • Prvek kterým spojuje dvě sítě z různé sítě z různou technologií nebo sít síť rozdělme na vícero častí a tím zvýšíme průchodnost, rychlost, snížíme počet kolizí a každou část můžeme spravovat zvlášť.
 • Bezdrátový propojovací prvek. Dnes je tento prvek většinou implementován přímo ve switchích a bezdrátových ap (access point)
 • Pracuje na linkové vrstvě, pro síť je neviditelný, nemá ip adresu, sám umí číst a zapamatovat na základě mac adres pc data nerozeznává, kontroluje pouze patchety z hlediska adres

 

Router (směrovač)

 • Prvek, který stojí na hranici sítě, je jeho vstupně výstupním zařízením, putují přes něj všechna data a jeho úkolem je tyto data upravovat a směrovat určitou cestou
 • Dále se používá jako řídící prvek křížení datových cest (křižovatky) kde podle ip adresy určuje, kterou cestou budou patchety putovat. Router má rozhodovací algoritmus, který na základě kritérií hledá nejvolnější a nejrychlejší cestu.
 • Vlastnosti: Pracuje na sítové vrstvě, má vlastní IP adresu, je vidět v síti a sám vidí a umí se naučit celou sít. Umí kontrolovat pakety, částečně data a obsahuje vlastní os s označením IOS
 • Router umí pakety blokovat, filtrovat, provádět statistiku provozu a lze ho překonfigurovat jakýmkoliv způsobem
 • Ovládá se přes vzdálený přístup, nebo na přímo přes ovládací konzoli
 • Routery dnes používají převážně koncovky sériového tipu, kterých je několik druhů, RJ 45 se používá výjímečně, u důležitých linek se používá optika koncovky SC, ST

 

GATEWAY = BRÁNA

 • Prvek, kterým propojujeme dvě absolutně rozdílné sítě, které pracují na různých standardech (jiné protokoly, jiné OS….) a nemohli by jinak spolu komunikovat
 • Brána funguje jakoby převodník formátů dat z jedné sítě do druhé
 • Je to nejinteligentnější prvek, pracuje na nejvyšší vrstvě aplikační, umí pracovat s daty, kontrolovat je a převádět do různých formátů
 • Spojuje klasický internet a IP telefony
 • Propojuje síť typu TCP/IP a jiný typ sítě např. DECNET

Další podobné materiály na webu: