Hlavní vývojové etapy českého feudálního státu

 

Otázka: Hlavní vývojové etapy českého feudálního státu

Předmět: Dějepis

Přidal(a): riellka

 

 

A. Vyjmenujte hlavní vývojové etapy českého feudálního státu.

B. Z uvedených etap si jednu vyberte a podrobně ji charakterizujte.

 • feudum = půda -> stát vlastnil veškerou půdu, zemědělství a hospodářství
 • český feudální stát trval od 9. – 16. století, kdy došlo ke ztrátě samostatnosti a připojení do habsburského soustátí
 • kritériem periodizace tohoto období je vláda jednotlivých panovnických rodů:
  • Přemyslovci (2. pol. 9. stol. – 1306) – Bořivoj, Přemysl Otakar (I., II.), Václav (II., III.)
  • Lucemburkové (1310 – 1437)
  • Jagellonci (1471 – 1526) – Vladislav II. Jagellonský, Ludvík Jagellonský
  • Hasburkové (1526 – 1918) – Ferdinand I., Rudolf II., Marie Terezie, Josef II.

 

LUCEMBURKOVÉ (1310 – 1436)

 • ujímají se vlády po vymření Přemyslovců po meči (r. 1306)

 

Jan Lucemburský (1310 – 1346)

 • syn Jindřicha VII. Lucemburského, římského krále
 • podmínkou jeho korunovace byl sňatek s Eliškou Přemyslovnou
 • král cizinec či diplomat – nemluvil česky, údajně se nestaral o své země, přitom je ale rozšiřoval
 • považován za posledního rytíře – měl rád turnaje, aktivně se účastnil válek
 • vládla za něj šlechta, zabírala královský majetek
 • položil základní kámen katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha; Pražského hradu
 • poslal prvorozeného syna Václava na výchovu k francouzskému dvoru
 • r. 1344 – pražské biskupství se souhlasem papeže povýšeno na arcibiskupství
 • zabit v bitvě u Kresčaku v r. 1346 (byl slepý na obě oči) – bitva v rámci 100 leté války („Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“)

 

Karel IV. (1346 – 1378)

 • římský císař a český král, „otec vlasti“ (“ pater patrie“)
 • jméno Karel IV. přijal při biřmování po svém strýci, Karlovi IV. Sličném, francouzském králi
 • vzdělaný – mluvil plynně 5ti jazyky, napsal vlastní životopis
 • 4 manželky (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svínická a Alžběta Pomořanská)
 • nechal zhotovit korunovační klenoty
 • podporoval katolickou církev -> bohatla
 • r. 1346 – stal se římským a českým králem (korunován r. 1347)
 • r. 1348 – založení Nového města pražského, Univerzity Karlovy
 • r. 1355 – korunován na císaře
 • r. 1356 Zlatá bula – schválil ji říšský sněm, stala se základním zákonem římské říše (až do r. 1806):
  • právo svobodné volby nového českého krále
  • potvrdila samostatnost českého království v rámci říše a nezávislost na císařské moci
 • rozvoj českých zemí:
  • Kamenný (Karlův) most v Praze (Petr Parléř) – postaven na zbytcích Juditina mostu)
  • Karlštejn – uložení korunovačních klenotů , kaple sv. Kříže – sbírka relikvií (nesměly tam ženy)
  • Katedrála sv. Víta (stavba začala r. 1344, dostavena r. 1929 v neogotickém slohu) Parléř, M. z Arrasu
  • podpora měst, zemědělství, nové odrůdy vína

 

Václav IV. (1378 – 1419)

 • syn Karla IV. a Anny Svídnické – KIV. ho bral na diplomatická jednání -> averze k  vládnutí
 • ve 3 letech byl korunován českým králem; v 15ti římským králem
 • r. 1409 vydal na popud Jana Husa Dekret kutnohorský – zaručoval na UK 3 hlasy Čechům  a ostatním národům jen 1
 • vládl během morové epidemie -> úbytek pracovních sil -> ekonomická krize
 • povstání a vzpoury proti církvi -> spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna -> r. 1400 zbaven hodnosti ř. krále
 • problémy s papežem (Václav umučil Johánka z Pomuk -> ten se stal díky legendě sv. Janem Nepomuckým)
 • doslechl se o 1. Pražské defenestraci -> záchvat mrtvice -> zemřel

 

Zikmund Lucemburský (1420 – 1437)

 • syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské, bratr Václava IV.
 • r. 1419 měl nastoupit na trůn, ale kvůli obviňování z Husova upálení byl v Čechách odmítán
 • přitom koncil varoval, že jestli Huse zabijí, vypukne nespokojenost husitů
 • spojil s papežem a prosadil si křížovou výpravu proti ‚kacířským‘ Čechám,  křižácké výpravy proti Praze
 • ->  střet s husitským vojskem (J. Žižka) -> neuspěl, odmítnut jako český král na Čáslavském sněmu v r. 1421
 • k moci se dostal až po bitvě u Lipan (r. 1434) r. 1436, kdy byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která povolovala přijímání pod obojí
 • „poslední císař středověku“
 • snaha o odstranění papežského schizmatu (trojpapežství) – koncil v Kostnici
 • r. 1437 zemřel -> rod Lucemburků vymřel po meči
 • jediným potomkem dcera Alžběta , která porodila po smrti svého manžela Albrechta Habsburského syna Ladislava Pohrobka
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!