Hospodářský proces – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Hospodářský proces

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Lucinka

 

Hospodářský proces má tyto etapy :

 1) Výroba :

většinu toho , co najdeme v přírodě musíme přetvořit k tomu , abychom to mohli použít

– k výrobě potřebujeme 3 výrobní faktory :
A) Práci

cílevědomou lidskou činnost vytvářející statky a služby →  cenou práce je mzda :

Mzda nomimální → vyjádřená v penězích

Mzda reálná → vyjádřená tím , co si za to může pracovník koupit

 

 Vliv na mzdu má :

– kvalifikace

– poptávka po určitém druhu práce

– tržní úspěšnost práce
Pokud není pracovní síla využita vzniká nezaměstnanost → dobrovolná
→ nedobrovolná

S pojmem práce souvisí i délka práce , specializace a kooperace .

 

B) Přírodní zdroje ( hlavně půda)
→ cenou půdy je RENTA: absolutni a diferenční

 

C) Kapitál

peníze , které přinášejí další peníze
→ cenou je → úrok – pokud sami nepodnikáme (jen ho máme např.v bance)
→ zisk –
pokud přímo v kapitálu podnikáme

 

2) Rozdělování a přerozdělování

Rozdělování  :

prac. Síla má nárok na svou mzdu
– vlastník půdy má nárok na rentu
– vlastník kapitálu ma nárok na zisk nebo úrok
Ale co ti , kteří žádný výrobní faktor nevlastní ? Např .děti , studenti , nemocní , stáří ……

 

Přerozdělování :

každý , kdo má nárok na mzdu , rentu , zisk nebo úrok musí odvést část příjmu do veřejných  rozpočtů , a stát je pak přerozdělí těm , kteří to potřebují (děti , studenti , stáří, nemocní ….)

 

3.Směna

– je obchod
– teprve směna ukáže , zda všechny výrobní faktory nebyly vynaloženy zbytečně , tedy např.zda se všechny vyrobené výrobky prodají

 

4. Spotřeba

uspokojujeme sve potřeby -jak lidé , tak firmy

Spotřebu dělíme na  :

a)výrobní → nakupují firmy , z toho pak dále vyrábějí
konečnou → lidé už konečné vyrobky spotřebovávají

b)jednorázovou → jídlo
postupnou → auto

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy