Hydrologie – zeměpis

 

   Otázka: Hydrologie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): zuzac

 

Hydrologie

 • Věda zabývající se podpovrchovými (juvenilní vody) a povrchovými vodami

Tekoucí vody: bystřiny, jezera, rybníky

Malý a velký oběh vody v přírodě

 • Velký oběh – nad oceánem a pevninou
 • Malý oběh – jen nad oceánem, nebo jen nad pevninou

 

Řeky:

 • Strany – podle směru proudu
 • Řádu – přímo do oceánu
 • Řádu – přítok řeky 1. řádu, atd.

 

Úmoří – území, z kterého jsou všechny vody odváděny do 1 moře

Povodí – území, z kterého všechnu vodu odvádí 1 řeka

Rozvodí – hranice mezi povodími

 • Geografické – voda odtéká z nejvyššího vrcholu
 • Hydrologické – skutečné místo, odkud voda teče, vrchol nasává vodu, až se voda dostane k nepropustné vrstvě a voda odteče na 2. Straně

 

Ústí řeky:

 • Délka – rozvětvené ústí – řeka Dunaj
 • Estuár – nálevkovité ústí – Labe

 

Pramen – místo, kde řeka pramení

 • Když je aktivnější – vyvěračka
 • Hodně aktivní – bystřina
 • Málo aktivní – potok
 • U velkých řek – veletok, projevuje se vliv přílivu a odlivu
 • Budeme jej hledat v 1/3 výšky vrcholu
 • Závisí na podloží
 • Může vzniknout při lesních těžbách, vzniknou cesty – mohou vzniknout malé potoky – pokud bude podloží nasycené vodou
 • Schopnost absorbovat vodu – důležitá při záplavách

 

Díla na vodních tocích:

 • Aby se snížila rychlost vodního toku – budují se schody – sníží se hlavně unášecí schopnost
 • Jezy – je udělaná propust, měl by mít rovný tvar
 • Splavy – velký schod

 

Ve vodě se pohybují částice

 • Plaveniny – to, co se vznáší ve vodě
 • Splaveniny – klesnou a valí se po dně

 

Meandr – klikatí se, pohybují se a někdy se spojí, teče rovně a vznikne slepé rameno, pozitivní: má zádržnou schopnost a teče pomaleji, může způsobovat škody, jakmile se tok narovná – voda odtéká rychleji

 

Vodní díla přírodní a umělá

 • Přírodní – jezera
 • Umělá – rybníky, přehrady, vodní nádrže

 

Jezera:

 • Tektonického původu – 2 tektonické desky se od sebe oddělují – vzniká příkopová propadlina zalitá vodou
  • Dlouhý tvar a značná hloubka
  • Zvedne se nebo klesne tektonická deska
 • Ledovcového původu – vznikají pohybem ledovce
  • Pevninský – kontinentální jezera – Polsko, Finsko, velká plocha a malá hloubka
  • Horských ledovců – karová jezera – malá jezera ve skalách, proláklina je zalitá vodou
  • Morénová jezera – ledovec ustupuje a valí před sebou morénu (kameny), ledovec ustoupí a zalije se vodou, Štrbské pleso
 • Geomorfologická jezera – sesype se část svahu a přehradí údolí a vytvoří se vodní plocha
 • Sopečného původu – zalité krátery zhaslých sopek vodou

 

Rybníky

 • hospodářský účel – chov ryb, ve vesnicích na vysočině, zásobárna vody v případě požáru – kdysi, jižní Čechy – největší rybník, dnes- rekreace, hospodářství

Přehrady

 • retenční funkce – dokážeme regulovat vodní tok, rekreační funkce, pro pitnou vodu, zavlažování – zemědělství, zásobárna vody pro průmysl – Žermanice, Těrlicko, Dukovany, hydroelektrárny, nebezpečí protržení hrází, hráze – rovné nebo vypouklé dovnitř, každým dnem klesá retenční a absorpční schopnost, postupně se zanáší

Vodní nádrže

 • zachycení vody v případě požáru, ve vesnicích, zavlažování – zasněžování hor v zimě

Průtok vody – v metrech hektických za vteřinu

 • Q, Q = m3*s-1
 • Q50 – nejvyšší průtok za 50 let, Q10 – nejvyšší průtok za 10 let
 • Relativně cyklicky se opakující jev

 

Specifický odtok

 • Q (také), množství vody, které může odtéct z daného území

 

Regulace řek

 • snažíme se chránit před povodněmi, důsledek: voda z krajiny odtéká výrazně rychleji, rychlost se zdvojnásobí, ztrácí se voda v krajině, klesá množství podzemní vody, půda rychleji vysychá, dopad na flóru a faunu, musíme zregulovat celý vodní tok kvůli povodním, zrychlení oběhu vody v krajině, zvýšení hladiny moře, více srážek

 

Poldr

 • na každém vodním toku – přehrada, pokud chceme regulovat vodní tok, přehradí se vodní tok a voda se nechá volně vylít do krajiny, pak stéká zpět do koryta – zpomalení, lužní lesy, ve světě se k regulaci řek přistupuje jinak – aby voda vytékala co nejpomaleji


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy