Informace a jejich význam – Informatika

 

   Otázka: Informace a jejich význam

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): hawran

 

 

Informace

 • Zpráva, údaj
 • Abstraktní veličina
 • Může být přechovávána, předávána nebo zpracována různými objekty
 • Jako objekt chápeme živé organismy nebo technická zařízení

 

Dělení informačních zdrojů

 • Podle smyslů
 • Podle míry masovosti
 • Podle periodicity (denní, týdenní)
 • Podle použitého média
  • Elektronické (TV, internet)
  • Papírové (noviny, plakáty)

 

Parametry kvalitního informačního zdroje

 • Správnost
 • Odbornost
 • Aktuálnost
 • Objektivnost
 • Ucelenost

 

Jednotky informace

 • Bit (b)
  • Nabývá pouze 2 hodnot – 0 a 1 (true/false, +/-)
  • 8 bitů = 1 byte
 • Byte (B)
  • 1B je obvykle nejmenší jednotka, kterou dokáže procesor zpracovat
  • Přípony kilo-, mega-, giga-, tera

 

Číselné soustavy

 • Dvojková (binární)
  • Pouze číslice 0 a 1
  • Využití u všech moderních PC (zapnuto/vypnuto, true/false)
 • Osmičková (oktálová)
  • Číslice 0-7
  • Používá se v oblasti informatiky – snadno převeditelná do dvojkové soustavy
 • Desítková (decimální)
  • Číslice 0-9
  • Nejběžnější jak v občanském životě, tak ve vědě a technice
 • Šestnáctková (hexadecimální)
  • Číslice 0-9 a písmena A-F
  • Písmena reprezentují hodnoty 10-15
  • Často používaná v informatice díky jednoduchému vzájemnému převodu do dvojkové soustavy

 

Kódování informace

 • veškeré informace uloženy v souborech, kódovány pomocí číslic0 a1
 • Soubory s informací kódovanou známým způsobem jsou opatřeny známou příponou a zpracovávány programy, které toto kódování znají (pokud neurčíte jinak).
 • Existují programy, které umí zobrazit přímo jednotlivé bity jakéhokoliv souboru, např. Pspad.
 • ASCII tabulka
  • Kódová tabulka, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice
  • Původně byla 7bitová a obsahovala 128 znaků
  • Pro potřeby dalších jazyků byla se používají 8bitová rozšíření, obsahující dalších 128 znaků – každý jazyk má své rozšíření
  • Každý znak má své číslo
   • Např. znak A má přiřazené číslo 65
   • 65 po převodu do dvojkové soustavy napíšeme jako 1000001
   • Binární kód se pak převede na skupinu elektrických impulzů

 

Analogová a digitální technika

 • Analogová technika
  • Informace kódovány napětím, odpovídají (analogické) velikosti
  • Jednodušší, zkreslení při kopírování
 • Digitální technika
  • Informace kódovány číslicemi (digit=číslice) zapsaných ve dvojkové soustavě
  • Tyto číslice jsou poté převedeny na elektrické napětí
  • Nedochází ke zkreslování, pořád stejná kvalita

 

Ochrana dat

 • K ochraně dat využíváme externí úložiště (přenosné disky, zálohovací disková pole, cloudové úložiště, atd.)
 • Přijít o data lze ukradením fyzického média, popř. počítače, elektronickým ukradením dat nebo poškozením dat (fyzicky – např. bouřkou i elektronicky – např. vir)

 

Viry

Viry mohou mít za cíl ničení dat, jejich zneužití, popř. ovládání, zneužití, či ničení počítače

 • Trojské koně
  • Kradou, ničí a zneužívají data
  • Snaha skrytě rozesílat spamy
  • Mohou zničit i počítač
  • Jsou nejhorším typem virů
 • Spyware
  • Moderní hrozba, často součástí různých programů
  • Cílem zobrazovat reklamy
  • Často působí skrytě
   • Sledují aktivitu uživatele
   • Mění nastavení zařízení
  • Spam
   • Ve formě nevyžádaných emailů
   • Různé nabídky, reklamy
   • Často obsahují odkaz na stažení viru nebo na nelegální stránky

 

Ochrana proti virům

 • Antivirové programy
  • Hlídají aktivitu procesů a souborů v počítači
  • Sledují i aktivitu okolních počítačů v síti, vůči počítači na kterém je antivirový program spuštěn
  • Např. Avast, AVG, Avira, Norton, Macafee
 • Firewally
  • Filtrují data odesílané a přijímané na internet
  • Základně nainstalovány v každém počítači, dají se vypnout
 • Uživatelská opatrnost
  • Uživatel může minimalizovat nákazy počítače, když nebude klikat na pochybné odkazy, nebo stahovat programy s možným obsahem virů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy