Jan Nepomucký – životopis (referát)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Jan Nepomucký

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Daniela

 

 

Jan Nepomucký (1330-1393)

 • 1330 narozen v Pomuku (dnešním Nepomuku). Vystudoval na Vysokém učení v Praze, kde patřil mezi nejlepší žáky. Stal se kanovníkem u sv.Jiljí, na Vyšehradě a u sv.Víta. V letech 1389 až 1393 jej pražský arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval svým generálním vikářem, zabývajícím se věcmi duchovními.
 • 3 možné příčiny-března 1393 potvrdil volbu nového kladrubského opata, čímž zmařil plán Václava IV. založit v západních Čechách nové biskupství a tím oslabit vliv a moc pražské diecéze
 • Opovážil se kritizovat samotného krále .
 • Odmítal prozradit králi z čeho se zpovídá jeho manželka královna Žofie. ( tato verze je pravděpodobně klamná, neboť v té době žij ještě jeden Jan a to z Dubé, jenž je s ním zaměňován. Právě jemu tato verze příběhu přísluší.
 • Král Václav IV měl spor s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal král zajmout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu ( Jenštejnovi se podařilo uniknout), Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka, Václava Knoblocha a Něpra z Roupova.Ti byli vyslýcháni a mučeni. Jan umírá při mučení 20. března 1393 a jeho tělo je večer o deváté hodině vhozeno z pražského Kamenného (Karlova) mostu do Vltavy.  Ostatní byli propuštěni.
 • V roce 1396 byly jeho ostatky přeneseny do chrámu sv. Víta. Tehdy je nalezen jeho jazyk, který je oproti ostatkům zachován zcela neporušený, avšak teprve nejnovější výzkumy ukázaly, že se jedná o zachovanou mozkovou tkáň…
 • 3 1721 papež Inocenc XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného
 • 3 1729 papež Benedikt XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za svatého
 • Je uctíván římskokatolickou církví.
 • pět hvězd kolem hlavy(= znak mlčení ) ,kříž v ruce, prst přes ústa, palma(= symbol vítězství), most, kotva, kniha, chudý, jemuž je udílena almužna
 • Čech, Bavorska, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cti, mlčenlivosti, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, proti vodnatosti, proti nebezpečím z vody, jezuitů, je patron všech vod

 

K tomuto materiálu byla vytvořena také prezentace:

https://prezmania.cz/jan-nepomucky-prezentace/

Napsat komentář