Rusko za posledních Romanovců

dějepis

 

Otázka: Rusko za posledních Romanovců

Předmět: Dějepis

Přidal(a): KíťaCZ

 

 

RUSKO ZA POSLEDNÍCH ROMANOVCŮ

 • „kolos na hliněných nohou“

 

1) Společnost

 • obrovská říše
 • mnoho národů
 • 130 mil. obyvatel
 • obrovské společenské rozdíly
 • moc má v rukou:
  • car
  • úředníci
  • tajná policie
  • armáda
  • důležitá úloha pravoslavné církve
 • nevolníci: měli postavení jako otroci (mužici)

 

2) Hospodářství

 • rozvoj průmyslu od 80. let 19. st.
 • vznik železáren, strojírenství, textilek -> vznik dělnictva
 • stavba železnic (1905 dokončena transsibiřská magistrála)

 

3) Politika

 • car Mikuláš I. (1825 – 1855)
 • západní vlivy považoval za škodlivé
 • 1825 povstání děkabristů, potlačeno
 • uznával 3 principy:
  • pravoslaví
  • samoděržaví
  • ruská národnost (tzn. oddanost carovi)
 • vytvořila se opozice (40. – 60. léta 19. st.)

 

 • Car Alexandr II. (1855 -1881)
  • prohraná krymská válka -> „reformátor“
  • Alexandrovy reformy:
  • a) 1861 zrušení nevolnictví
   • poddaní ale stále bez politických práv
  • b) reforma v soudnictví
   • šlechtické soudy nahrazeny nezávislými soudci (VŠ)
  • c) zkrácena vojenská služba (25 let > 6 let)
  • d) školství pro širší vrstvy

 

 • Rusko je stále absolutistickým státem, bez ústavy, bez občanských svobod
 • vznik opozice (od 60. let 19. st.) = NÁRODNICI (REVOLUČNÍ DEMOKRATÉ) <= národ  = venkovský lid
 • působili mezi venkovany
 • agitovali pro rolnickou revoluci – neúspěch
 • radikální křídlo narodniků = teroristická organizace Narodnaja volja
 • ta provedla roku 1881 atentát na cara

 

 • 1863 – 1864 povstání Poláků
  • zavádění ruština do škol a úřadů
  • proticarské nálady,…..
  • potlačeno
  • zrušeny zbytky autonomie

 

 • 22.1. 1905 tzv. krvavá neděle
  • další nepokoje, demonstrace po celém Rusku
  • car vydal v říjnu 1905 svůj Manifest: slíbil volby do zákonodárného orgánu (duma)
  • volby nebyly
   • všeobecné
   • rovné
   • přímé
  • duma se sešla, ale roku 1907 rozpuštěna
  • vlivná postava ruské politiky: P.A. Stolypin = předseda vlády
  • stoupenec mírných reforem a parlamentu
  • 1911 zavražděn
  • revoluce poražena
  • duma zrušena
  • dotvořeny politické strany:
   • pravice: přívrženci cara
   • střed: liberálové (chtěli ústavu), kadeti (= konstituční demokraté)
   • levice: eseři (= socialisté), sociální demokraté
    • menševici (G.V. Plechanov)
    • bolševici (V.I. Lenin) „Revoluci!“
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!