Jižní Evropa – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Jižní Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Dominik Hladký

 

 

  • >>>> cestovní ruch (mezi nejnavštěvovanější země Evropy i světa)
  • Macchie – listnaté tvrdolisté stromy
  • Středozemní režim odtoku řek (-> nejvíc vody na podzim, v létě řeky často vysychají)
  • Geologický vývoj: hory Pyreneje a Alpy – alpsko-hercynské vrásnění, sopečná činnost (Italie)
  • Příliv x odliv – není moc velký rozdíl

 

Portugalsko + Španělsko

  • Sopečné ostrovy – Kanárské, Azory (Port.), Madeira
  • Baleáry (=Mallorca, Menorca, Ibiza)
  • Španělské poloenklávy v Maroku (Malilla, Ceuta)
  • X Gibraltar – Británie (Španělsko ho chce zpět)
  • Rok 96 – Španělsko a Portugalsko vstoupilo do EU
  • Členové Nato
  • Mys Roca – nejzápadnější místo v Evropě

 

Přírodní poměry

Pohoří

  • Kastilské pohoří, Sierra Morena, Sierra Nevada, Kantaberské pohoří, Sera Estrela (Port.)
  • Náhorní plošina – Meseta

Klima

  • Sever – mírný podnebný pás oceánského typu
  • Zbytek – subtropy (mírné deštivé zimy, horká suchá léta)
  • Suché vnitrozemí
  • Nejteplejší nížina v Andalusii
  • Středozemní klima

Vodstvo

  • Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir
  • Hydroenergetické využití, zavlažování

Vegetační pás

  • Pás listnatého lesa
  • Pás středomořské vegetace (Macchie, olivovník, opuncie, dub korkový)
  • Meseta – odlesněná krajina (rysy kontinentálního klimatu, sucho)

 

Obyvatelstvo

Španělsko

  • Království
  • Dlouho pod nadvládou Maurů
  • 43 milionů
  • Mnohonárodnostní stát
    • ¾ Španělé + Galicijci, Baskové (Jazykově samostatná skupina), Katalánci
  • Baskičtina (BAI=ano, EZ=ne, KAIKSO=ahoj)
  • Španělština, Portugalština – románské jazyky
  • Autonomní oblasti
    • Katalánsko – 7 milionů obyvatel, usilují o odtržení
    • Galície – 3 miliony obyvatel, usilují o odtržení, lepší vztahy
    • Baskové – ETA (=Baskicko a svoboda),(mnoho mrtvých)
  • > katolická víra

Portugalsko

  • Národnostně homogenní (99% Portugalci)
  • Stupeň urbanizace – 70%
  • Nutné dotace z EU
  • > katolická víra

 

Nerostné suroviny

Španělsko

  • Hg – v chemickém průmyslu, výroba svítidel
  • Železná ruda, černé uhlí, uran

Portugalsko

  • Žádné

 

Energetika

Španělsko

  • Tepelná (30%) > jaderná > vodní

Portugalsko

  • Vodní – 80%

 

Průmysl

Španělsko

  • Hutnický
  • Strojírenství
    • Automobily – SEAT
    • Spotřební strojírenství
  • Chemický
  • Potravinářský (konzervárny, olivový olej – přední místo ve světě, vinařství)
  • Korkové výrobky
  • Dřevozpracující
  • Madrid, Andalusie – Sevilla, Kastilie, Katalánsko – Barcelona, Aragonie- Zaragozza

Portugalsko

  • Potravinářský (konzervárny, olivový olej, vinařství – Portské víno)
  • Textilní – bavlnářství

 

Zemědělství

  • > živočišnou
  • Citrusové ovoce – pomeranče, citróny
  • Zelenina – teplomilná (papriky, rajčata)
  • Vinná réva
  • Olivy, dub korkový – Portugalsko – přední místo ve světě
  • Pšenice, kukuřice
  • Ovce, kozy, skot
  • Rybolov
  • Do 80. let zcela agrární země
  • rybolov

 

Doprava

  • Dříve námořní a koloniální (Latinská Amerika) velmoc
  • Kabotáž

 

Cestovní ruch

  • Velký význam, jedny z nejnavštěvovanějších zemí Evropy
  • Přímořské oblasti – Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Verde
  • Ostrovy – Kanáry, Baleáry, Madeira

 

Řecko

  • Pozice v EU (vstup 1981)
    • Členitý terén a nedostatek srážek během léta neumožňují intenzivní zemědělství
    • Okrajová poloha, dlouhodobá nadvláda Turků
    • Nedostatek energetických zdrojů
  • Pindos – nejvyšší pohoří
  • Poloostrov Peloponés
  • Do roku 81 – demokratická, velmi rychlý start ekonomie a cestovního ruchu
  • Má velmi silné odbory
  • Nejzadluženější země světa > 160% HDP
    • WB, MMF
    • rozprodává se státní majetek (zahraniční investoři)
    • vysoká nezaměstnanost, nižší životní úroveň, ale snižují dluh

 

Obyvatelstvo

  • 90% Řeků + Turci (- velké problémy), Albánci, Makedonci
  • 40% obyvatel soustředěna v Athénské aglomeraci

 

Průmysl

  • Bauxit (hliník), chromity
  • Průmyslové oblasti
    • Soluň
    • Athény
  • Potravinářský (konzervárny – rozinky, vinařství, zpracování ovoce)
  • Textilní – kožedělný

 

Cestovní ruch

  • Přímořské oblasti, starověké památky, ostrovy

 

Doprava

  • Komplikace kvůli reliéfu
  • Námořní doprava
    • Kabotáž
    • Ohromné námořní loďstvo
    • Levná vlajka
  • Letecká

 

Itálie

  • republika
  • Horské/mořské klima
  • Jezera – Lago Garda, Como, Moggiore
  • Monte Bianco (Mont Blanc) = 4 807 m.n.m.
  • Monte Rosa = 4 600 m.n.m.
  • Brennerský průsmyk
  • Dolomity – vápencové pohoří na severu
  • Pádská nížina – rovinatá, řeka Pád -> Benátský záliv
  • Apeniny – Abruzzy (Nejvyšší)
  • Sopečná činnost – Etna, Stromboli, Vulcano, Vesuv -> pompeje (zanikly po výbuchu Vesuvu – kysličník uhličitý, 7m popela)
  • Poloostrov Gargano
  • Sardinie, Elba, Sicílie
  • Člen EU (jeden z hybných motorů)
  • 1870 – sjednocení
  • Dnes: 20 regionů
    • Trentino – Alto Adie (původně rakouské území)
    • Benátsko
    • Lombardie
    • Piemont – Turín (Lancia, Fiat, Alfa Romeo)
    • Ligurie – Janov

 

Obyvatelstvo

  • 58 milionů obyvatel
  • Národnostně jednotný stát 97% Italové + národnostní menšiny
  • Stupeň urbanizace – 70%
  • Vysoká hustota zalidnění na severu

 

Hospodářství

  • Nejvyspělejší v jižní Evropě
  • Patří do G7
  • S x J – od Gargana zaostalé

 

Sever

  • Vodní energetika
  • Pracovní síla
  • Příhodné klima
  • Blízkost vyspělé Evropě
  • LIGA SEVERU – chce * PADÁNIE
  • Průmysl – 2/3 produkce (Milán, Turín, Janov)
  • Zemědělství – ½ produkce
  • Extrémní levice i pravice – časté volby

 

Jih

  • Horší infrastruktura
  • Velká nezaměstnanost
  • Nižší hustota zalidnění
  • Mafie – kořeny v jihu Itálie

 

Nerostné suroviny

  • Chybí klíčové suroviny -> nutný dovoz (Janov, Terst)
  • Mg (přední místo ve světě), mramor (Toskánsko)
  • Tepelné elektrárny > vodní elektrárny  jaderné

 

Průmysl

  • Strojírenství
    • Automobilový – Fiat, Ferrari, Alfa Romeo
    • Motocykly
    • Bílá elektronika – Zanussi
    • Kancelářské stroje
  • Chemický
    • Pneumatiky – Pirelli
    • Umělá vlákna
  • Textilní, obuvnický, kožedělný – přední místo ve světě
  • Hudební nástroje
  • Potravinářský – mléčné výrobky, olivový olej, těstoviny

 

Zemědělství

  • Subtropy, zavlažování, úrodné půdy
  • Rostlinná > živočišná
  • Ovoce – citrusy
  • Zelenina
  • Vinná réva, olivy
  • Pšenice, kukuřice (rýže
  • Skot, ovce, kozy, buvoli (Neapolsko – mozzarella)

 

Dopravní

  • Silniční – hustá síť dálnic
  • Námořní
    • Kabotáž
    • Přístavy – Janov, Terst, Benátky
  • Potrubní – ropa, zemní plyn

 

Cestovní ruch

  • 1 z nejnavštěvovanějších zemí světa
  • Turistická velmoc
  • Alpy, kulturně historické památky, přímořská rekreace, vulkanická krajina

 

Andorra

  • Knížectví
  • Žije z cestovního ruchu
  • Životní úroveň – příjmy pohádkové

 

Vatikán

  • Nejmenší stát světa (42 m2)
  • V čele papež, kterého volí konkláve kardinálů

 

San Marino

  • Necelé 3 000 obyvatel
  • Republika
  • Žije hlavně z cestovního ruchu

 

Malta

  • Dlouho britské území
  • Turistický ruch, bankovnictví
  • 2004 – vstup do EU

 

Kypr

  • 2 části
    • Řecká (západní)
    • Turecká (východní)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy