Jižní Evropa – zeměpis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

zeměpis

 

Otázka: Jižní Evropa

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Tacanda

 

 

Poloostrovy:

 • Pyrenejský, Balkánský, Peloponés, Apeninský

Ostrovy:

 • Sardinie, Azory, Madeira, Kanáry, Baleáry, Sicílie, Malta + ostrovy kolem Řecka (Kréta, Ikarios, Lesbos, Korfu, Zakynthos, atd.)

Státy:

 • Portugalsko – Lisabon, Španělsko – Madrid, Andorra – Andorra la Vella, Itálie – Řím, Vatikán, San Marino – San Marino, Řecko – Athény, Malta – Valletta (Gibraltar – závislé území VB)

Rozloha:

 • největší Španělsko (3. největší v Evropě bez Ruska), Vatikán – nejmenší na světě

 

Státní zřízení:

 • království: Španělsko
 • knížectví: Andorra
 • demokratická monarchie: Vatikán (oficiální název Svatý stolec, papež František)
 • ostatní státy republiky (San Marino nejstarší republika na světě)

 

Městské státy:

 • Andorra – knížectví ale pod správou francouzského prezidenta a španělského biskupa
 • San Marino – tvoří ho 20 obcí
 • Athos – uvnitř Řecka, autonomní region

 

Portugalsko a Španělsko byli historii koloniální mocnosti a dodnes vlastní závislá území

 • Portugalsko – Azory a Madeira
 • Španělsko – Baleáry, Kanárské ostrovy, města Ceuta a Malela na severu Maroka

-> dříve vlastnili Jižní Ameriku, Macao atd.

 

Přírodní podmínky

Horizontální členitost – vysoká

 • všechny poloostrovy a ostrovy
 • -> Pyrenejský (Iberský), Apeninský, Kalabrijský poloostrov
 • italské ostrovy: Elba, Ischia
 • portugalské ostrovy – Azory, Madeira + dříve Východní Timor a Macau
 • španělské ostrovy – Kanárské ostrovy, Baleáry, Ceuta a Mellila
 • Italské ostrovy – Sardinie, Sicílie, Elba (Toskánsko), Liparské ostrovy (Stromboli)
 • ostrůvky z Řecka – Zakynthos -> druhá největší horizontální členitost po Norsku v Evropě
 • Malta – samostatný ostrov, tvořena 3 hlavními ostrovy

 

Vertikální členitost – vysoká

 • největší má Itálie
 • Španělsko – celá je náhorní plošina Meseta
 • v jižní Evropě velké množství sopek -> střet dvou litosférických desek (Africká a Euroasijská)
 • sopky: Vesuv, Etna (nejvyšší činná sopka Evropy), Stromboli
 • pohoří z třetihor (Kastilské, Sierra Morena, Apeniny, Pyreneje atd.):
 • největší hora Portugalska až na Azorech – Mt. Pico
 • největší hora Španělska až na Kanárech – Pico del Teide
 • nejvyšší hora celého regionu (jinak by byl Mulhacén v Sierra Nevadě)
 • nejvyšší hora Itálie – Mt. Blanc (nejvyšší hora Evropy) – 2 810 m
  • Grand Saso – nejvyšší hora Apeninského pohoří
 • nejvyšší hora Řecka – Olymp v pohoří Olympos
  • dále pohoří Helenidy (podle Řecka – někdy se mu říká Helénská republika)

 

Podnebí

 • subtropické podnebí (Kanáry – tropické)
 • vliv Středozemního moře – horká suchá léta, mírné vlhké zimy v státech u moře
 • mírné podnebí na severu
 • Pyrenejský poloostrov chladnější – oceánský vliv (vnitrozemí už kontinentální vliv -> velké rozdíly)

 

Vodstvo

 •  rozvinutá říční síť – úmoří Středozemní moře, Atlantský oceán
 • největší řeka Douro, další Tajo (jiná výslovnost v Portugalsku a ve Španělsku), Pád, Tibera, Ebro
 • Řecko malé množství řek
 • především na Pyrenejském poloostrově velké množství vodních nádrží -> vodní elektrárny
 •  jezera hlavně v Itálii (ledovcového původu) – Lago di garda
 • středomořská vegetace – macchie
 • stepní oblasti

 

Biomy

 • Středomořská vegetace (keře Macchie)
 • lesy nahrazeny zemědělskou půdou

 

Nerostné suroviny

 • nedostatek, všechny státy nedostatek především energetických surovin
 • Portugalsko: zdroje wolframu
 • Španělsko: zinek, uran, železná ruda, černé uhlí a rtuť
 • Itálie: malé zásoby všeho, významné naleziště mramoru, sůl
 • Řecko: světové významné záznamy bauxitu, pak hliník

 

Sociálně-ekonomická charakteristika

Obyvatelstvo

 • centrem antických říší v minulosti (řecká, římská říše) – základ evropské vzdělanosti
 • řecká civilizace patří mezi nejstarší na světě – Athény, Sparta
 • nejlidnatější Itálie – 60 milionů obyvatel, nejméně Vatikán – 1 000 obyvatel
 • nejhomogennější stát je Portugalsko (99%)
 • nejméně homogenní Španělsko (77%)
  • separatistické organizace: Baskové – chtějí se odtrhnout  kvůli odlišnému jazyku → ETA, Katalánci)
 • Itálie – velké množství přistěhovalců z kolonií
 • Řecko – velké množství přistěhovalců ze států bývalé Jugoslávie (Albánci)
 • městské státy heterogenní – Andorru tvoří Španělé a Francouzi, pouze 30% Andořanů

Jazyky – převažují románské

 • řečtina je samostatná jazyková větev
 • ve Vatikánu je latina a italština
 • kavkazské – baskičtina

Náboženství – převažuje katolické

 • pouze Řecko má pravoslavné
 • menšina islámu v Itálii kvůli přistěhovalcům
 • v celé jižní Evropě je přírůstek obyvatel nulový nebo záporný -> spíše jich ubývá
 • mají poměrně dlouhou střední délku života (nejlépe na tom jsou Řekové)
 • urbanizace je vysoká – kolem 60%

 

Hospodářství

 • členství v organizacích:
  • městské státy nejsou v EU, ale v hospodářských otázkách jsou zastupovány státy EU
 • velká migrace do zahraničí kvůli diktátorským režimům
 • v 90. letech díky příspěvkům EU se zmohli
 • významný cestovní ruch
 • nejvyspělejší je Itálie (člen G8), i Španělsko
 • nejzaostalejší je Řecko a Portugalsko
  • Portugalsko – ztráta kolonií znamenalo velký propad
  • Řecko – velké dotace od EU, funguje jako zásoba levné pracovní síly pro ostatní státy regionu

Zemědělství

 • vyspělé, většinou zemědělské subtropické státy zaměřené na export

Portugalsko:

 • korkový dub – největší produkce korku na světě
 • olivy, vinná réva, citrusy, rybolov

Španělsko:

 • olivy – největší produkce ve světě
 • citrusy – největší produkce v Evropě
 • vinná réva – 3. největší produkce vína v Evropě
 • ostatní tropické plodiny – tabák, banánovník (na Kanárech)

-> i živočišná výroba:

 • chov ovcí – 2. největší v Evropě
 • chov prasat – 3. největší v Evropě

Itálie:

 • sever spíše průmyslový
 • jih spíše zemědělský -> víno, citrusy, rybolov, tabák, pšenice

Řecko:

 • bavlník
 • olivy + olivový olej – 3. největší produkce na světě
 • významná produkce tabáku a pomerančů

 

Průmysl

Portugalsko:

 • těžební, hutnický, stavební, vývoz korku
 • potravinářský (rybí konzervy, portské víno, olivový olej) průmysl

Španělsko:

 • hutnický, potravinářský, textilní
 • strojírenský (automobily Seat), stavební (cement)

Itálie:

 • nejprůmyslovější sever – 70%
 • strojírenský -> Milán, Turín, Janov (Fiat, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, zemědělské stroje, stavba lodí – 5. největší výroba na světě)
 • nergetický (hodně vodních elektráren, geotermální, tepelné)
 • textilní (centrum módy – Milán, Versace, Dolce Gabana atd.)
 • potravinářský (vína, pizza, velká produkce vlny, rybích výrobků, sýrů, pálenka, zmrzlina)

Řecko:

 • vývoz vlny, tabáku

Andorra:

 • cestovní ruch – lyžařská centra, levné cigarety
 • vydávání poštovních známek
 • nábytek, nulová míra nezaměstnanosti

San Marino:

 • cestovní ruch, vydávání poštovních známek, keramika, šperky

Malta:

 • ekonomika závisí na přístavní služby a námořní dopravě

 

Doprava

 • Portugalsko – námořní doprava
 • Španělsko – letecká doprava, aerolinky Iberia, námořní doprava
  • postupně se ostatní státy modernizují – železniční apod.
 • Itálie – vyvinutá doprava – letecká, námořní, železniční doprava, přístavy (Janov, Benátky, Terst?)
 • Řecko
  • řídká silniční i železniční síť
  • velký význam má námořní doprava – největší námořní flotila v Evropě, 3. na světě

 

Problémy regionu

 • velké dotace EU – velká závislost především Řecko

Itálie

 • rozdílné hospodářské úrovně
 • oblast Padánie (snaha se separovat)

Španělsko

 • spory o Ceutu a Malelu – Maroko odmítá je předat
 • Baskicko – snaha se odtrhnout od Španělska -> odlišný jazyk (kavkazský)

Řecko

 • spor s Tureckem o Kypr (rozdělen na dvě části)

 

Zajímavosti

 • velké množství památek
 • cestovní ruch -> výborné lokalizační i realizační předpoklady
 • mořské pobřeží, hory, kulturní památky

Portugalsko:

 • socha Ježíše Krista

Španělsko:

 • Madrid: královský zámek Escorial – uvnitř královský palác, Picassovo muzeum
 • Barcelona: nedostavěný chrám Sagrada Familia
 • blízko Barcelony: Mont Serrat – klášter v horách
 • muzeum Salvadora Dallího – Figueres
 • Alhambra – komplex paláců
 • nástěnné malby v jeskyni Altamira
 • tanec flamenco, karnevaly – fiesty (nejznámější býčí zápasy, rajčatová fiesta)

Itálie:

 • Řím – Koloseum
 • Benátky
 • Pisa – šikmá věž
 • Verona – balkon Romea a Julie
 • katedrála Duov – největší sluneční hodiny na světě
 • Vesuv, Etna

Řecko:

 • Pantheon v Athénách – chrám na vrcholku Acropolis
 • Athos
 • olympiády v Olympii
 • klášterní osada Meteora
 • Kréta – palác Knóssos
 • věštírna v Delfách

Vatikán:

 • Bazilika sv. Petra
 • Svatopeterské náměstí
 • Sixtinská kaple