Jižní Evropa – zeměpis

 

   Otázka: Jižní Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tacanda

 

 

– poloostrovy: Pyrenejský, Balkánský, Peloponés, Apeninský

– ostrovy: Sardinie, Azory, Madeira, Kanáry, Baleáry, Sicílie, Malta + ostrovy kolem Řecka (Kréta, Ikarios, Lesbos, Korfu, Zakynthos, atd.)

– státy: Portugalsko – Lisabon, Španělsko – Madrid, Andorra – Andorra la Vella, Itálie – Řím, Vatikán, San Marino – San Marino, Řecko – Athény, Malta – Valletta (Gibraltar – závislé území VB)

– rozloha: největší Španělsko (3. největší v Evropě bez Ruska), Vatikán – nejmenší na světě

 

státní zřízení:

 • království: Španělsko
 • knížectví: Andorra
 • demokratická monarchie: Vatikán (oficiální název Svatý stolec, papež František)
 • ostatní státy republiky (San Marino nejstarší republika na světě)

 

městské státy:

 • Andorra – knížectví ale pod správou francouzského prezidenta a španělského biskupa
 • San Marino – tvoří ho 20 obcí
 • Athos – uvnitř Řecka, autonomní region

 

– Portugalsko a Španělsko byli historii koloniální mocnosti a dodnes vlastní závislá území

 • Portugalsko – Azory a Madeira
 • Španělsko – Baleáry, Kanárské ostrovy, města Ceuta a Malela na severu Maroka

-> dříve vlastnili Jižní Ameriku, Macao atd.

 

Přírodní podmínky

Horizontální členitost – vysoká

– všechny poloostrovy a ostrovy

-> Pyrenejský (Iberský), Apeninský, Kalabrijský poloostrov

– italské ostrovy: Elba, Ischia

– portugalské ostrovy – Azory, Madeira + dříve Východní Timor a Macau

– španělské ostrovy – Kanárské ostrovy, Baleáry, Ceuta a Mellila

– Italské ostrovy – Sardinie, Sicílie, Elba (Toskánsko), Liparské ostrovy (Stromboli)

– ostrůvky z Řecka – Zakynthos -> druhá největší horizontální členitost po Norsku v Evropě

– Malta – samostatný ostrov, tvořena 3 hlavními ostrovy

 

Vertikální členitost – vysoká

– největší má Itálie

– Španělsko – celá je náhorní plošina Meseta

– v jižní Evropě velké množství sopek -> střet dvou litosférických desek (Africká a Euroasijská)

– sopky: Vesuv, Etna (nejvyšší činná sopka Evropy), Stromboli

– pohoří z třetihor (Kastilské, Sierra Morena, Apeniny, Pyreneje atd.):

 • největší hora Portugalska až na Azorech – Mt. Pico
 • největší hora Španělska až na Kanárech – Pico del Teide
 • nejvyšší hora celého regionu (jinak by byl Mulhacén v Sierra Nevadě)

– nejvyšší hora Itálie – Mt. Blanc (nejvyšší hora Evropy) – 2 810 m

– Grand Saso – nejvyšší hora Apeninského pohoří

– nejvyšší hora Řecka – Olymp v pohoří Olympos

 • dále pohoří Helenidy (podle Řecka – někdy se mu říká Helénská republika)

 

Podnebí

– subtropické podnebí (Kanáry – tropické)

– vliv Středozemního moře – horká suchá léta, mírné vlhké zimy v státech u moře

– mírné podnebí na severu

– Pyrenejský poloostrov chladnější – oceánský vliv (vnitrozemí už kontinentální vliv -> velké rozdíly)

 

Vodstvo

– rozvinutá říční síť – úmoří Středozemní moře, Atlantský oceán

– největší řeka Douro, další Tajo (jiná výslovnost v Portugalsku a ve Španělsku), Pád, Tibera, Ebro

– Řecko malé množství řek

– především na Pyrenejském poloostrově velké množství vodních nádrží -> vodní elektrárny

– jezera hlavně v Itálii (ledovcového původu) – Lago di garda

– středomořská vegetace – macchie

– stepní oblasti

 

Biomy

– Středomořská vegetace (keře Macchie)

– lesy nahrazeny zemědělskou půdou

 

Nerostné suroviny

– nedostatek

Portugalsko: zdroje wolframu

Španělsko: zinek, uran, železná ruda, černé uhlí a rtuť

Itálie: malé zásoby všeho, významné naleziště mramoru, sůl

Řecko: světové významné záznamy bauxitu, pak hliník

– všechny státy nedostatek energetických surovin

 

Sociálně-ekonomická charakteristika

Obyvatelstvo

– centrem antických říší v minulosti (řecká, římská říše) – základ evropské vzdělanosti

– řecká civilizace patří mezi nejstarší na světě – Athény, Sparta

nejlidnatější Itálie – 60 milionů obyvatel, nejméně Vatikán – 1 000 obyvatel

nejhomogennější stát je Portugalsko (99%)

nejméně homogenní Španělsko (77%)

 • separatistické organizace: Baskové – chtějí se odtrhnout  kvůli odlišnému jazyku → ETA, Katalánci)

Itálie – velké množství přistěhovalců z kolonií

Řecko – velké množství přistěhovalců ze států bývalé Jugoslávie (Albánci)

městské státy heterogenní – Andorru tvoří Španělé a Francouzi, pouze 30% Andořanů

 

jazyky – převažují románské

 • řečtina je samostatná jazyková větev
 • ve Vatikánu je latina a italština
 • kavkazské – baskičtina

 

náboženství – převažuje katolické

 • pouze Řecko má pravoslavné
 • menšina islámu v Itálii kvůli přistěhovalcům

– v celé jižní Evropě je přírůstek obyvatel nulový nebo záporný -> spíše jich ubývá

– mají poměrně dlouhou střední délku života (nejlépe na tom jsou Řekové)

urbanizace je vysoká – kolem 60%

 

Hospodářství

členství v organizacích:

 • městské státy nejsou v EU, ale v hospodářských otázkách jsou zastupovány státy EU

– patřil v minulosti k nejchudším regionům Evropy

 • velká migrace do zahraničí kvůli diktátorským režimům
 • v 90. letech díky příspěvkům EU se zmohli

– významný cestovní ruch

nejvyspělejší je Itálie (člen G8), i Španělsko

– nejzaostalejší je Řecko a Portugalsko

– Portugalsko – ztráta kolonií znamenalo velký propad

– Řecko – velké dotace od EU, funguje jako zásoba levné pracovní síly pro ostatní státy regionu

 

Zemědělství

– vyspělé, většinou zemědělské subtropické státy zaměřené na export

Portugalsko:

 • korkový dub – největší produkce korku na světě
 • olivy, vinná réva, citrusy, rybolov

Španělsko:

 • olivy – největší produkce ve světě
 • citrusy – největší produkce v Evropě
 • vinná réva – 3. největší produkce vína v Evropě
 • ostatní tropické plodiny – tabák, banánovník (na Kanárech)

-> i živočišná výroba:

 • chov ovcí – 2. největší v Evropě
 • chov prasat – 3. největší v Evropě

Itálie:

 • sever spíše průmyslový
 • jih spíše zemědělský -> víno, citrusy, rybolov, tabák, pšenice

Řecko:

 • bavlník
 • olivy + olivový olej – 3. největší produkce na světě
 • významná produkce tabáku a pomerančů

 

Průmysl

Portugalsko:

 • těžební, hutnický, stavební, vývoz korku
 • potravinářský (rybí konzervy, portské víno, olivový olej) průmysl

Španělsko:

 • hutnický, potravinářský, textilní
 • strojírenský (automobily Seat), stavební (cement)

Itálie:

 • nejprůmyslovější sever – 70%
 • strojírenský -> Milán, Turín, Janov (Fiat, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, zemědělské stroje, stavba lodí – 5. největší výroba na světě)
 • nergetický (hodně vodních elektráren, geotermální, tepelné)
 • textilní (centrum módy – Milán, Versace, Dolce Gabana atd.)
 • potravinářský (vína, pizza, velká produkce vlny, rybích výrobků, sýrů, pálenka, zmrzlina)

Řecko: vývoz vlny, tabáku

 

Andorra:

 • cestovní ruch – lyžařská centra, levné cigarety
 • vydávání poštovních známek
 • nábytek, nulová míra nezaměstnanosti

San Marino: cestovní ruch, vydávání poštovních známek, keramika, šperky

Malta: ekonomika závisí na přístavní služby a námořní dopravě

 

Doprava

Portugalsko – námořní doprava

Španělsko – letecká doprava, aerolinky Iberia, námořní doprava

– postupně se ostatní státy modernizují – železniční apod.

Itálie – vyvinutá doprava – letecká, námořní, železniční doprava, přístavy (Janov, Benátky, Terst?)

Řecko

 • řídká silniční i železniční síť
 • velký význam má námořní doprava – největší námořní flotila v Evropě, 3. na světě

 

Problémy regionu

– velké dotace EU – velká závislost především Řecko

Itálie

 • rozdílné hospodářské úrovně
 • oblast Padánie (snaha se separovat)

Španělsko

 • spory o Ceutu a Malelu – Maroko odmítá je předat
 • Baskicko – snaha se odtrhnout od Španělska -> odlišný jazyk (kavkazský)

Řecko – spor s Tureckem o Kypr (rozdělen na dvě části)

 

Zajímavosti

– velké množství památek

– cestovní ruch -> výborné lokalizační i realizační předpoklady

 • mořské pobřeží, hory, kulturní památky

Portugalsko: socha Ježíše Krista

 

Španělsko:

 • Madrid: královský zámek Escorial – uvnitř královský palác, Picassovo muzeum
 • Barcelona: nedostavěný chrám Sagrada Familia
 • blízko Barcelony: Mont Serrat – klášter v horách
 • muzeum Salvadora Dallího – Figueres
 • Alhambra – komplex paláců
 • nástěnné malby v jeskyni Altamira
 • tanec flamenco, karnevaly – fiesty (nejznámější býčí zápasy, rajčatová fiesta)

Itálie:

 • Řím – Koloseum
 • Benátky
 • Pisa – šikmá věž
 • Verona – balkon Romea a Julie
 • katedrála Duov – největší sluneční hodiny na světě
 • Vesuv, Etna

Řecko:

 • Pantheon v Athénách – chrám na vrcholku Acropolis
 • Athos
 • olympiády v Olympii
 • klášterní osada Meteora
 • Kréta – palác Knóssos
 • věštírna v Delfách

Vatikán:

 • Bazilika sv. Petra
 • Svatopeterské náměstí
 • Sixtinská kaple

Další podobné materiály na webu: