Konstrukční prvky CNC strojů – maturitní otázka

 

Téma: Konstrukční prvky CNC strojů

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Konstrukční prvky CNC strojů – lože, rámy, stojany, vřetena, suporty, vedení

 

Základní dílce – části CNC strojů:

 • Lože, stojany, vřeteníky, suporty, koníky, příčníky.
 • Na tuhosti těchto komponentů závisí v převážné míře přesnost obrábění, materiál je převážně litina, je dobře obrobitelná a tlumí chvění.
 • V poslední robě se rozšiřuje použití polymer – betonu, je tepelně stabilní, ještě lépe tlumí chvění než litina.

 

Beton ve stavbě obráběcích strojů:

 • Řez železobetonovým ložem NC soustruhu se zapuštěnými předpjatými šrouby, ochrannými ocelovými kryty rohových hran a vloženými jádry z párovité umělé hmoty pro odlehčení lože a s upnutým nosičem válcových vodících ploch.
 • Lepší vlastnosti tlumení samobuzených kmitů, při formování lze do něj umístit trubkový rozvod pro el. Hydrauliku i proces kapalin. Rovněž se zakotvují lišty při upevnění vodících ploch – saně, koník.
 • Nevhodné jsou ale dodatečné úpravy lože, špatně obrobitelné, všechny spojovací průchozí elementy, vedení musí být zality do lože předem.

 

Lože:

 • Nosič všech pevných a pohyblivých celků, vřeteník, saně koník. Každé lože má vodící plochy, ploché, prizmatické, rybinové.

 

Rámy:

 • Velká tuhost, stabilita, snadné a dokonalé odstraňování třísek, snadná a levná výroba. Jsou to: lože, stojany, sloupy, příčníky, jejichž vzájemná poloha může být stálá nebo proměnlivá, z hlediska celkového tvaru rozlišujeme rámy otevřené a uzavřené.

 

Materiál:

 • Ocel – svařované, litina, polymer-beton.

 

Stojany:

 • Např. u konzolové frézky, – slouží pro uložení asynchronního elektromotoru, převodovky a el. Instalace, základna je dutá pro uložení chladicí kapaliny.

 

Vřetena:

 • Většinou výkovek, je uložen v radiálních a axiálních ložiskách, na jeho přesnosti závisí přesnost stroje.

 

Vřeteníky:

 • Slouží k uložení pracovního vřetene.

 

Suporty:

 • Sestava spolu se saněmi, nesou příčný suport pro příčný a rovinný pohyb nástroje a saně pro podélný a šikmý pohyb nástroje na nožových saních je umístěn držák nástrojů.
 • Suportová skříň- uložení pohybu suportu, převádí rotační pohyb z tažné tyče a šroubu na podélný pohyb saní a přesný pohyb suportu. Suport je podpěra, nosník.

 

Vedení CNC strojů:

 • Je soustava ploch, na nichž se stýká pohyblivá část – suport s nepohyblivou částí – lože, která má zaručovat pohyb po geometricky přesné dráze, jednotlivé plochy se nazývají plochy vodící. Podle tvaru rozlišujeme vedení přímočará a vedení kruhová.
 • Podle druhu tření ve styčných plochách rozlišujeme vedení:
 • Kluzná, kluzná s obložením, valivá, hydrostatická, aerostatická, kombinovaná, kombinovaná s řízenými vlastnostmi.

 

Kluzná vedení:

 • Plochá – umožňují zachycení sil kolmo k vodící ploše.
 • Rybinovitá – mají šikmé boční plochy, které zabraňují zvedání saní.
 • Prizmatická – zachycují síly ve 2 směrech.
 • Užívají se u soustruhů s kombinací s plochým vedením.

 

Rozdělení přímočarých vedení OS:

 • Kluzná vedení, ocel – ocel, ocel – litina, litina – litina.
 • Dobrá tuhost, jednoduchá konstrukce, snadná údržba, dobrá technologičnost výroby.
 • Zápory velké pasivní odpory, zadírají se, existují vůle.

 

Kluzná vedení s obložením:

 • Základem je epoxidovaná pryskyřice a růlzná plnidla, teflon grafit.
 • Tyto hmoty se nanášejí ve stavu tekutém, kašovitém a tuhém. Vlastnosti jsou stejné jako u kluzných vedení a navíc mají snížený součinitel tření, zvýšená životnost, nezadírají se.

 

Valivá vedení:

 • Kuličková, válečková, jehlová.
 • Uzavřená, otevřená.
 • Předpjatá, polo-předpjatá – v jedné rovině, nepředpjatá pro omezené zdvihy bez recirkulace valivých tělísek. Pro neomezené zdvihy nutná recirkurace valivých tělísek = valivá hnízda.
 • Ty jsou jednostranná, dvoustranná.
 • Klady: Není vůle, velká tuhost, velká přesnost v chodu.
 • Zápory: malá schopnost tlumit chvění, choulostivá na nečistoty, složitější konstrukce i výroba.

 

Hydrostatická vedení: tlakový film:

 • Extrémně nízké pasivní odpory, klidný chod, velká životnost.
 • Naopak zápor – komplikovaná konstrukce, nákladný provoz, náročnost výroby.

 

Aerostatická vedení:

 • Nosné médium je plyn, obdobné vlastnosti jako u hydrostatických vedení, hlavní použití je u měřících strojů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!