Korekce tvaru nástroje, ekvidistanta

 

Téma: Korekce tvaru nástroje, ekvidistanta

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

Korekce nástroje umožňují vytvořit obecný partprogram, který je použitelný pro různé průměry a délky nástrojů (fréz, soustružnických nožů apod.). Při výměně nástroje s jinými rozměry se upraví pouze příslušná korekce a partprogram zůstane beze změny

Soustružnické nože nemají z důvodu stability, opotřebení a kvality povrchu, které se má jimi dosáhnout, ostrou špičku nástroje (P0), nýbrž zaoblenou určitým poloměrem, protože se však při dosavadním programování uvažovaly pouze korekce nástrojů vycházející ze špičky soustružnického nože, dochází u šikmých obrysů a obrysů ve tvaru rádiusu, ke zkreslení. Při podélném soustružení válcových ploch a příčném soustružení čelních ploch toto zkreslení nenastává.

U NC soustruhů byly odstraňovány nepřesnosti tak, že programátor vypočítal a naprogramoval v závislosti na stávajícím poloměru špičky ekvidistantu (čáru v konstantní vzdálenosti od povrchu). Výpočty byly časově náročné a platily jen pro jeden poloměr špičky.

Mikropočítače a software CNC stroje přebírají za programátory výpočet ekvidistanty.

Musí být řídicímu systému zadána nejdříve velikost poměru špičky a poloha teoretické špičky nože (P0) vzhledem ke středu poloměru skutečné špičky (S) formou parametru (1 až 9). Tento údaj programuje obsluha stroje při seřizování s ostatními daty nástroje (délka s vložením) do paměti korekcí nástrojů. Aby bylo jednoznačné určit polohu ekvidistanty, musí být informováno o tom, zda leží ekvidistanta nalevo nebo napravo od programovaného tvaru soustružnické plochy.

Poloměrová korekce dráhy nástroje vlevo od obrysu, vpravo od obrysu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy