Robotika – princip, kinematické schéma, druhy pohonů

 

Téma: Robotika – princip, kinematické schéma, druhy pohonů

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení. Čerpá z umělé inteligence, ale i mechaniky, elektrotechniky, teorie řízení, měřící techniky a dalších. Robotika bývá to první, co si většina lidí představí pod pojmem umělá inteligence.

 

Důvody pro nasazení robotů:

zlepšení kvality výrobků l snížení zmetkovitosti l pružnost výroby l ekonomické důvody: l zvýšení výrobní kapacity l zvýšení koeficientu směnnosti l úspora pracovního místa l uvolnění kvalifikovaných pracovníků l sociální důvody: l vyřazení člověka z fyzicky namáhavé a monotónní práce l vyřazení člověka ze zdraví škodlivého prostředí.

 

Uplatnění robotů:

provozy s velkou sériovostí výroby (velké investice) l provozy, kde jsou podmínky pro člověka nepříznivé l technologie, pro které je člověk příliš nedokonalý a vzhledem ke svým omezeným možnostem nedokáže pracovat např. s požadovanou přesností. l Oblasti nasazení robotů: l svařování l lakování l lisování a kování l sklářský průmysl l paletizace výrobků l montáž.

 

Druhy robotů:

  • Dvouramenné roboty, v elektrotechnickém průmyslu, pracují rychle, účinně.
  • Šestiosé roboty, rychlý, přesný pojezd, pro velkou výrobní kapacitu, nižší hmotnost, menší spotřeba energie.
  • Svařovací roboty, bezpečné, efektivita práce, snižují výrobní náklady
  • Lakovací roboty, vysoká kvalita nátěru, rychlost, efektivita
  • Paletizační roboty, manipulace se sklem, překližkami, sádrokartonem, úchopní hlavice paletizačního robota dokáže zvednout i několik boxů najednou, uzvedne až 2 tuny.

 

Největší výrobci robotů na světě jsou: FANUC – NC řízení a CNC

Průmyslové roboty je možno rozdělit do pěti generací, nultá až čtvrtá.

 

Kinematické schéma:

Kinematika popisuje pohyblivost a tudíž i manipulační možnosti robota, předurčuje jeho konstrukci.

Počet os, podle kterých se hlavice robota může pohybovat, počet stupňů volnosti robota se často shoduje s počtem pohon ů čím více stupňů volnosti, tím větší manipulační možnosti robot má.

Pokud má robot volně manipulovat s tělesem, musí mít v daném prostoru tolik stupňů volnosti, jako těleso pokud má robot více stupňů volnosti, než je v daném prostoru nutné, je tzv. redundantní (tzn. má nadbytečné stupně volnosti, nadbytečné pohony).

Kinematická dvojice = dvě tělesa, pohyblivě spojená

1) translační dvojice, 2) rotační dvojice

 

Pohon: pneumatický, hydraulický, elektrický

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!