Křest svatého Vladimíra – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Křest svatého Vladimíra (K. H. Borovský)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): UniqueCorn

 

Karel Havlíček Borovský

 • po studiích na gymnáziu vstoupil do kněžského semináře – ze školy bal vyloučen
 • Působil jako vychovatel v Rusku
 • Jeho zkušenosti byly v rozporu s ideálními představami v Rusku
 • na základě své činnosti byl zatčen a deportován do Brixenu
 • Krátce po návratu do Čech umírá na TBC
 • Říkal otevřeně co si myslí – lidem se to nelíbilo.

 

Další díla:

  • Slovan
  • Křest svatého Vladimíra
  • Národní noviny
  • Obrazy z Rus

 

Literárně historický kontext

 • 3. etapa národního obrození – 30. – 50. léta 19. století, vrchol romantismu, počátek realismu
 • hlavním úkolem literatury byla výchova k vlastenectví (Národní obrození)
 • Revoluční vystoupení českého národa v roce 1848 – potlačení – účastníci uvěznění, vyhnáni, nebo se raději začali věnovat vědě.

 

 

Další spisovatelé:

  • Karel Jaromír Erben – Kytice
  • Karel Hynek Mácha – Máj
  • Božena Němcová – Babička
  • Viktor Hugo – Chrám matky boží v Paříži
  • Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák aneb Hony divých žen

 

Rozbor díla: Křest svatého Vladimíra

Literární druh:

 • lyrika, epika

 

Literární žánr: 

 • satirická veršovaná skladba – rozsáhlé, epické, proti absolutistické;  používá prostředky nespisovné až vulgární

 

Literární směr:

 • kritický realismus – pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka

 

Forma básně:

 • rým – přerývavý (ABCB), vyjma devátého zpěvu (Jezovitský marš), kde je použit rým sdružený (AABB)
 • verš – jednoduchý, podobný lidové písni
 • rytmus – jednoduchý, písňový

 

Slovní zásoba:

 • vulgarismy, lidové výrazy, nespisovné výrazy, latinské modlitby

 

Motivy:

 • historické jádro – z Nestorova Letopisu (kníže Vladimír, šíření křesťanství), životy obyčejných Rusů

 

 

Typ vypravěče:

 • osobní, ztotožňuje se s autorem, v díle se prolíná ich- a er-forma

 

Doba a místo děje:

 • děj se odehrává v carském Rusku přibližně na přelomu 9. a 10. století za vlády cara Vladimíra

 

Hlavní myšlenka:

 • církev neřídí Bůh, ale vládce

 

Historické pozadí:

 • národní obrození – souvisí se zánikem feudalismu a příchodem kapitalismu, reformy Marie Terezie a Josefa II., myšlenky osvícenství a německé literatury

 

Postavy: 

 • Car Vladimír – hloupý panovník, který nechá utopit boha Peruna, protože mu nechce zahřmít na svátek
 • Bůh Perun – zatvrzelý bůh, který si ze sebe jen tak nenechá dělat dobrý den, avšak doplatí na to svým životem

 

Děj:

Ruský car Vladimír chce, aby slovanský bůh Perun zahřměl na jeho svátek, ten však odmítne a je za to vlečen za koněm a následně utopen v Dněpru. Lidé si začnou dělat, co chtějí, protože nemají v koho věřit, církev ztrácí příznivce, tak vypíše konkurz na boha nového. Nabídky odevšad tzn. muslimů, křesťanů, židů apod..

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!